Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FLYT TIL KOMMUNEN

Kom med i fællesskabet ved Limfjorden

190 km kystlinje omkranser det meste af Skive Kommune, som består af det kuperede Nordfjends, den frodige halvø Salling, moler-øen Fur og den gamle købstad Skive.

Skive er en levende egn med et af landets mest mangfoldige forenings- og fritidsliv. Samtidig byder egnen på masser af kulturtilbud, og ikke mindst musikken fylder en hel del.

Alle steder er der aktive borgere, som bidrager med egne ressourcer til fællesskabet og dermed er med til at gøre Skiveegnen til et særligt sted at leve det aktive liv. Her er trygge rammer og tid til hinanden.

Vil du vide mere, så klik ind på flyttilskive.dk

Skat

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Udskrivningsprocent (%)
25,50 25,20 25,30 25,50 26,30
Kirkeskat (%)
1,09 1,27 1,20 1,27 1,18
Grundskyldspromille (‰)
20,680 28,000 22,900 23,750 22,820

Skat

Udskrivningsprocent (%)

Skive 25,50
Lemvig 25,20
Struer 25,30
Thisted 25,50
Vesthimmerlands 26,30

Kirkeskat (%)

Skive 1,09
Lemvig 1,27
Struer 1,20
Thisted 1,27
Vesthimmerlands 1,18

Grundskyldspromille (‰)

Skive 20,680
Lemvig 28,000
Struer 22,900
Thisted 23,750
Vesthimmerlands 22,820

Kultur & Fritid

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal biblioteker (alle betjeningssteder)
2 2 2 4 9
Ugentlig åbningstid (hovedbibliotek m/betjening) (Timer)
52 43 38 48 32
Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)
585 416 648 460 457
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)
1.620 1.189 1.217 1.131 1.500

Kultur & Fritid

Antal biblioteker (alle betjeningssteder)

Skive 2
Lemvig 2
Struer 2
Thisted 4
Vesthimmerlands 9

Ugentlig åbningstid (hovedbibliotek m/betjening) (Timer)

Skive 52
Lemvig 43
Struer 38
Thisted 48
Vesthimmerlands 32

Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)

Skive 585
Lemvig 416
Struer 648
Thisted 460
Vesthimmerlands 457

Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)

Skive 1.620
Lemvig 1.189
Struer 1.217
Thisted 1.131
Vesthimmerlands 1.500

Boligpriser

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 3. kvt (Kr.)
6.966 5.247 6.201 6.545 6.584
Ejerlejligheder, kvmpris - 3. kvt (Kr.)
- - - - -

Boligpriser

Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 3. kvt (Kr.)

Skive 6.966
Lemvig 5.247
Struer 6.201
Thisted 6.545
Vesthimmerlands 6.584

Ejerlejligheder, kvmpris - 3. kvt (Kr.)

Skive -
Lemvig -
Struer -
Thisted -
Vesthimmerlands -

Børn & Pasning

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
3.405 3.277 3.450 3.550 2.878
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
1.809 1.977 1.768 1.776 1.875
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
1.809 1.977 1.768 1.776 1.875
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige
70,8 70,7 72,6 81,8 74,4
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige
37,1 34,2 37,9 52,4 48,8

Børn & Pasning

Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 3.405
Lemvig 3.277
Struer 3.450
Thisted 3.550
Vesthimmerlands 2.878

Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 1.809
Lemvig 1.977
Struer 1.768
Thisted 1.776
Vesthimmerlands 1.875

Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 1.809
Lemvig 1.977
Struer 1.768
Thisted 1.776
Vesthimmerlands 1.875

Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige

Skive 70,8
Lemvig 70,7
Struer 72,6
Thisted 81,8
Vesthimmerlands 74,4

Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige

Skive 37,1
Lemvig 34,2
Struer 37,9
Thisted 52,4
Vesthimmerlands 48,8

Skole

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal folkeskoler
16 8 7 15 13
Gennemsnitlig skolestørrelse
288 215 284 266 256
Gennemsnitlig klassekvotient
18,8 18,1 21,6 20,0 19,3
Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)
62.106 81.798 77.536 67.617 72.137
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)
8.769 8.618 9.311 8.394 8.686

Skole & undervisning

Antal folkeskoler

Skive 16
Lemvig 8
Struer 7
Thisted 15
Vesthimmerlands 13

Gennemsnitlig skolestørrelse

Skive 288
Lemvig 215
Struer 284
Thisted 266
Vesthimmerlands 256

Gennemsnitlig klassekvotient

Skive 18,8
Lemvig 18,1
Struer 21,6
Thisted 20,0
Vesthimmerlands 19,3

Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)

Skive 62.106
Lemvig 81.798
Struer 77.536
Thisted 67.617
Vesthimmerlands 72.137

Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)

Skive 8.769
Lemvig 8.618
Struer 9.311
Thisted 8.394
Vesthimmerlands 8.686

Indbyggere & Politik

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Indbyggertal den 1. januar
45.425 19.607 20.808 43.160 36.362
Befolkningstæthed (indb/km2)
66 39 85 40 47
Andel 0-5-årige (%)
5,3 5,1 5,1 6,0 5,8
Andel 6-16-årige (%)
12,5 11,7 12,6 12,6 12,7
Andel 17-64-årige (%)
58,2 56,9 56,4 57,4 57,7
Andel 65+-årige (%)
24,0 26,4 26,0 24,0 23,8
Areal (km2)
684 509 246 1.074 770

Indbyggere & Politik

Indbyggertal den 1. januar

Skive 45.425
Lemvig 19.607
Struer 20.808
Thisted 43.160
Vesthimmerlands 36.362

Befolkningstæthed (indb/km2)

Skive 66
Lemvig 39
Struer 85
Thisted 40
Vesthimmerlands 47

Andel 0-5-årige (%)

Skive 5,3
Lemvig 5,1
Struer 5,1
Thisted 6,0
Vesthimmerlands 5,8

Andel 6-16-årige (%)

Skive 12,5
Lemvig 11,7
Struer 12,6
Thisted 12,6
Vesthimmerlands 12,7

Andel 17-64-årige (%)

Skive 58,2
Lemvig 56,9
Struer 56,4
Thisted 57,4
Vesthimmerlands 57,7

Andel 65+-årige (%)

Skive 24,0
Lemvig 26,4
Struer 26,0
Thisted 24,0
Vesthimmerlands 23,8

Areal (km2)

Skive 684
Lemvig 509
Struer 246
Thisted 1.074
Vesthimmerlands 770


Under "Fakta" har du adgang til mange flere informationer. Tjek fx områder som Skat, Kultur & Fritid, Bolig, Børnepasning, Dagtilbud, Ældreservice, Kriminalitet eller kommunens økonomi.

Se også tallenes udvikling. Fx om skatten ligger stabilt, pasningspriserne er stigende eller huspriserne er på vej op eller ned.