Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland

Hvor godt kender du din region og ved du hvilke opgaver regionen løser? Som borger i Skive Kommune er du en del af Region Midtjylland. Regionen dækker et areal på 13.007 km2 og omfatter 19 Kommuner med tilsammen 1.358.879 indbyggere.

Regionens opgaver

Region Midtjylland varetager en række opgaver som kræver et større befolkningsgrundlag end selv større kommuner har. Regionen har ansvaret for:
  • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.
  • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.
  • Jordforurening.
  • Råstofkortlægning og -planlægning.
  • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.
  • Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Regionsrådet

Regionsrådet består af 41 folkevalgte medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Under → "Valg" kan du se resultat af det seneste Regionsvalg med stemmefordeling, mandater, antal stemmer, kønsfordeling m.m.

Regionsrådsformand:
Anders Kühnau, Socialdemokraterne.

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 87 28 50 00
Hjemmeside: www.regionmidtjylland.dk
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

 
Driftsregnskab i 1.000 kr. Region
Nordjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Midtjylland
1. Sundhed (i 1.000 kr.) (2023) 13.629.133 28.107.945 41.042.017 20.468.021 28.570.744
2. Social og specialundervisning (i 1.000 kr.) (2023) -13.345 9.882 -2.952 282.923 -64.125
3. Regional udvikling (i 1.000 kr.) (2023) 307.359 511.278 904.886 580.833 588.591
4. Fælles formål og administration (i 1.000 kr.) (2023) 126.356 388.688 456.464 230.240 309.991
5. Renter m.v. (i 1.000 kr.) (2023) 5.371 11.876 126.821 -62.850 33.482
I alt hovedkonto 0-5 (i 1.000 kr.) (2023) 14.054.874 29.029.669 42.527.236 21.499.167 29.438.683
 
Driftsregnskab pr. indbygger (i hele kr.) Region
Nordjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Midtjylland
1. Sundhed (kr. pr. indbygger) 22.920 22.715 21.694 24.084 21.025
2. Social og specialundervisning (kr. pr. indbygger) -22 8 -2 333 -47
3. Regional udvikling (kr. pr. indbygger) 517 413 478 683 433
4. Fælles formål og administration (kr. pr. indbygger) 212 314 241 271 228
5. Renter m.v. (kr. pr. indbygger) 9 10 67 -74 25
I alt hovedkonto 0-5, pr. indbygger i kr. 23.636 23.460 22.479 25.297 21.664
 
Indbyggertal Region
Nordjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Midtjylland
Indbyggertal pr. 1. januar (2023) 594.634 1.237.413 1.891.871 849.857 1.358.879
Antal 0 - 18 årige (2023) 119.070 255.238 388.663 173.186 289.278
Antal 19 - 67 årige (2023) 363.187 750.579 1.227.727 508.535 843.035
Antal +68 årige (2023) 112.377 231.596 275.481 168.136 226.566
Antal kvinder i regionen (2023) 294.824 618.695 963.082 426.649 680.405
Antal mænd i regionen (2023) 299.810 618.718 928.789 423.208 678.474
Areal (km2) (2017) km2 7.881 12.260 2.559 7.224 13.007
→ Vis kun Region Midtjylland

Kommuner i Region Midtjylland

Danmark består af de fem regioner "Region Nordjylland", "Region Midtjylland", "Region Syddanmark", "Region Sjælland" og "Region Hovedstaden". Følgende kommuner indgår i "Region Midtjylland":

Aarhus Kommune (367.095 indb.)
Silkeborg Kommune (100.747 indb.)
Randers Kommune (99.974 indb.)
Viborg Kommune (97.472 indb.)
Horsens Kommune (97.392 indb.)
Herning Kommune (89.848 indb.)
Skanderborg Kommune (65.205 indb.)
Holstebro Kommune (59.016 indb.)
Ringkøbing-Skjern Kommune (56.218 indb.)
Favrskov Kommune (49.377 indb.)
Hedensted Kommune (47.725 indb.)
Skive Kommune (44.739 indb.)
Syddjurs Kommune (44.076 indb.)
Ikast-Brande Kommune (42.737 indb.)
Norddjurs Kommune (36.773 indb.)
Odder Kommune (23.896 indb.)
Struer Kommune (20.594 indb.)
Lemvig Kommune (19.110 indb.)
Samsø Kommune (3.694 indb.)

Nyttige links: Vejviser