Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejle Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejle   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   116.992    -71.567  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,3    -0,9  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   27    -11  
Antal normalklasser (2020)
245   434    -189  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   404    -116  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   25,1    -6,3  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   19,8    -13,4  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   70.961    -6.708  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   48.521    +3.152  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   9.150    -4.727  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   9.134    -459  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   68.480    +1.642  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.696    -2.533  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   2.062    -1.111  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   24.698    -12.888  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   4.320    -2.859  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   12.980    -8.685  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   5.919    -4.879  
Bacheloruddannelser (2019)
156   847    -691  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   307    -260  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.139    -735  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.406    -631  
Venteliste - musikskole (2020)
42   224    -182  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   82    -56  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   1.292    -19  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   -      
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune