Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland

Hvor godt kender du din region og ved du hvilke opgaver regionen løser? Som borger i Skive Kommune er du en del af Region Midtjylland. Regionen dækker et areal på 13.007 km2 og omfatter 19 Kommuner med tilsammen 1.326.340 indbyggere.

Regionens opgaver

Region Midtjylland varetager en række opgaver som kræver et større befolkningsgrundlag end selv større kommuner har. Regionen har ansvaret for:
  • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.
  • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.
  • Jordforurening.
  • Råstofkortlægning og -planlægning.
  • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.
  • Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Regionsrådet

Regionsrådet består af 41 folkevalgte medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Under → "Valg" kan du se resultat af det seneste Regionsvalg med stemmefordeling, mandater, antal stemmer, kønsfordeling m.m.

Regionsrådsformand:
Anders Kühnau, Socialdemokraterne.

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 87 28 50 00
Hjemmeside: www.regionmidtjylland.dk
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

 
Driftsregnskab i 1.000 kr. Region
Nordjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Midtjylland
1. Sundhed (i 1.000 kr.) (2019) 11.741.070 24.541.201 36.008.628 17.605.715 24.602.601
2. Social og specialundervisning (i 1.000 kr.) (2019) -14.378 -24.418 -5.666 189.915 4.951
3. Regional udvikling (i 1.000 kr.) (2019) 270.013 448.819 798.537 486.325 526.963
4. Fælles formål og administration (i 1.000 kr.) (2019) 139.483 418.599 515.303 249.509 332.737
5. Renter m.v. (i 1.000 kr.) (2019) 5.434 -24.218 28.097 -46.178 -55.649
I alt hovedkonto 0-5 (i 1.000 kr.) (2019) 12.141.622 25.359.983 37.344.899 18.485.286 25.411.603
 
Driftsregnskab pr. indbygger (i hele kr.) Region
Nordjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Midtjylland
1. Sundhed (kr. pr. indbygger) 19.902 20.065 19.506 21.025 18.549
2. Social og specialundervisning (kr. pr. indbygger) -24 -20 -3 227 4
3. Regional udvikling (kr. pr. indbygger) 458 367 433 581 397
4. Fælles formål og administration (kr. pr. indbygger) 236 342 279 298 251
5. Renter m.v. (kr. pr. indbygger) 9 -20 15 -55 -42
I alt hovedkonto 0-5, pr. indbygger i kr. 20.581 20.734 20.230 22.076 19.159
 
Indbyggertal Region
Nordjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
Region
Midtjylland
Indbyggertal pr. 1. januar (2020) 589.936 1.223.105 1.846.023 837.359 1.326.340
Antal 0 - 18 årige (2020) 119.839 257.049 386.408 173.910 287.571
Antal 19 - 67 årige (2020) 363.264 746.493 1.195.678 503.750 827.217
Antal +68 årige (2020) 106.833 219.563 263.937 159.699 211.552
Antal kvinder i regionen (2020) 291.966 611.450 939.719 419.992 662.718
Antal mænd i regionen (2020) 297.970 611.655 906.304 417.367 663.622
Areal (km2) (2017) km2 7.881 12.260 2.559 7.224 13.007
→ Vis kun Region Midtjylland

Kommuner i Region Midtjylland

Danmark består af de fem regioner "Region Nordjylland", "Region Midtjylland", "Region Syddanmark", "Region Sjælland" og "Region Hovedstaden". Følgende kommuner indgår i "Region Midtjylland":

Aarhus Kommune (349.983 indb.)
Randers Kommune (97.805 indb.)
Viborg Kommune (96.921 indb.)
Silkeborg Kommune (94.026 indb.)
Horsens Kommune (90.966 indb.)
Herning Kommune (89.127 indb.)
Skanderborg Kommune (62.678 indb.)
Holstebro Kommune (58.591 indb.)
Ringkøbing-Skjern Kommune (56.594 indb.)
Favrskov Kommune (48.397 indb.)
Hedensted Kommune (46.722 indb.)
Skive Kommune (45.851 indb.)
Syddjurs Kommune (42.962 indb.)
Ikast-Brande Kommune (41.369 indb.)
Norddjurs Kommune (37.089 indb.)
Odder Kommune (22.844 indb.)
Struer Kommune (21.036 indb.)
Lemvig Kommune (19.722 indb.)
Samsø Kommune (3.657 indb.)

Nyttige links: Vejviser