Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Areal (km2) 2023 Befolkning & Areal 24-03-2023
Befolkningstæthed (indb/km2) 2023 Befolkning & Areal 24-03-2023
Andel 17-64-årige 2023 Befolkning, andel 24-03-2023
Andel 65+-årige 2023 Befolkning, andel 24-03-2023
Andel 6-16-årige 2023 Befolkning, andel 24-03-2023
Andel 0-5-årige 2023 Befolkning, andel 24-03-2023
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. 2023 Befolkning, statsborgere 24-03-2023
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. 2023 Befolkning, statsborgere 24-03-2023
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder 2021 Befolkning, indkomst 22-03-2023
Disponibel indkomst i gns, mænd 2021 Befolkning, indkomst 22-03-2023
Disponibel indkomst i gns, kvinder 2021 Befolkning, indkomst 22-03-2023
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. mnd. (abs) 2022 Ældreomsorg, institutioner/boliger 22-03-2023
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) 2022 Ældreomsorg, institutioner/boliger 22-03-2023
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2022 Økonomi, Gæld og Likviditet 22-03-2023
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 20-03-2023
Ejerlejligheder, salgstider 2022 Bolighandel, salgstider 20-03-2023
Parcel- og rækkehuse, handler 2022 Boligpriser, handler 20-03-2023
Ejerlejligheder, handler 2022 Boligpriser, handler 20-03-2023
Fritidshuse, handler 2022 Boligpriser, handler 20-03-2023
Parcel- og rækkehuse, handler - 4. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-03-2023
Ejerlejligheder, handler - 4. kvt 2022 Boligpriser, handler 20-03-2023
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 20-03-2023
Ejerlejligheder, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 20-03-2023
Fritidshuse, kvmpris 2022 Boligpriser, kvm 20-03-2023
Ejerlejligheder, kvmpris - 4. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-03-2023
Fritidshuse, kvmpris - 4. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-03-2023
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 4. kvt 2022 Boligpriser, kvm 20-03-2023
Personer m/dansk statsborgerskab 2023 Befolkning, statsborgere 03-03-2023
Personer m/udenlandsk statsborgerskab 2023 Befolkning, statsborgere 03-03-2023
Medlemmer af folkekirken 2023 Folkekirken 03-03-2023
Ikke medlemmer af folkekirken 2023 Folkekirken 03-03-2023
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) 2023 Arbejde, ledige 02-03-2023
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2023 Arbejde, ledige 02-03-2023
Enlige mænd 2023 Befolkning, familietyper 23-02-2023
Enlige kvinder 2023 Befolkning, familietyper 23-02-2023
Ægtepar med forskelligt køn 2023 Befolkning, familietyper 23-02-2023
Registreret partnerskab 2023 Befolkning, familietyper 23-02-2023
Samlevende par 2023 Befolkning, familietyper 23-02-2023
Samboende par 2023 Befolkning, familietyper 23-02-2023
Indbyggertal den 1. januar 2023 Befolkning, antal 13-02-2023
Antal mænd i kommunen 2023 Befolkning, antal 13-02-2023
Antal kvinder i kommunen 2023 Befolkning, antal 13-02-2023
Kvinder 0 - 9 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 10 - 19 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 20 - 29 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 30 - 39 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 40 - 49 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 50 - 59 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 60 - 69 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 70 - 79 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 80 - 89 år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Kvinder 90+ år 2023 Befolkning, kvinder - alder 13-02-2023
Mænd 0 - 9 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 10 - 19 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 20 - 29 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 30 - 39 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 40 - 49 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 50 - 59 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 60 - 69 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Mænd 70 - 79 år 2023 Befolkning, mænd - alder 13-02-2023
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås