Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Varde Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Varde   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   49.628    -4.203  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,9    -0,5  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2021)
16   20    -4  
Antal normalklasser (2021)
247   238    +9  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2021)
282   244    +38  
Gennemsnitlig klassekvotient (2021)
18,3   20,5    -2,2  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   8,6    -2,2  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   66.513    -2.260  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   50.493    +1.180  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   5.837    -1.414  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.631    +44  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   66.934    +3.188  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   1.073    +90  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   831    +120  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   13.332    -1.522  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.655    -194  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   4.526    -231  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   1.134    -94  
Bacheloruddannelser (2019)
156   200    -44  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   78    -31  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   389    +15  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.163    -388  
Venteliste - musikskole (2020)
42   17    +25  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   28    -2  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.446    -173  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   179    +436  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune