Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FLYT TIL KOMMUNEN

Kom med i fællesskabet ved Limfjorden

190 km kystlinje omkranser det meste af Skive Kommune, som består af det kuperede Nordfjends, den frodige halvø Salling, moler-øen Fur og den gamle købstad Skive.

Skive er en levende egn med et af landets mest mangfoldige forenings- og fritidsliv. Samtidig byder egnen på masser af kulturtilbud, og ikke mindst musikken fylder en hel del.

Alle steder er der aktive borgere, som bidrager med egne ressourcer til fællesskabet og dermed er med til at gøre Skiveegnen til et særligt sted at leve det aktive liv. Her er trygge rammer og tid til hinanden.

Vil du vide mere, så klik ind på flyttilskive.dk

Skat

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Udskrivningsprocent (%)
25,50 25,46 25,30 25,50 26,30
Kirkeskat (%)
1,09 1,27 1,20 1,27 1,18
Grundskyldspromille (‰)
20,680 28,000 22,900 23,750 22,820

Skat

Udskrivningsprocent (%)

Skive 25,50
Lemvig 25,46
Struer 25,30
Thisted 25,50
Vesthimmerlands 26,30

Kirkeskat (%)

Skive 1,09
Lemvig 1,27
Struer 1,20
Thisted 1,27
Vesthimmerlands 1,18

Grundskyldspromille (‰)

Skive 20,680
Lemvig 28,000
Struer 22,900
Thisted 23,750
Vesthimmerlands 22,820

Kultur & Fritid

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal biblioteker (alle betjeningssteder)
2 2 2 4 7
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer)
52 43 38 38 32
Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)
620 454 673 486 459
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)
1.656 1.429 1.232 1.168 1.542

Kultur & Fritid

Antal biblioteker (alle betjeningssteder)

Skive 2
Lemvig 2
Struer 2
Thisted 4
Vesthimmerlands 7

Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer)

Skive 52
Lemvig 43
Struer 38
Thisted 38
Vesthimmerlands 32

Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)

Skive 620
Lemvig 454
Struer 673
Thisted 486
Vesthimmerlands 459

Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)

Skive 1.656
Lemvig 1.429
Struer 1.232
Thisted 1.168
Vesthimmerlands 1.542

Boligpriser

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 4. kvt (Kr.)
6.095 5.568 7.495 6.761 6.235
Ejerlejligheder, kvmpris - 4. kvt (Kr.)
- - - - -

Boligpriser

Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 4. kvt (Kr.)

Skive 6.095
Lemvig 5.568
Struer 7.495
Thisted 6.761
Vesthimmerlands 6.235

Ejerlejligheder, kvmpris - 4. kvt (Kr.)

Skive -
Lemvig -
Struer -
Thisted -
Vesthimmerlands -

Børn & Pasning

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
3.685 3.560 3.713 3.848 2.941
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
1.947 2.148 1.900 1.924 1.909
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
1.947 2.148 1.900 1.924 1.909
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige
67,4 68,5 73,1 80,9 71,9
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige
33,6 33,2 40,2 49,6 47,7

Børn & Pasning

Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 3.685
Lemvig 3.560
Struer 3.713
Thisted 3.848
Vesthimmerlands 2.941

Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 1.947
Lemvig 2.148
Struer 1.900
Thisted 1.924
Vesthimmerlands 1.909

Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 1.947
Lemvig 2.148
Struer 1.900
Thisted 1.924
Vesthimmerlands 1.909

Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige

Skive 67,4
Lemvig 68,5
Struer 73,1
Thisted 80,9
Vesthimmerlands 71,9

Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige

Skive 33,6
Lemvig 33,2
Struer 40,2
Thisted 49,6
Vesthimmerlands 47,7

Skole

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal folkeskoler
16 7 7 15 14
Gennemsnitlig skolestørrelse
270 230 253 256 227
Gennemsnitlig klassekvotient
18,2 17,9 19,6 18,9 18,6
Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)
66.715 88.258 87.717 69.875 76.311
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)
8.948 8.544 9.529 8.584 8.986

Skole & undervisning

Antal folkeskoler

Skive 16
Lemvig 7
Struer 7
Thisted 15
Vesthimmerlands 14

Gennemsnitlig skolestørrelse

Skive 270
Lemvig 230
Struer 253
Thisted 256
Vesthimmerlands 227

Gennemsnitlig klassekvotient

Skive 18,2
Lemvig 17,9
Struer 19,6
Thisted 18,9
Vesthimmerlands 18,6

Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)

Skive 66.715
Lemvig 88.258
Struer 87.717
Thisted 69.875
Vesthimmerlands 76.311

Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)

Skive 8.948
Lemvig 8.544
Struer 9.529
Thisted 8.584
Vesthimmerlands 8.986

Indbyggere & Politik

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Indbyggertal den 1. januar
45.069 19.371 20.794 43.383 36.431
Befolkningstæthed (indb/km2)
66 38 84 40 47
Andel 0-5-årige (%)
5,2 5,3 5,0 6,1 5,5
Andel 6-16-årige (%)
11,9 11,0 11,8 12,0 12,6
Andel 17-64-årige (%)
57,3 55,8 55,4 56,6 56,8
Andel 65+-årige (%)
25,6 28,0 27,7 25,2 25,1
Areal (km2)
684 510 246 1.072 770

Indbyggere & Politik

Indbyggertal den 1. januar

Skive 45.069
Lemvig 19.371
Struer 20.794
Thisted 43.383
Vesthimmerlands 36.431

Befolkningstæthed (indb/km2)

Skive 66
Lemvig 38
Struer 84
Thisted 40
Vesthimmerlands 47

Andel 0-5-årige (%)

Skive 5,2
Lemvig 5,3
Struer 5,0
Thisted 6,1
Vesthimmerlands 5,5

Andel 6-16-årige (%)

Skive 11,9
Lemvig 11,0
Struer 11,8
Thisted 12,0
Vesthimmerlands 12,6

Andel 17-64-årige (%)

Skive 57,3
Lemvig 55,8
Struer 55,4
Thisted 56,6
Vesthimmerlands 56,8

Andel 65+-årige (%)

Skive 25,6
Lemvig 28,0
Struer 27,7
Thisted 25,2
Vesthimmerlands 25,1

Areal (km2)

Skive 684
Lemvig 510
Struer 246
Thisted 1.072
Vesthimmerlands 770


Under "Fakta" har du adgang til mange flere informationer. Tjek fx områder som Skat, Kultur & Fritid, Bolig, Børnepasning, Dagtilbud, Ældreservice, Kriminalitet eller kommunens økonomi.

Se også tallenes udvikling. Fx om skatten ligger stabilt, pasningspriserne er stigende eller huspriserne er på vej op eller ned.