Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
2. Transport og infrastruktur 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
3. Undervisning og kultur 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
4. Sundhedsområdet 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
6. Fællesudgifter og administration 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
I alt hovedkonto 0-6 2020 Økonomi, Kommunens regnskab 21-04-2021
Fritidshuse, i alt 2021 Boligtyper 17-04-2021
Parcel/stuehuse, i alt 2021 Boligtyper 17-04-2021
Række-, kæde- og dobbelthuse, i alt 2021 Boligtyper 17-04-2021
Parcel/stuehuse, beboede 2021 Boligtyper 17-04-2021
Etageboliger, i alt 2021 Boligtyper 17-04-2021
Række-, kæde- og dobbelthuse, beboede 2021 Boligtyper 17-04-2021
Kollegieboliger, i alt 2021 Boligtyper 17-04-2021
Etageboliger, beboede 2021 Boligtyper 17-04-2021
Kollegieboliger, beboede 2021 Boligtyper 17-04-2021
Fritidshuse, beboede 2021 Boligtyper 17-04-2021
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) 2021 Arbejde, ledige 24-03-2021
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2021 Arbejde, ledige 24-03-2021
Areal (km2) 2021 Befolkning & Areal 18-03-2021
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse 2020 Befolkning & Areal 18-03-2021
Andel 17-64-årige 2021 Befolkning, andel 18-03-2021
Andel 65+-årige 2021 Befolkning, andel 18-03-2021
Andel 6-16-årige 2021 Befolkning, andel 18-03-2021
Andel 0-5-årige 2021 Befolkning, andel 18-03-2021
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. 2021 Befolkning, statsborgere 18-03-2021
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. 2021 Befolkning, statsborgere 18-03-2021
Beskatningsgrundlag pr. indb. 2021 Beskatning og udligning 18-03-2021
Beskatningsniveau 2021 Beskatning og udligning 18-03-2021
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2020 Bolighandel, salgstider 18-03-2021
Ejerlejligheder, salgstider 2020 Bolighandel, salgstider 18-03-2021
Parcel- og rækkehuse, handler 2020 Boligpriser, handler 18-03-2021
Ejerlejligheder, handler 2020 Boligpriser, handler 18-03-2021
Fritidshuse, handler 2020 Boligpriser, handler 18-03-2021
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2020 Boligpriser, kvm 18-03-2021
Ejerlejligheder, kvmpris 2020 Boligpriser, kvm 18-03-2021
Fritidshuse, kvmpris 2020 Boligpriser, kvm 18-03-2021
Ejerlejligheder, kvmpris - 4. kvt 2020 Boligpriser, kvm 18-03-2021
Fritidshuse, kvmpris - 4. kvt 2020 Boligpriser, kvm 18-03-2021
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 4. kvt 2020 Boligpriser, kvm 18-03-2021
Udgifter til kultur pr. indb. 2021 Kultur 18-03-2021
Udgifter til sport og fritid pr. indb. 2021 Kultur 18-03-2021
Udgifter til folkebiblioteker pr. indb. 2021 Kultur - Bibliotek, økonomi 18-03-2021
Udgifter til bøger og udlånsmaterialer pr. indb. 2021 Kultur - Bibliotek, økonomi 18-03-2021
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig 2021 Undervisning 18-03-2021
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig 2021 Undervisning 18-03-2021
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig 2021 Undervisning 18-03-2021
Udgifter til folkeskolen pr. elev 2021 Undervisning 18-03-2021
Udgifter til ældre pr. 67+-årig 2021 Ældreomsorg, udgifter 18-03-2021
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig 2021 Ældreomsorg, udgifter 18-03-2021
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Anden finansiering pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. 2021 Økonomi - Indtægter 18-03-2021
Udgifter i alt pr. indb. 2021 Økonomi - Udgifter 18-03-2021
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. 2021 Økonomi - Udgifter 18-03-2021
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås