Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2022)
45.078   42.596    +2.482  
Personer med dansk oprindelse (2022)
41.673   37.607    +4.066  
Personer m/dansk statsborgerskab (2022)
42.401   38.436    +3.965  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022)
2.677   4.160    -1.483  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
283   572    -289  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022)
311   405    -94  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   73,1    +4,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022)
66   52    +14  
Areal (km2) (2021)
684   814    -130  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2021)
81,4   81,7    -0,3  
Antal levendefødte (2021)
370   429    -59  
Antal døde (2021)
530   479    +51  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2022)
44.303   42.511    +1.792  
Befolkning i år 2030 (2022)
43.015   42.517    +498  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   42.801    -1.819  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
237.359   237.078    +281  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) (Kr.)
261.760   262.885    -1.125  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) (Kr.)
212.205   210.412    +1.793  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) (Kr.)
326.206   331.257    -5.051  
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) (Kr.)
365.578   373.009    -7.431  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) (Kr.)
285.619   288.116    -2.497  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022)
332   336    -4  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
1,6   1,6    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022)
26   39    -13  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) (%)
0,1   0,2    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2022)
45,4   43,2    +2,2  
Antal 0-5 årige (2022)
2.350   2.780    -430  
Antal 6-16 årige (2022)
5.414   5.600    -186  
Antal 17-64 årige (2022)
25.920   24.926    +994  
Antal 65+ årige (2022)
11.394   9.290    +2.104  
Andel 0-5-årige (2022) (%)
5,2   6,5    -1,3  
Andel 6-16-årige (2022) (%)
12,0   13,1    -1,1  
Andel 17-64-årige (2022) (%)
57,5   58,5    -1,0  
Andel 65+-årige (2022) (%)
25,3   21,8    +3,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2022)
1.978   2.255    -277  
Kvinder 10 - 19 år (2022)
2.673   2.628    +45  
Kvinder 20 - 29 år (2022)
1.944   1.890    +54  
Kvinder 30 - 39 år (2022)
2.151   2.296    -145  
Kvinder 40 - 49 år (2022)
2.594   2.726    -132  
Kvinder 50 - 59 år (2022)
3.285   2.873    +412  
Kvinder 60 - 69 år (2022)
3.193   2.585    +608  
Kvinder 70 - 79 år (2022)
2.714   2.186    +528  
Kvinder 80 - 89 år (2022)
1.309   1.185    +124  
Kvinder 90+ år (2022)
302   274    +28  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2022)
2.094   2.352    -258  
Mænd 10 - 19 år (2022)
2.717   2.747    -30  
Mænd 20 - 29 år (2022)
2.471   2.202    +269  
Mænd 30 - 39 år (2022)
2.397   2.507    -110  
Mænd 40 - 49 år (2022)
2.808   2.942    -134  
Mænd 50 - 59 år (2022)
3.299   3.179    +120  
Mænd 60 - 69 år (2022)
3.243   2.639    +604  
Mænd 70 - 79 år (2022)
2.640   2.075    +565  
Mænd 80 - 89 år (2022)
1.117   919    +198  
Mænd 90+ år (2022)
149   136    +13  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2022)
22.143   20.898    +1.245  
Antal mænd i kommunen (2022)
22.935   21.698    +1.237  
Enlige kvinder (2022)
5.729   4.897    +832  
Enlige mænd (2022)
6.169   5.275    +894  
Ægtepar med forskelligt køn (2022)
8.838   8.280    +558  
Registreret partnerskab (2022)
16   12    +4  
Samlevende par (2022)
1.046   1.147    -101  
Samboende par (2022)
1.624   1.413    +211  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2022)
38.708   34.595    +4.113  
Ikke medlemmer af folkekirken (2022)
6.370   8.001    -1.631  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   26    +21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2021)
4.357   3.685    +672  
Flytninger, fra kommunen (2021)
1.978   2.361    -383  
Flytninger, til kommunen (2021)
1.697   2.137    -440  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   4    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   6    -5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   3    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   6    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   7    +3  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   20    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune