Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Ældreservice

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster, antallet af pensionister og hvor mange penge kommunen bruger på ældreservicen. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.

De ældre borgere

11.394 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 25,3 % af det samlede indbyggertal. 10.350 borgere modtager folkepension. 415 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen bruger i 2022 46.086 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 0 dage.

302 kvinder og 149 mænd i kommunen er over 90 år.

To pensionister som spiller skat

Ældre, demografi

ÆLDRE, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2022) 45.078   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2022) % 25,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Modtagere af folke- og førtidspension

PENSIONISTER
Folkepensionister i alt (2021) 10.350   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Førtidspensionister i alt (2021) 2.356   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ældreservice, pladser

ÆLDRESERVICE
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) 27,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) 43,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2021) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

ÆLDRESERVICE
Personer på venteliste i alt (2021) 163   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2021) Dage 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ældreservice, egenbetaling

ÆLDRESERVICE
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) (2021) 3.832,50 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) (2021) 56,00 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ældreservice, kommunens udgifter

ÆLDRESERVICE
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2022) 46.086 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2022) 19.241 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Hjemmehjælp

ÆLDRESERVICE
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2021) % 51,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) Timer 2,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2021) Timer 2,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2021) Timer 3,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2021) Timer 0,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ældreservice, boligydelse

ÆLDRESERVICE
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2021) 2.605   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

GENOPTRÆNING
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2021) 126,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Modtagere af genoptræning (2021) 4,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2021) 107,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2021) 15,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner