Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2021 Arbejde, langtidsledige 21-07-2021
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) 2021 Arbejde, langtidsledige 21-07-2021
Bibliotekarer (årsværk) 2020 Kultur - Bibliotek, ansatte 14-07-2021
Assistenter (årsværk) 2020 Kultur - Bibliotek, ansatte 14-07-2021
Årsværk i alt 2020 Kultur - Bibliotek, ansatte 14-07-2021
Antal biblioteker (alle betjeningssteder) 2020 Kultur - Bibliotek, antal 14-07-2021
Antal biblioteksfilialer 2020 Kultur - Bibliotek, antal 14-07-2021
Antal hovedbiblioteker 2020 Kultur - Bibliotek, antal 14-07-2021
Arrangementer på biblioteket 2020 Kultur - Bibliotek, arrangementer 14-07-2021
Udstillinger på biblioteket 2020 Kultur - Bibliotek, arrangementer 14-07-2021
Bøger - bestand 2020 Kultur - Bibliotek, bestand 14-07-2021
Lydbøger - bestand 2020 Kultur - Bibliotek, bestand 14-07-2021
Musikoptagelser - bestand 2020 Kultur - Bibliotek, bestand 14-07-2021
Film - bestand 2020 Kultur - Bibliotek, bestand 14-07-2021
Multimediematerialer - bestand 2020 Kultur - Bibliotek, bestand 14-07-2021
Besøg på biblioteks website 2020 Kultur - Bibliotek, besøg 14-07-2021
Antal biblioteksudlån i alt 2020 Kultur - Bibliotek, udlån 14-07-2021
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening 2020 Kultur - Bibliotek, åbningstid 14-07-2021
Modtagere af genoptræning 2020 Ældreomsorg, genoptræning 14-07-2021
Modtagere af vedligeholdelsestræning 2020 Ældreomsorg, genoptræning 14-07-2021
Modtagere af genoptræning og vedligeholdelsestræning 2020 Ældreomsorg, genoptræning 14-07-2021
Modtagere af genoptræning/vedligeholdelsestræning i alt 2020 Ældreomsorg, genoptræning 14-07-2021
Hjemmehjælp, leverede timer i alt, ugentligt gennemsnit (frit valg) 2020 Ældreomsorg, hjemmehjælp 14-07-2021
Hjemmehjælp, visiterede timer, ugentligt gennemsnit (frit valg) 2020 Ældreomsorg, hjemmehjælp 14-07-2021
Hjemmehjælp, leverede timer til personlig pleje i alt (frit valg) 2020 Ældreomsorg, hjemmehjælp 14-07-2021
Hjemmehjælp, leverede timer til praktisk hjælp i alt (frit valg) 2020 Ældreomsorg, hjemmehjælp 14-07-2021
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. 2020 Økonomi, Gæld og Likviditet 01-07-2021
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2021 Bolighandel, salgstider 19-06-2021
Ejerlejligheder, salgstider 2021 Bolighandel, salgstider 19-06-2021
Fritidshuse, salgstider 2021 Bolighandel, salgstider 19-06-2021
Parcel- og rækkehuse, handler 2021 Boligpriser, handler 19-06-2021
Ejerlejligheder, handler 2021 Boligpriser, handler 19-06-2021
Fritidshuse, handler 2021 Boligpriser, handler 19-06-2021
Parcel- og rækkehuse, handler - 1. kvt 2021 Boligpriser, handler 19-06-2021
Ejerlejligheder, handler - 1. kvt 2021 Boligpriser, handler 19-06-2021
Fritidshuse, handler - 1. kvt 2021 Boligpriser, handler 19-06-2021
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2021 Boligpriser, kvm 19-06-2021
Ejerlejligheder, kvmpris 2021 Boligpriser, kvm 19-06-2021
Fritidshuse, kvmpris 2021 Boligpriser, kvm 19-06-2021
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 1. kvt 2021 Boligpriser, kvm 19-06-2021
Ejerlejligheder, kvmpris - 1. kvt 2021 Boligpriser, kvm 19-06-2021
Fritidshuse, kvmpris - 1. kvt 2021 Boligpriser, kvm 19-06-2021
Modtagere visiteret til hjemmehjælp i alt (privat leverandør) 2020 Ældreomsorg, hjemmehjælp 12-06-2021
Esport 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Medlemmer DIF - Danmarks Idrætsforbund 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Medlemmer DGI 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Medlemmer Dansk Firmaidræt 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Fodbold 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Gymnastik 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Svømning 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Fitness 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Golf 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Badminton 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Håndbold 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Tennis 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Løb 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Ridning 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Skydning 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Sejlsport 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Cykling 2020 Idrætsforeninger, medlemmer 02-06-2021
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås