Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Morsø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Morsø   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   20.066    +25.359  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,8    +0,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2021)
16   4    +12  
Antal normalklasser (2021)
247   63    +184  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2021)
282   365    -83  
Gennemsnitlig klassekvotient (2021)
18,3   23,2    -4,9  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   29,2    -22,8  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   71.619    -7.366  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   43.945    +7.728  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   13.874    -9.451  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.236    +439  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   71.509    -1.387  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   420    +743  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   303    +648  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   5.243    +6.567  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   485    +976  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   1.491    +2.804  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   343    +697  
Bacheloruddannelser (2019)
156   64    +92  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   23    +24  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   175    +229  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   0    +1  
Musikskoleelever (2020)
775   359    +416  
Venteliste - musikskole (2020)
42   24    +18  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   13    +13  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.011    -738  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.687    -1.072  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune