Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FLYT TIL KOMMUNEN

Kom med i fællesskabet ved Limfjorden

190 km kystlinje omkranser det meste af Skive Kommune, som består af det kuperede Nordfjends, den frodige halvø Salling, moler-øen Fur og den gamle købstad Skive.

Skive er en levende egn med et af landets mest mangfoldige forenings- og fritidsliv. Samtidig byder egnen på masser af kulturtilbud, og ikke mindst musikken fylder en hel del.

Alle steder er der aktive borgere, som bidrager med egne ressourcer til fællesskabet og dermed er med til at gøre Skiveegnen til et særligt sted at leve det aktive liv. Her er trygge rammer og tid til hinanden.

Vil du vide mere, så klik ind på flyttilskive.dk

Skat

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Udskrivningsprocent (%)
25,50 25,46 25,30 25,50 26,30
Kirkeskat (%)
1,09 1,27 1,20 1,27 1,18
Grundskyldspromille (‰)
11,600 15,400 15,500 11,200 9,300

Skat

Udskrivningsprocent (%)

Skive 25,50
Lemvig 25,46
Struer 25,30
Thisted 25,50
Vesthimmerlands 26,30

Kirkeskat (%)

Skive 1,09
Lemvig 1,27
Struer 1,20
Thisted 1,27
Vesthimmerlands 1,18

Grundskyldspromille (‰)

Skive 11,600
Lemvig 15,400
Struer 15,500
Thisted 11,200
Vesthimmerlands 9,300

Kultur & Fritid

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal biblioteker (alle betjeningssteder)
3 2 2 4 7
Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer)
52 43 38 38 42
Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)
672 523 717 552 522
Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)
1.801 1.084 1.319 1.365 1.752

Kultur & Fritid

Antal biblioteker (alle betjeningssteder)

Skive 3
Lemvig 2
Struer 2
Thisted 4
Vesthimmerlands 7

Hovedbibliotekets åbningstimer pr. uge m/betjening (Timer)

Skive 52
Lemvig 43
Struer 38
Thisted 38
Vesthimmerlands 42

Udgifter til kultur pr. indb. (Kr.)

Skive 672
Lemvig 523
Struer 717
Thisted 552
Vesthimmerlands 522

Udgifter til sport og fritid pr. indb. (Kr.)

Skive 1.801
Lemvig 1.084
Struer 1.319
Thisted 1.365
Vesthimmerlands 1.752

Boligpriser

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 1. kvt (Kr.)
6.610 6.185 6.798 7.375 5.363
Ejerlejligheder, kvmpris - 1. kvt (Kr.)
- - - - -

Boligpriser

Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 1. kvt (Kr.)

Skive 6.610
Lemvig 6.185
Struer 6.798
Thisted 7.375
Vesthimmerlands 5.363

Ejerlejligheder, kvmpris - 1. kvt (Kr.)

Skive -
Lemvig -
Struer -
Thisted -
Vesthimmerlands -

Børn & Pasning

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
4.493 3.706 3.758 4.027 3.094
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
2.354 2.236 1.924 2.014 2.006
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)
2.354 2.236 1.924 2.014 2.006
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige
70,7 66,4 75,8 81,2 74,3
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige
37,5 33,7 44,5 51,3 48,1

Børn & Pasning

Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 4.493
Lemvig 3.706
Struer 3.758
Thisted 4.027
Vesthimmerlands 3.094

Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 2.354
Lemvig 2.236
Struer 1.924
Thisted 2.014
Vesthimmerlands 2.006

Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.)

Skive 2.354
Lemvig 2.236
Struer 1.924
Thisted 2.014
Vesthimmerlands 2.006

Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige

Skive 70,7
Lemvig 66,4
Struer 75,8
Thisted 81,2
Vesthimmerlands 74,3

Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige

Skive 37,5
Lemvig 33,7
Struer 44,5
Thisted 51,3
Vesthimmerlands 48,1

Skole

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Antal folkeskoler
16 7 7 15 12
Gennemsnitlig skolestørrelse
250 189 235 247 259
Gennemsnitlig klassekvotient
17,6 18,5 19,5 19,3 19,4
Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)
76.725 111.845 96.510 76.372 78.984
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)
9.774 8.916 9.987 9.073 9.745

Skole & undervisning

Antal folkeskoler

Skive 16
Lemvig 7
Struer 7
Thisted 15
Vesthimmerlands 12

Gennemsnitlig skolestørrelse

Skive 250
Lemvig 189
Struer 235
Thisted 247
Vesthimmerlands 259

Gennemsnitlig klassekvotient

Skive 17,6
Lemvig 18,5
Struer 19,5
Thisted 19,3
Vesthimmerlands 19,4

Udgifter til folkeskolen pr. elev (Kr.)

Skive 76.725
Lemvig 111.845
Struer 96.510
Thisted 76.372
Vesthimmerlands 78.984

Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (Kr.)

Skive 9.774
Lemvig 8.916
Struer 9.987
Thisted 9.073
Vesthimmerlands 9.745

Indbyggere & Politik

Skive Lemvig Struer Thisted Vesthimmerlands
Indbyggertal den 1. januar
44.739 19.110 20.594 42.989 36.012
Befolkningstæthed (indb/km2)
65 37 84 40 47
Andel 0-5-årige (%)
5,1 5,0 4,9 6,0 5,2
Andel 6-16-årige (%)
11,7 10,8 11,6 11,9 12,5
Andel 17-64-årige (%)
57,0 55,5 55,2 56,3 56,6
Andel 65+-årige (%)
26,2 28,6 28,4 25,9 25,7
Areal (km2)
684 510 246 1.072 770

Indbyggere & Politik

Indbyggertal den 1. januar

Skive 44.739
Lemvig 19.110
Struer 20.594
Thisted 42.989
Vesthimmerlands 36.012

Befolkningstæthed (indb/km2)

Skive 65
Lemvig 37
Struer 84
Thisted 40
Vesthimmerlands 47

Andel 0-5-årige (%)

Skive 5,1
Lemvig 5,0
Struer 4,9
Thisted 6,0
Vesthimmerlands 5,2

Andel 6-16-årige (%)

Skive 11,7
Lemvig 10,8
Struer 11,6
Thisted 11,9
Vesthimmerlands 12,5

Andel 17-64-årige (%)

Skive 57,0
Lemvig 55,5
Struer 55,2
Thisted 56,3
Vesthimmerlands 56,6

Andel 65+-årige (%)

Skive 26,2
Lemvig 28,6
Struer 28,4
Thisted 25,9
Vesthimmerlands 25,7

Areal (km2)

Skive 684
Lemvig 510
Struer 246
Thisted 1.072
Vesthimmerlands 770


Under "Fakta" har du adgang til mange flere informationer. Tjek fx områder som Skat, Kultur & Fritid, Bolig, Børnepasning, Dagtilbud, Ældreservice, Kriminalitet eller kommunens økonomi.

Se også tallenes udvikling. Fx om skatten ligger stabilt, pasningspriserne er stigende eller huspriserne er på vej op eller ned.