Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Udskrivningsprocent 2020 Beskatning og udligning 20-11-2020
Grundskyldspromille 2020 Beskatning og udligning 20-11-2020
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme 2020 Beskatning og udligning 20-11-2020
Uddannelsesinstitutioner i Danmark 2020 Vejviser 20-11-2020
Atletikanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Badmintonhaller 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Curlinghaller 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Fitnesscentre 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Fodboldanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Golfanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Store idrætshaller 800 m2 og derover 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Små idrætshaller (300-799 m2) 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Idrætslokaler/sale (under 300 m2) 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Rideanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Skydeanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Is- og skøjteanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Svømmeanlæg 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Tennisanlæg, udendørs 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Tennishaller 2020 Idrætsfaciliteter, antal 09-10-2020
Dagpleje, indskrevne 2019 Dagtilbud, indskrevne 23-09-2020
Daginstitution 0-2 år, indskrevne 2019 Dagtilbud, indskrevne 23-09-2020
Daginstitution 3-5 år, indskrevne 2019 Dagtilbud, indskrevne 23-09-2020
Dagpleje (personale) 2019 Dagtilbud, pædagogisk personer 23-09-2020
Pædagog (personale) 2019 Dagtilbud, pædagogisk personer 23-09-2020
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) 2019 Dagtilbud, pædagogisk personer 23-09-2020
Leder (personale) 2019 Dagtilbud, pædagogisk personer 23-09-2020
Parcel- og rækkehuse, handler - 2. kvt 2020 Boligpriser, handler 15-09-2020
Ejerlejligheder, handler - 2. kvt 2020 Boligpriser, handler 15-09-2020
Fritidshuse, handler - 2. kvt 2020 Boligpriser, handler 15-09-2020
Ejerlejligheder, kvmpris - 2. kvt 2020 Boligpriser, kvm 15-09-2020
Fritidshuse, kvmpris - 2. kvt 2020 Boligpriser, kvm 15-09-2020
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 2. kvt 2020 Boligpriser, kvm 15-09-2020
Plejehjem (antal indskrevne) 2019 Ældreboliger 04-09-2020
Plejeboliger fortrinsvis til ældre (antal indskrevne) 2019 Ældreboliger 04-09-2020
Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre (antal indskrevne) 2019 Ældreboliger 04-09-2020
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) 2020 Arbejde, langtidsledige 08-08-2020
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) 2020 Arbejde, langtidsledige 08-08-2020
Udgifter til kultur pr. indb. 2020 Kultur 01-08-2020
Udgifter til sport og fritid pr. indb. 2020 Kultur 01-08-2020
Udgifter til folkebiblioteker pr. indb. 2020 Kultur - Bibliotek, økonomi 01-08-2020
Udgifter til bøger og udlånsmaterialer pr. indb. 2020 Kultur - Bibliotek, økonomi 01-08-2020
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig 2020 Undervisning 01-08-2020
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig 2020 Undervisning 01-08-2020
Udgifter til folkeskolen pr. elev 2020 Undervisning 01-08-2020
Udgifter til ældre pr. 67+-årig 2020 Ældreomsorg, udgifter 01-08-2020
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig 2020 Ældreomsorg, udgifter 01-08-2020
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 01-08-2020
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 01-08-2020
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. 2020 Økonomi - Udgifter 01-08-2020
Bibliotekarer (årsværk) 2019 Kultur - Bibliotek, ansatte 08-07-2020
Assistenter (årsværk) 2019 Kultur - Bibliotek, ansatte 08-07-2020
Årsværk i alt 2019 Kultur - Bibliotek, ansatte 08-07-2020
Antal biblioteker (alle betjeningssteder) 2019 Kultur - Bibliotek, antal 08-07-2020
Antal biblioteksfilialer 2019 Kultur - Bibliotek, antal 08-07-2020
Antal hovedbiblioteker 2019 Kultur - Bibliotek, antal 08-07-2020
Arrangementer på biblioteket 2019 Kultur - Bibliotek, arrangementer 08-07-2020
Udstillinger på biblioteket 2019 Kultur - Bibliotek, arrangementer 08-07-2020
Bøger - bestand 2019 Kultur - Bibliotek, bestand 08-07-2020
Lydbøger - bestand 2019 Kultur - Bibliotek, bestand 08-07-2020
Musikoptagelser - bestand 2019 Kultur - Bibliotek, bestand 08-07-2020
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås