Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   42.790    +2.635  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   37.942    +4.152  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   38.726    +4.111  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.064    -1.476  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   545    -288  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   405    -92  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   73,1    +4,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   53    +13  
Areal (km2) (2021)
684   814    -130  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,6    -0,4  
Antal levendefødte (2020)
385   425    -40  
Antal døde (2020)
518   406    +112  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   42.696    +1.960  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   42.834    +1.057  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   43.254    -641  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   225.825    -2.781  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   250.082    -4.340  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   200.821    -1.245  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   315.692    -10.014  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   355.382    -12.662  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   274.780    -7.401  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   727    -85  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   101    -23  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,5    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   43,0    +2,0  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   2.732    -355  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   5.701    -88  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   25.118    +1.075  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   9.239    +2.003  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,4    -1,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,3    -0,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   58,7    -1,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   21,6    +3,1  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.236    -218  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   2.715    -5  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.883    +140  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.267    -134  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.825    -136  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.847    +476  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.600    +607  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.175    +516  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.144    +105  
Kvinder 90+ år (2021)
307   280    +27  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.357    -237  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   2.830    -49  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.217    +314  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.490    -80  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.033    -179  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.143    +191  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.635    +615  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.066    +499  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   908    +174  
Mænd 90+ år (2021)
148   139    +9  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   20.972    +1.378  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   21.818    +1.257  
Enlige kvinder (2021)
5.758   4.838    +920  
Enlige mænd (2021)
6.150   5.235    +915  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   8.364    +554  
Registreret partnerskab (2021)
15   12    +3  
Samlevende par (2021)
1.026   1.123    -97  
Samboende par (2021)
1.633   1.434    +199  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   34.898    +4.264  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   7.892    -1.629  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   26    +21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   3.460    +855  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.274    -225  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.169    -469  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune