Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | ÆLDRESERVICE

Ældreservice

Se antallet af pladser på plejehjem og i ældreboliger, hvad madudbringning koster og hvad kommunen bruger på ældreservicen.  Er kommunens tal højere eller lavere end Odense Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Odense   +/-  

Ældre, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   205.509    -160.084  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   17,5    +7,2  

Modtagere af folke- og førtidspension

 
Folkepensionister i alt (2020)
10.519   33.629    -23.110  
Førtidspensionister i alt (2020)
2.345   8.610    -6.265  

Ældreservice, pladser

 
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
28,6   32,1    -3,5  
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
46,3   33,7    +12,6  
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige (2020)
-   -      

Ventetid til plejehjem og plejeboliger

 
Personer på venteliste i alt (2019)
160   630    -470  
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig (2019) (Dage)
0   6    -6  

Ældreservice, egenbetaling

 
Betaling for forplejning på plejehjem pr. md (abs) (2019) (Kr.)
3.685,00   3.685,00    +0,00  
Betaling for udbragt mad pr. dag (2019) (Kr.)
54,00   54,00    +0,00  

Ældreservice, kommunens udgifter

 
Udgifter til ældre pr. 67+-årig (2021) (Kr.)
44.908   45.698    -790  
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig (2021) (Kr.)
18.425   14.703    +3.722  

Hjemmehjælp

 
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) (2019) (%)
47,5   43,9    +3,6  
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
3,0   2,2    +0,8  
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) (2019) (Timer)
2,6   2,5    +0,1  
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) (2019) (Timer)
4,1   3,9    +0,2  
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) (2019) (Timer)
0,5   0,5    +0,0  

Ældreservice, boligydelse

 
Udgifter til boligydelse pr. pensionist (2018) (Kr.)
1.893   2.249    -356  
Boligydelsesmodtagere, antal husstande (2019)
2.690   10.891    -8.201  

Genoptræning / vedligeholdelsestræning

 
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt (2019)
155,0   563,0    -408,0  
Modtagere af genoptræning (2019)
8,8   207,2    -198,4  
Modtagere af vedligeholdelsestræning (2019)
144,4   348,7    -204,3  
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning (2019)
1,8   7,1    -5,3  
Pil - tilbage til Ældreservice Se kun værdier for Skive Kommune