Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Forventet levealder i år 2020 Befolkning, til- og afgang 17-02-2021
Enlige mænd 2021 Befolkning, familietyper 12-02-2021
Enlige kvinder 2021 Befolkning, familietyper 12-02-2021
Ægtepar med forskelligt køn 2021 Befolkning, familietyper 12-02-2021
Registreret partnerskab 2021 Befolkning, familietyper 12-02-2021
Samlevende par 2021 Befolkning, familietyper 12-02-2021
Samboende par 2021 Befolkning, familietyper 12-02-2021
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder 2019 Befolkning, indkomst 12-02-2021
Indkomst før skat i gns, mænd 2019 Befolkning, indkomst 12-02-2021
Indkomst før skat i gns, kvinder 2019 Befolkning, indkomst 12-02-2021
Antal levendefødte 2020 Befolkning, til- og afgang 12-02-2021
Antal døde 2020 Befolkning, til- og afgang 12-02-2021
Husstande pr. 1. januar 2021 Bolig, husstande 12-02-2021
Medlemmer af folkekirken 2021 Folkekirken 12-02-2021
Ikke medlemmer af folkekirken 2021 Folkekirken 12-02-2021
Gennemsnitsalder 2021 Befolkning, alder 11-02-2021
Indbyggertal den 1. januar 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal 0-18 årige 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal 0-5 årige 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal 6-16 årige 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal 17-64 årige 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal 65+ årige 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal mænd i kommunen 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Antal kvinder i kommunen 2021 Befolkning, antal 11-02-2021
Kvinder 0 - 9 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 10 - 19 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 20 - 29 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 30 - 39 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 40 - 49 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 50 - 59 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 60 - 69 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 70 - 79 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 80 - 89 år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Kvinder 90+ år 2021 Befolkning, kvinder - alder 11-02-2021
Mænd 0 - 9 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 10 - 19 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 20 - 29 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 30 - 39 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 40 - 49 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 50 - 59 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 60 - 69 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 70 - 79 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 80 - 89 år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Mænd 90+ år 2021 Befolkning, mænd - alder 11-02-2021
Personer m/dansk statsborgerskab 2021 Befolkning, statsborgere 11-02-2021
Personer m/udenlandsk statsborgerskab 2021 Befolkning, statsborgere 11-02-2021
Personer med dansk oprindelse 2021 Befolkning, statsborgere 11-02-2021
Flytninger inden for kommunen 2020 Flytninger 11-02-2021
Flytninger, til kommunen 2020 Flytninger 11-02-2021
Flytninger, fra kommunen 2020 Flytninger 11-02-2021
Voldsforbrydelser 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Dokumentfalsk 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Brandstiftelse 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Indbrud i beboelser 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Indbrud i ubeboede bebyggelser 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Butikstyverier m.v. 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Tyveri/brugstyveri af køretøj 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Tyveri/brugstyveri af cykel 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Grov skattesvig 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Hærværk 2020 Kriminalitet 03-02-2021
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås