Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | SKATTESATSER

Skattesatser

Se de aktuelle skattesatser og beløbsgrænser for skatteårene 2020 og 2019. De viste skattesatser og beløbsgrænser er landsdækkende og derfor ens i alle landets kommuner. Kilde: skat.dk

Se også → "Satser for offentlige ydelser"

Ikon - Skat Person


2020

2019
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 55.300 kr.   54.000 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 %   27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 %   8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 39.400 kr.   37.200 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,50 %   10,10 %
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 45.800 kr.   44.800 kr.
Bundskat 12,14 %   12,13 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 22.900 kr.   22.400 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 %   6,25 %
Grøn check (andre over 18 år) 525 kr.   525 kr.
Grøn check (pensionister) 875 kr.   900 kr.
Jobfradrag (procent) 4,50 %   3,75 %
Jobfradrag (maksimalt) 2.600 kr.   2.100 kr.
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr.   8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 46.500 kr.   46.200 kr.
Personfradrag (under 18 år) 36.100 kr.   35.300 kr.
Restskat (grænse for indregning) 21.000 kr.   20.500 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente -   -
Restskat: Procenttillæg -   -
Skatteloft (personlig indkomst) 52,06 kr.   52,05 %
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 %   42 %
Topskat 15 %   15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 531.000 kr.   513.400 kr.
Sundhedsbidrag Afskaffet   Afskaffet
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.300 kr.   6.200 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - håndværksydelser 12.500 kr   12.200 kr.
Håndværkerfradrag (servicefradrag) - serviceydelser 6.200 kr.   6.100 kr.

Ikon - Skat Kørsel


2020

2019
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag   Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 196 øre/km   198 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 98 øre/km   99 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 196 øre/km   198 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 284.300 kr.   278.100 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr.   110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.   15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.   50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.   8 kr.
Kørselsfradrag (Kronprinsesse Marys Bro med bil pr. passage) 12 kr.   12 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 352 øre/km   356 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 196 øre/km   198 øre/km
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 54 øre/km   53 øre/km

Ikon - Skat Børn


2020

2019
Børne- og ungeydelse 0-2 årig (årlig ydelse) 18.384 kr.   18.228 kr.
Børne- og ungeydelse 3-6 årig (årlig ydelse) 14.556 kr.   14.436 kr.
Børne- og ungeydelse 7-14 årig (årlig ydelse) 11.448 kr.   11.352 kr.
Børne- og ungeydelse 15-17 årig (årlig ydelse) 11.448 kr   11.352 kr.
Børnebidrag - grundbeløb (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
15.036 kr./1.253 kr.   14.736 kr./1.228 kr
Børnebidrag - tillæg (årligt).
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
1.944 kr./162 kr.   1.908 kr./159 kr.
Betaler du børnebidrag er grundbeløbet fradragsberettiget.
Børne- og ungeydelsen er indkomstafhængig. Det betyder, at hvis din og/eller din eventuelle ægtefælles indkomst overstiger et vist beløb, så vil din børne- og ungeydelse blive sat ned. Du kan læse mere på borger.dk.

Ikon - Skat Ejendom


2020

2019
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) 1 %   1 %
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) 3 %   3 %
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige) 199.600 kr.   195.300 kr.
Ejendomsværdiskat (indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar) 307.100 kr.   300.300 kr.
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænse) 3.040.000 kr.   3.040.000 kr.
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau) 41.800 kr.   40.900 kr..
Sommerhusudlejning - 40 pct.-reglen (bundfradrag ved selvangivelse af lejeindtægt) 11.500 kr.   11.200 kr.

Ikon - Skat Personalegoder


2020

2019
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.   160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 %   25 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20%   20 %
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge   0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge   0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet Afskaffet   2.800 kr.
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.300 kr.   6.200 kr.
Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.200 kr.   1.200 kr.

Ikon - Skat Kost og logi


2020

2019
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.   75 kr.
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.   150 kr.
Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 521 kr.   509 kr.
Logigodtgørelse (pr. døgn) 223 kr.   219 kr.
Rejsefradrag (maksimumgrænse) 28.600 kr.   28.000 kr.
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) 163 kr.   159 kr.

Ikon - Skat Gaver


2020

2019
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 67.100 kr.   65.700 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 23.500 kr.   23.000 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri 900 kr.   800 kr.

Ikon - Skat Pension


2020

2019
Aldersopsparing - indtil 5 år før folkepensionsalderen 5.300 kr.   5.200 kr.
Aldersopsparing - fra og med det 5. år før folkepensionsalderen 50.200 kr.   48.000 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (maksimalt) 23.392 kr.   15.730 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, 15 år eller mindre til folkepension (procent) 32 %   22 %
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (maksimalt) 8.772 kr.   5.720 kr.
Fradrag for pensionsindbetalinger, mere end 15 år til pension (procent) 12 %   8 %
Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 52.600 kr.   51.500 kr.
Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 57.200 kr.   55.900 kr.