Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   352.751    -307.326  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   292.816    -250.722  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   320.287    -277.450  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   32.464    -29.876  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   472    -215  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   448    -135  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   97,1    -19,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   754    -688  
Areal (km2) (2021)
684   468    +216  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,6    -0,4  
Antal levendefødte (2020)
385   4.787    -4.402  
Antal døde (2020)
518   2.362    -1.844  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   366.072    -321.416  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   382.754    -338.863  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   405.127    -362.514  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   239.830    -16.786  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   263.340    -17.598  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   217.445    -17.869  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   327.869    -22.191  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   370.238    -27.518  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   287.526    -20.147  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   10.270    -9.628  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,7    -2,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   2.255    -2.177  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,3    -0,9  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   37,8    +7,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   23.821    -21.444  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   37.159    -31.546  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   239.213    -213.020  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   52.558    -41.316  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,8    -1,6  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,5    +1,9  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   67,8    -10,1  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   14,9    +9,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   18.157    -16.139  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   17.237    -14.527  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   45.298    -43.275  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   22.448    -20.315  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   19.065    -16.376  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   19.515    -16.192  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   16.806    -13.599  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   13.337    -10.646  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   6.021    -4.772  
Kvinder 90+ år (2021)
307   1.512    -1.205  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   19.079    -16.959  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   17.422    -14.641  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   43.382    -40.851  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   23.975    -21.565  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   18.862    -16.008  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   18.654    -15.320  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   15.734    -12.484  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   11.594    -9.029  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   4.094    -3.012  
Mænd 90+ år (2021)
148   559    -411  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   179.396    -157.046  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   173.355    -150.280  
Enlige kvinder (2021)
5.758   65.185    -59.427  
Enlige mænd (2021)
6.150   57.076    -50.926  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   48.364    -39.446  
Registreret partnerskab (2021)
15   198    -183  
Samlevende par (2021)
1.026   8.829    -7.803  
Samboende par (2021)
1.633   19.959    -18.326  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   247.599    -208.437  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   105.152    -98.889  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   58    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   56.303    -51.988  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   21.188    -19.139  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   22.434    -20.734  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   13    -5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune