Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Tønder   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   37.050    +8.375  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,0    +0,4  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   11    +5  
Antal normalklasser (2020)
245   138    +107  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   249    +39  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   19,9    -1,1  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   26,0    -19,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   74.845    -10.592  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   45.877    +5.796  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   12.460    -8.037  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   8.265    +410  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.628    +1.494  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   841    +322  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   483    +468  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   10.156    +1.654  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   1.099    +362  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   2.903    +1.392  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   793    +247  
Bacheloruddannelser (2019)
156   116    +40  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   39    +8  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   448    -44  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   320    +455  
Venteliste - musikskole (2020)
42   39    +3  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   0    +26  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   830    +443  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune