Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FLYT TIL KOMMUNEN

Kom med i fællesskabet ved Limfjorden

190 km kystlinje omkranser det meste af Skive Kommune, som består af det kuperede Nordfjends, den frodige halvø Salling, moler-øen Fur og den gamle købstad Skive.

Skive er en levende egn med et af landets mest mangfoldige forenings- og fritidsliv. Samtidig byder egnen på masser af kulturtilbud, og ikke mindst musikken fylder en hel del.

Alle steder er der aktive borgere, som bidrager med egne ressourcer til fællesskabet og dermed er med til at gøre Skiveegnen til et særligt sted at leve det aktive liv. Her er trygge rammer og tid til hinanden.

Vil du vide mere, så klik ind på flyttilskive.dk

Skat

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Udskrivningsprocent (%)
25,50 25,35 25,30 25,50 26,30
Kirkeskat (%)
1,09 1,27 1,20 1,27 1,18
Grundskyldspromille (‰)
20,680 28,000 22,900 23,750 22,820

Skat

Udskrivningsprocent (%)

Skive 25,50
Lemvig 25,35
Struer 25,30
Thisted 25,50
Vesthimmerlands 26,30

Kirkeskat (%)

Skive 1,09
Lemvig 1,27
Struer 1,20
Thisted 1,27
Vesthimmerlands 1,18

Grundskyldspromille (‰)

Skive 20,680
Lemvig 28,000
Struer 22,900
Thisted 23,750
Vesthimmerlands 22,820

Kultur & Fritid

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal biblioteker (alle betjeningssteder)
2 2 2 4 7
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer)
52 43 38 38 32
Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)
620 454 673 486 459
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)
1.656 1.429 1.232 1.168 1.542

Kultur & Fritid

Antal biblioteker (alle betjeningssteder)

Skive 2
Lemvig 2
Struer 2
Thisted 4
Vesthimmerlands 7

Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer)

Skive 52
Lemvig 43
Struer 38
Thisted 38
Vesthimmerlands 32

Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)

Skive 620
Lemvig 454
Struer 673
Thisted 486
Vesthimmerlands 459

Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)

Skive 1.656
Lemvig 1.429
Struer 1.232
Thisted 1.168
Vesthimmerlands 1.542

Boligpriser

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 2. kvt (Kr.)
6.584 6.023 7.420 8.668 6.634
Ejerlejligheder, kvmpris - 2. kvt (Kr.)
- - - 14.127 -

Boligpriser

Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 2. kvt (Kr.)

Skive 6.584
Lemvig 6.023
Struer 7.420
Thisted 8.668
Vesthimmerlands 6.634

Ejerlejligheder, kvmpris - 2. kvt (Kr.)

Skive -
Lemvig -
Struer -
Thisted 14.127
Vesthimmerlands -

Børn & Pasning

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
3.803 3.473 3.652 3.720 2.939
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
2.202 2.096 1.869 1.860 1.921
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
2.202 2.096 1.869 1.860 1.921
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige
67,4 68,5 73,1 80,9 71,9
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige
33,6 33,2 40,2 49,6 47,7

Børn & Pasning

Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 3.803
Lemvig 3.473
Struer 3.652
Thisted 3.720
Vesthimmerlands 2.939

Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 2.202
Lemvig 2.096
Struer 1.869
Thisted 1.860
Vesthimmerlands 1.921

Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 2.202
Lemvig 2.096
Struer 1.869
Thisted 1.860
Vesthimmerlands 1.921

Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige

Skive 67,4
Lemvig 68,5
Struer 73,1
Thisted 80,9
Vesthimmerlands 71,9

Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige

Skive 33,6
Lemvig 33,2
Struer 40,2
Thisted 49,6
Vesthimmerlands 47,7

Skole

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal folkeskoler
16 7 7 15 14
Gennemsnitlig skolestørrelse
270 230 253 256 227
Gennemsnitlig klassekvotient
18,2 17,9 19,6 18,9 18,6
Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)
66.715 88.258 87.717 69.875 76.311
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)
8.948 8.544 9.529 8.584 8.986

Skole & undervisning

Antal folkeskoler

Skive 16
Lemvig 7
Struer 7
Thisted 15
Vesthimmerlands 14

Gennemsnitlig skolestørrelse

Skive 270
Lemvig 230
Struer 253
Thisted 256
Vesthimmerlands 227

Gennemsnitlig klassekvotient

Skive 18,2
Lemvig 17,9
Struer 19,6
Thisted 18,9
Vesthimmerlands 18,6

Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)

Skive 66.715
Lemvig 88.258
Struer 87.717
Thisted 69.875
Vesthimmerlands 76.311

Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)

Skive 8.948
Lemvig 8.544
Struer 9.529
Thisted 8.584
Vesthimmerlands 8.986

Indbyggere & Politik

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Indbyggertal den 1. januar
45.078 19.398 20.802 43.089 36.326
Befolkningstæthed (indb/km2)
66 38 85 40 47
Andel 0-5-årige (%)
5,2 5,2 5,1 6,0 5,7
Andel 6-16-årige (%)
12,0 11,0 11,9 12,2 12,6
Andel 17-64-årige (%)
57,5 56,0 55,7 56,8 56,9
Andel 65+-årige (%)
25,3 27,8 27,4 25,0 24,8
Areal (km2)
684 510 246 1.072 770

Indbyggere & Politik

Indbyggertal den 1. januar

Skive 45.078
Lemvig 19.398
Struer 20.802
Thisted 43.089
Vesthimmerlands 36.326

Befolkningstæthed (indb/km2)

Skive 66
Lemvig 38
Struer 85
Thisted 40
Vesthimmerlands 47

Andel 0-5-årige (%)

Skive 5,2
Lemvig 5,2
Struer 5,1
Thisted 6,0
Vesthimmerlands 5,7

Andel 6-16-årige (%)

Skive 12,0
Lemvig 11,0
Struer 11,9
Thisted 12,2
Vesthimmerlands 12,6

Andel 17-64-årige (%)

Skive 57,5
Lemvig 56,0
Struer 55,7
Thisted 56,8
Vesthimmerlands 56,9

Andel 65+-årige (%)

Skive 25,3
Lemvig 27,8
Struer 27,4
Thisted 25,0
Vesthimmerlands 24,8

Areal (km2)

Skive 684
Lemvig 510
Struer 246
Thisted 1.072
Vesthimmerlands 770


Under "Fakta" har du adgang til mange flere informationer. Tjek fx områder som Skat, Kultur & Fritid, Bolig, Børnepasning, Dagtilbud, Ældreservice, Kriminalitet eller kommunens økonomi.

Se også tallenes udvikling. Fx om skatten ligger stabilt, pasningspriserne er stigende eller huspriserne er på vej op eller ned.