Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | INDEKS

Medlemmer Dansk Firmaidræt

I Skive Kommune er værdien for "Medlemmer Dansk Firmaidræt" i 2023 (antal):

823 


Kilde: Danmarks Statistiks Statistikbanken, matricen IDRFOR01: Idrætsforeninger og medlemmer efter område, organisation og nøgletal .

 SAMMENLIGN: NABOKOMMUNER
Medlemmer Dansk Firmaidræt (2023): Værdi:  +/- Indbyggertal
1. Viborg 4.095  3.272 97.472
2. Struer 1.948  1.125 20.594
3. Holstebro 928  105 59.016
4. Skive * 823  0 44.739
5. Morsø 316  -507 19.734
+ SAMMENLIGN: REGION MIDTJYLLAND
+ SAMMENLIGN: LANDETS KOMMUNER
→ Klik for beskrivelse m.m.

* * * * *

Indeks

Alfabetisk indgang til KommuneGuiden på tværs af kategorier og emner. Enkelt, nemt og overskueligt! Nøgletal med Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen vises direkte i indholdsfortegnelsen, suppleret med udvikling over tid og mulighed for sammenligning med andre kommuner.

0 - 9
0-18 årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
0-5 årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
0-5 årige (andel) (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
17-64 årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
17-64 årige (andel) (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
6-16 årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
6-16 årige (andel) (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
65+ årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
65+ årige (andel) (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

A
Aktieindkomst (progressionsgrænse)  Satser
Aktivering  Satser
Akutklinikker  Vejviser
Almengymnasiale uddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Almennyttige boliger (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Anden finansiering pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Antal indbyggere i kommunen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Arbejdsmarkedsbidrag  Satser
Arbejdsskadesikring  Satser
Arrangementer på biblioteket (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Assistenter, bibliotek (årsværk) (år) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Atletikanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
ATP, bidrag til  Satser

B
Bacheloruddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Badminton (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Badmintonhaller (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Barselsdagpenge  Satser
Befolkningstæthed (indb. pr. km2) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Befordringsfradrag  Satser
Beskæftigelse fordelt på brancher  Erhverv
Beskæftigelsesfradrag  Satser
Besøg på biblioteks website (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Betaling for udbragt mad pr. dag (ældreomsorg) (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Bibliotekarer, bibliotek (årsværk) (år) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Biblioteker (alle betjeningssteder) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Biblioteker, besøgstal (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Biblioteksfilialer (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Biblioteksudlån i alt (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Biografer  Vejviser
Boligpriser, ejerlejligheder (kr.)   Fakta
Boligpriser, fritidshuse (kr.)   Fakta
Boligpriser, parcel- og rækkehuse (kr.)   Fakta
Boligstøtte  Satser
Boligydelsesmodtagere (ældreomsorg) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Borgmester (navn)  Valg
Brancher med flest beskæftigede  Erhverv
Brandstiftelse (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Bredbånd og dækning  Erhverv
Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Bundskat  Satser
Butikstyverier m.v. (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Bygninger til erhvervsbrug  Erhverv
Bygninger til sygehuse, undervisning, forskning m.m  Erhverv
Byråd (Kommunalvalg)  Valg
Bøger, bestand på bibliotek (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Børne- og ungeydelse   Satser
Børnebidrag  Satser
Børnehave, takst (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Børnetilskud & børnebidrag  Satser

C
Curlinghaller (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Cykeltyverier (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Cykling (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

D
Daginstitution 0-2 år, takst (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Daginstitution 3-5 år, takst (kr.)   Fakta
Daginstitution, indskrevne (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dagpasning, pladser (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dagpenge  Satser
Dagpleje (personale, dagtilbud) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dagpleje, indskrevne (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dagpleje, pladser (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dagpleje, takst (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Danmarks Idrætsforbund (medlemmer) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dans (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Delpension  Satser
Deltagerbetaling forskole, musikskole (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Deltagerbetaling sammenspil, musikskole (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Disponibel indkomst i gns, kvinder (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Disponibel indkomst i gns, mænd (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Dokumentfalsk (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Driftsudgifter, regionen  Region Midtjylland
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme (‰) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Døde (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

E
Efterløn  Satser
Ejendom  Satser
Ejendomsværdiskat  Satser
Ejerboliger, andel (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Ejerlejligheder, antal handler (antal)   Fakta
Ejerlejligheder, kvmpris (kr.)   Fakta
Ejerlejligheder, liggetider (dage)   Fakta
Elever på musikalsk grundkursus, musikskole (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Erhvervsbygninger  Erhverv
Erhvervsfaglige uddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Erhvervsgymnasiale uddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Erhvervshus  Erhverv
Erhvervsklima (Dansk Industi)  Erhverv
Erhvervslokaler, ledige  Erhverv
Erhvervsservice  Erhverv
Etageboliger (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Etageboliger, beboede (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

F
Film, bestand på bibliotek (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Firmabil, beskatning  Satser
Fitness (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fitnesscentre (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fjernvarmepriser (kr.)   Fakta
Fleksydelse (fleksjob )  Satser
Flytninger inden for kommunen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Flytninger, fra kommunen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Flytninger, til kommunen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fodbold (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fodboldanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Folkekirken, ikke medlem af (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Folkekirken, medlem af (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Folkepension  Satser
Folkepension i alt, modtagere (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Folkeskoler (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Folketingsvalg, antal vælgere (antal)  Valg
Folketingsvalg, gyldige stemmer (antal)  Valg
Folketingsvalg, personlige stemmer (antal)  Valg
Folketingsvalg, stemmer pr. parti (antal)  Valg
Forskeruddannelse (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Forventet levealder (år) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fradrag for pensionsindbetalinger  Satser
Fritidshjem, pladser (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fritidshjem, takst (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fritidshuse (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fritidshuse, antal handler (antal)   Fakta
Fritidshuse, beboede (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fritidshuse, kvmpris (kr.)   Fakta
Fritidshuse, liggetider (dage)   Fakta
Fuldtidsledige (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fuldtidsledige, antal (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Fysioterapeuter  Vejviser
Førtidspension  Satser
Førtidspension, modtagere (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

G
Gaver  Satser
Gaver til nærtbeslægtede   Satser
Gennemsnitlig skolestørrelse (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Gennemsnitsalder (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Golf (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Golfanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Grov skattesvig (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Grundskyldspromille (‰) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Grundskyldspromille for landbrugsejendomme  Erhverv
Grøn check  Satser
Gymnastik (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

H
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje (timer) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp (timer) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Hjemmehjælp, leverede timer, ugentligt gennemsnit (timer) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (timer) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Hovedbiblioteker (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Husstande (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Husstande og indkomst  Erhverv
Hærværk (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Håndbold (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

I
Idræt for Seniorer (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Idrætshaller (små) (300-799 m2) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Idrætshaller (store) 800 m2 og derover (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Idrætslokaler/sale (under 300 m2) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbrud i beboelser (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbrud i forretning, virksomhed m.v. (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbrud i ubeboede bebyggelser (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbyggere (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbyggere i 2015 (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbyggere i 2030 (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbyggere i 2040 (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indbyggere, kundegrundlag  Erhverv
Indbyggertal, regionen  Region Midtjylland
Indkomst før skat i gns, kvinder (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indkomst før skat i gns, mænd (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

J
Jobcenter  Vejviser
Jobfradrag  Satser
Julegaver fra arbejdsgiver, skattefri  Satser

K
Kirkeskat (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta
Kiropraktorer  Vejviser
Klassekvotient, folkeskolen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen   Fakta

K
Kollegieboliger (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kollegieboliger, beboede (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kommunalbestyrelsens sammensætning  Valg
Kommunalvalg, antal vælgere (antal)  Valg
Kommunalvalg, mandater pr. parti  Valg
Kommunalvalg, personlige stemmer  Valg
Kommunalvalg, resultater  Valg
Kommunalvalg, stemmer (antal)  Valg
Kommunalvalg, valgte kvinder (antal)  Valg
Kommunalvalg, valgte mænd (antal)  Valg
Kommunalvalg, vælgere, antal  Valg
Kommunens adresse, hjemmeside m.m.  Vejviser
Kommunens areal (km2) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kommunens gæld (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kommunens indtægter (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kommunens regnskab (i 1.000 kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kommunens udgifter (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kommuner i regionen  Region Midtjylland
Kommuneskat (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kontaktoplysninger, regionen  Region Midtjylland
Kontanthjælp  Satser
Korte videregående uddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kost og logi  Satser
Kvinder (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 0 - 9 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 10 - 19 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 20 - 29 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 30 - 39 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 40 - 49 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 50 - 59 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 60 - 69 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 70 - 79 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 80 - 89 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder 90+ år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kvinder, enlige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænsen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Kørselsfradrag  Satser
Kørselsgodtgørelse  Satser

L
Lange videregående uddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Langfristet gæld pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Langtidsledige (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Langtidsledige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Leder (personale, dagtilbud) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Levendefødte (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Likvide aktiver pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Lydbøger, bestand på bibliotek (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Læger  Vejviser
Løb (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Løntilskud, jobrotationsydelse..  Satser

M
Medlemmer Dansk Firmaidræt (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Medlemmer DGI (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Medlemmer DIF - Danmarks Idrætsforbund (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mellemlange videregående uddannelser (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Miljøloven (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning, ældreomsorg (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Modtagere af genoptræning, ældreomsorg (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning, ældreomsorg (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Modtagere af vedligeholdelsestræning, ældreomsorg (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Modtagere visiteret til hjemmehjælp (privat leverandør) (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Multimediematerialer, bestand på bibliotek (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Musikoptagelser, bestand på bibliotek (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Musikskoleelever (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Musikskoler, kommunale (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 0 - 9 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 10 - 19 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 20 - 29 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 30 - 39 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 40 - 49 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 50 - 59 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 60 - 69 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 70 - 79 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 80 - 89 år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd 90+ år (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Mænd, enlige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

N
Normalbidrag, børn  Satser
Normalklasser, folkeskolen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

O
Opstart af virksomhed  Erhverv

P
Parcel- og rækkehuse, antal handler (antal)  Fakta
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris (kr.)  Fakta
Parcel- og rækkehuse, liggetider (dage)  Fakta
Parcel/stuehuse (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Parcel/stuehuse, beboede (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pension  Satser
Personalegoder  Satser
Personer m/dansk statsborgerskab (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Personer med dansk oprindelse (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Personer på venteliste (ældreomsorg) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Personfradrag  Satser
Personskat  Satser
Pladser i beskyttede boliger (ældreomsorg) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pladser i daginstitutioner 0-2 årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pladser i daginstitutioner 3-5 årige (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pladser i plejeboliger (ældreomsorg) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pladser i plejehjem/plejecentre (ældreomsorg) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pladser i ældreboliger (ældreomsorg) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Politi  Vejviser
Psykologer  Vejviser
Pædagog (personale, dagtilbud) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Pædagogmedhjælper m.fl. (personale, dagtilbud) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

R
Ratepension og ophørende alderspension  Satser
Regionens budgetter  Region Midtjylland
Regionens opgaver  Region Midtjylland
Regionsformand  Region Midtjylland
Regionsråd  Region Midtjylland
Regionsvalg, mandater (antal)  Valg
Regionsvalg, resultater (antal)  Valg
Regionsvalg, stemmer (antal)  Valg
Registreret partnerskaber (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Rejsefradrag  Satser
Ressourceforløbsydelse  Satser
Revalidering og ledighedsydelse  Satser
Rideanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Ridning (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Række-, kæde- og dobbelthuse (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

S
Salg af narkotika (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Samboende par (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Samlevende par (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Sejlsport (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Seniorjob  Satser
Serviceudgifter pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
SFO, pladser (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
SFO, takst (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Skattecenter  Vejviser
Skattefri kørselsgodtgørelse  Satser
Skatteloft  Satser
Skattesatser & beløbsgrænser  Satser
Skydeanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Skydning (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Skøjteanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænsen (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Sommerhusudlejning  Satser
Speciallæger  Vejviser
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
SU (Statens Uddannelsesstøtte)  Satser
Sundhedsbidrag  Satser
Svømmeanlæg (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Svømning (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Sygedagpenge  Satser
Sygehuse  Vejviser

T
Talentelever på musikskoler (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Tennis (medlemmer af idrætsklub) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Tennisanlæg, udendørs (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Tennishaller (idrætsfaciliteter) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Topskat  Satser
Tyveri af køretøjer (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

U
Uddannelseshjælp  Satser
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter i alt pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til bøger og udlånsmaterialer pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til folkebiblioteker pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til folkeskolen pr. elev (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til kultur pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udskrivningsprocent (%) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Udstillinger på biblioteket (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Ugentlig åbningstid (hovedbibliotek m/betjening) (timer) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Uoplyst uddannelse (højeste fuldførte uddannelse) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

V
Vejviser  Vejviser
Venteliste - musikskole (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Ventetid til plejebolig (ældreomsorg) (dage) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Virksomheder i kommunen  Erhverv
Voldsforbrydelser (kriminalitet) (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Vuggestue, takst (kr.) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta
Værdi af fri bil  Satser
Værdi af fri sommerbolig   Satser
Værdi af fri telefon, computer og internet  Satser

Æ
Ægtepar med forskelligt køn (antal) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta

Å
Årsværk i alt, bibliotek (år) Se værdi, udvikling og sammenlign direkte i indholdsfortegnelsen  Fakta