Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Uddannelsesinstitutioner i Danmark 2022 Vejviser 01-07-2022
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2022 Arbejde, langtidsledige 30-06-2022
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) 2022 Arbejde, langtidsledige 30-06-2022
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 20-06-2022
Ejerlejligheder, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 20-06-2022
Fritidshuse, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 20-06-2022
Parcel- og rækkehuse, handler 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Ejerlejligheder, handler 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Fritidshuse, handler 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Parcel- og rækkehuse, handler - 1. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Ejerlejligheder, handler - 1. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Fritidshuse, handler - 1. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-06-2022
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Ejerlejligheder, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Fritidshuse, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 1. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Ejerlejligheder, kvmpris - 1. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Fritidshuse, kvmpris - 1. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-06-2022
Modtagere af genoptræning 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere af vedligeholdelsestræning 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt 2021 Ældreomsorg, genoptræning 13-06-2022
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) 2021 Ældreomsorg, hjemmehjælp 13-06-2022
Pladser i beskyttede boliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Pladser i plejehjem/plejecentre pr. 1.000 65+/67+-årige 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Pladser i ældreboliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Pladser i plejeboliger pr. 1.000 65+/67+-årige 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Personer på venteliste i alt 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Gennemsnitlig ventetid til plejebolig 2021 Ældreomsorg, institutioner/boliger 13-06-2022
Esport 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Medlemmer DIF - Danmarks Idrætsforbund 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Medlemmer DGI 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Medlemmer Dansk Firmaidræt 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Fodbold 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Gymnastik 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Svømning 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Fitness 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Golf 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Badminton 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Håndbold 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Tennis 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Løb 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Ridning 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Skydning 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Sejlsport 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Cykling 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Dans 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Idræt for Seniorer 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Ishockey 2021 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2022
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. 2022 Dagtilbud, takster 30-05-2022
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås