Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Kalundborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Kalundborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   48.487    -3.062  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   44.777    -2.683  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   45.958    -3.121  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.529    +59  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   203    +54  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   318    -5  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   72,2    +5,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   84    -18  
Areal (km2) (2021)
684   575    +109  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,6    +0,6  
Antal levendefødte (2020)
385   396    -11  
Antal døde (2020)
518   559    -41  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   48.262    -3.606  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   48.132    -4.241  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   48.021    -5.408  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   229.901    -6.857  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   250.648    -4.906  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   209.337    -9.761  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   313.234    -7.556  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   346.684    -3.964  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   280.080    -12.701  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.009    -367  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,7    -1,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   218    -140  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,0    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   45,4    -0,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   2.613    -236  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   5.893    -280  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   27.944    -1.751  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   12.037    -795  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,4    -0,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,6    +0,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   24,8    -0,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.153    -135  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   2.813    -103  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.014    +9  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.307    -174  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.082    -393  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   3.763    -440  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.436    -229  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.088    -397  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.242    +7  
Kvinder 90+ år (2021)
307   274    +33  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.311    -191  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.056    -275  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.290    +241  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.310    +100  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.064    -210  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.802    -468  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.373    -123  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.942    -377  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.034    +48  
Mænd 90+ år (2021)
148   133    +15  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   24.172    -1.822  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   24.315    -1.240  
Enlige kvinder (2021)
5.758   7.166    -1.408  
Enlige mænd (2021)
6.150   6.657    -507  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   8.876    +42  
Registreret partnerskab (2021)
15   13    +2  
Samlevende par (2021)
1.026   1.265    -239  
Samboende par (2021)
1.633   1.654    -21  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   39.737    -575  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   8.750    -2.487  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   34    +13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   4.623    -308  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.707    -658  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.826    -1.126  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   4    -2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   17    +2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune