Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik, anvendelse & cookies

Ansvarsfraskrivelse

Brugen af KommuneGuiden sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på KommuneGuiden gives uden ansvar eller nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. IA Konsulenterne fraskriver sig ethvert krav som følge af brug af dette website, herunder skade på programmel og udstyr. KommuneGuiden er udelukkende en videreformidling og sammenstilling af data, som modtages fra en lang række informationsleverandører. Har du kommentarer er du velkommen til at sende os en e-mail. Vi vil så sende dine kommentarer videre til den relevante informationsleverandør.

Ophavsret

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Alt materiale på dette website, herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører IA Konsulenterne og samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning. Downloading og anden digital kopiering af websitets indhold eller dele heraf er ikke tilladt, medmindre dette er aftalt skriftligt med IA Konsulenterne. Det er ligeledes ikke tilladt at ændre, kopiere, sælge eller på anden måde gengive dette website eller dele heraf, hverken analogt eller digitalt, uden skriftlig tilladelse.

Kontakt os

"KommuneGuiden" er udviklet af IA Konsulenterne. Har du spørgsmål til løsningen, de viste informationer eller har du ris eller ros, så er du velkommen til at skrive til os på e-mail-adressen kontakt@ia-konsulenterne.dk .

Hvad bruges cookies til?

"KommuneGuiden" anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen på hjemmesiden og til den fortsatte udvikling af hjemmesiden. Konkret bruges cookies til at indsamle statistik og holde styr på, hvilke områder, der benyttes på hjemmesiden. Oplysningerne kan ikke bruges til at identificere dig som enkelt person.

Sådan fravælger du cookies

Du kan selv kontrollere, om du vil have cookies liggende på din maskine. Den cookie "KommuneGuiden" placerer på din maskine, ligger der som udgangspunkt for altid. Med mindre du selv aktivt sletter dine cookies på din maskine. Hvis du bruger Internet Explorer gøres det ved at vælge 'Funktioner' og dernæst 'Slet browserdata'.

Du kan endvidere benytte hjemmesiden minecookies.org/fravalg, som er udviklet af FDIM, Foreningen af Danske Interaktive Medier. På hjemmesiden er der yderligere information om, hvordan fravalget foregår og fungerer.

Browsere & tilgængelighed

"KommuneGuiden" understøtter markedets mest anvendte browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. Løsningen kan anvendes på pc, Mac, tablets og mobiltelefoner. For at sikre den optimale tilgængelighed er løsningen optimeret og efterfølgende testet med WAVE (Web accessibility evaluation tool).

Kilder

Danmarks Statistik
Undervisningsministeriets institutionsregister
Sundhedsvæsenets Organisationsregister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Social- og Indenrigsministeriet
Biblioteksstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Energistyrelsen
Energitilsynet
Kulturstyrelsen
SU Styrelsen
Kommunernes Landsforening (KL)
Det Kriminalpræventive Råd
Realkreditrådet
Politiet
Lægevagten.dk
Danske Biografer
Rejseplanen

Se kilde og nøgletalsbeskrivelser under de enkelte nøgletal.

Seneste opdateringer

Fritidshuse, salgstider 2024 Bolighandel, salgstider 18-06-2024
Ejerlejligheder, salgstider 2024 Bolighandel, salgstider 18-06-2024
Parcel- og rækkehuse, salgstider 2024 Bolighandel, salgstider 18-06-2024
Fritidshuse, handler 2024 Boligpriser, handler 18-06-2024
Ejerlejligheder, handler 2024 Boligpriser, handler 18-06-2024
Parcel- og rækkehuse, handler - 1. kvt 2024 Boligpriser, handler 18-06-2024
Parcel- og rækkehuse, handler 2024 Boligpriser, handler 18-06-2024
Fritidshuse, handler - 1. kvt 2024 Boligpriser, handler 18-06-2024
Ejerlejligheder, handler - 1. kvt 2024 Boligpriser, handler 18-06-2024
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris 2024 Boligpriser, kvm 18-06-2024
Fritidshuse, kvmpris 2024 Boligpriser, kvm 18-06-2024
Fritidshuse, kvmpris - 1. kvt 2024 Boligpriser, kvm 18-06-2024
Parcel- og Rækkehuse, kvmpris - 1. kvt 2024 Boligpriser, kvm 18-06-2024
Ejerlejligheder, kvmpris 2024 Boligpriser, kvm 18-06-2024
Ejerlejligheder, kvmpris - 1. kvt 2024 Boligpriser, kvm 18-06-2024
Budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb. 2024 Beskatning og udligning 13-06-2024
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indb. 2024 Beskatning og udligning 13-06-2024
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. 2024 Dagtilbud, takster 07-06-2024
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser 2024 Dagtilbudsområdet 07-06-2024
Gennemsnitlig skolestørrelse 2024 Undervisning 07-06-2024
Antal folkeskoler 2024 Undervisning 07-06-2024
Udgifter til folkeskolen pr. elev 2024 Undervisning 07-06-2024
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig 2024 Undervisning 07-06-2024
Gennemsnitlig klassekvotient 2024 Undervisning 07-06-2024
Antal normalklasser 2024 Undervisning 07-06-2024
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig 2024 Undervisning 07-06-2024
Udgifter til ældre samt til voksne med særlige behov pr. 18+-årig 2024 Ældreomsorg, udgifter 07-06-2024
Udgifter til ældre pr. 67+-årig 2024 Ældreomsorg, udgifter 07-06-2024
Betaling for forplejning i plejebolig m.v. pr. md. (abs) 2024 Ældreomsorg, institutioner/boliger 07-06-2024
Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) 2024 Ældreomsorg, institutioner/boliger 07-06-2024
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Anden finansiering pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. 2024 Økonomi - Indtægter 07-06-2024
Serviceudgifter pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
Udgifter i alt pr. indb. 2024 Økonomi - Udgifter 07-06-2024
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2023 Økonomi, Kommunens regnskab 08-05-2024
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2023 Økonomi, Kommunens regnskab 08-05-2024
Privatlivspolitik. Foto med tastatur og hængelås