Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Skole & Uddannelse

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v. Se også karakterer for kommunens 9. klasser. Skal du vælge uddannelse, så se hvilke uddannelsesinstituioner som er placeret i kommunen. Du kan også følge tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.

Skoler

I Skive Kommune ligger 16 kommunale folkeskoler med 247 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 18,3 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,4 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 64.253 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 73.838 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen.

Notat i hæfte

Skolebørn, demografi

FOLKESKOLEN
Indbyggertal den 1. januar (2021) 45.425   Se udvikling, sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2021) % 12,4   Se udvikling, sammenlign kommuner

Antal folkeskoler, klasser

FOLKESKOLEN
Antal folkeskoler (2021) 16   Se udvikling, sammenlign kommuner
Antal normalklasser (2021) 247   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig skolestørrelse (2021) 282   Se udvikling, sammenlign kommuner
Gennemsnitlig klassekvotient (2021) 18,3   Se udvikling, sammenlign kommuner
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017) 6,4   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, folkeskolen

FOLKESKOLEN
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) 64.253 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) 51.673 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) 4.423 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) 8.675 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Udgifter, undervisning

UDDANNELSE
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) 70.122 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Højest fuldførte uddannelse

UDDANNELSE
Almengymnasiale uddannelser (2019) 1.163   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019) 951   Se udvikling, sammenlign kommuner
Erhvervsfaglige uddannelser (2019) 11.810   Se udvikling, sammenlign kommuner
Korte videregående uddannelser (2019) 1.461   Se udvikling, sammenlign kommuner
Mellemlange videregående uddannelser (2019) 4.295   Se udvikling, sammenlign kommuner
Lange videregående uddannelser (2019) 1.040   Se udvikling, sammenlign kommuner
Bacheloruddannelser (2019) 156   Se udvikling, sammenlign kommuner
Ph.d. og forskeruddannelser (2019) 47   Se udvikling, sammenlign kommuner
Uoplyst uddannelse (2019) 404   Se udvikling, sammenlign kommuner

Musikskoler

ANDEN UNDERVISNING
Musikskoler, kommunale (2020) 1   Se udvikling, sammenlign kommuner
Musikskoleelever (2020) 775   Se udvikling, sammenlign kommuner
Venteliste - musikskole (2020) 42   Se udvikling, sammenlign kommuner
Elever på musikalsk grundkursus (2020) 111   Se udvikling, sammenlign kommuner
Talentelever på musikskoler (2020) 26   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling forskole (2020) 1.273 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner
Deltagerbetaling sammenspil (2020) 615 Kr.   Se udvikling, sammenlign kommuner

Uddannelsesinstitutioner i kommunen

Se hvilke uddannelsesinstitutioner, der er beliggende i Skive Kommune. Se skolernes adresser og kontaktinformation i "Vejviseren".

Pil - følg link Gå til "Vejviseren"

Grundskoler:

Dagbehandlingstilbud og behandlingshjem 1  
Efterskoler 1  
Folkeskoler 17  
Friskoler og private grundskoler 3  
Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler 1  
Specialskoler for børn 2  

Gymnasiale uddannelser:

Gymnasier og HF-kurser 1  

Højskoler:

Folkehøjskoler 1  

Produktionsskoler:

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov 2  

Voksenuddannelser:

Specialskoler for voksne 1  
Sprogcentre 1  
Voksenuddannelsescentre 1  

Erhvervsuddannelser:

Erhvervsskoler m.v. 6  

Videregående uddannelser:

Erhvervsakademier 1  
Professionshøjskoler 1  

Universiteter:

Rådgivning & vejledning:

Centre for Pædagogisk og psykologisk rådgivning 1