Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | FORSIDE

Tag på rundtur i Skive Kommune

Tag en rundtur, hvis du vil opleve Skive Kommune fra vandkanten, vejkanten og skovkanten. Skive er en gammel købstad og kommune med 44.739 indbyggere. Med naturskøn placering lige ved Limfjorden, Krabbesholm Skov mod øst, og Skive Å, der bugter sig gennem bydelene, har du her mulighed for at bo i byen med naturen lige udenfor døren.

I det kuperede Nordfjends, på den frodige halvø Salling og molérøen Fur ligger mange mindre byer og landsbyer, som alle er kendetegnet ved et aktivt fællesskab. Også her bor du naturskønt, og uanset hvor du finder din drømmebolig, vil der aldrig være længere end 12 km til nærmeste kyst.

Klik dig frem til vigtig viden om kommunen

Vil du vide mere? Her får du god og nyttig viden om Skive Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger fx skolerne? Hvilke brancher har flest job? Klik ind og find ud af, hvor dejligt der er i Skive Kommune. Bliver du vores indbygger nr. 44.740?

Kultur over gennemsnittet

I Skive Kommune er der fokus på kulturen og kulturlivet. Kommunen ligger på eller over landsgennemsnittet, hvad angår kulturudgifter. Kulturudgifterne beløber sig til 672 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 570 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.801 kr. årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er gymnastik (3.010 medlemmer), fodbold (2.920 medlemmer), fitness (2.470 medlemmer), badminton (1.500 medlemmer), golf (1.400 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Skive Kommune ligger 17.868 parcel- og række/dobbelthuse, 6.163 lejligheder og 3.546 fritidshuse. Herudover findes der 37 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 54,0 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 13,9 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 9.495 kr. under landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "7800 Skive", der rammer en pris på 8.147 kr. (seneste opgørelse 2024K1). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 6.610 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.105 kr.
Antal handler, seneste kvt. 66
Salgstider, kommunen (gns) 193 dage
Salgstider, landet (gns) 149 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 32.866 kr.
Antal handler, seneste kvt. 1
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 106 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 12.521 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 21.185 kr.
Antal handler, seneste kvt. 16
Salgstider, kommunen (gns) 155 dage
Salgstider, landet (gns) 146 dage

Skoler

SkoletaskeI Skive Kommune ligger 16 folkeskoler med 227 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 17,6 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 76.725 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 84.023 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Skive er kommuneskatten fastsat til 25,50 % i 2024. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 25,41 % - en forskel på 0,1%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 1,09 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 11,600 ‰ i 2024. Landsgennemsnittet er 10,192 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Venstre

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2021 blev Venstre kommunens største parti. Partiet fik 10.619 af de 25.525 gyldige stemmer, der blev afgivet. 21.951 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 36.441 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Skive Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Peder Christian Kirkegaard fra Venstre.

Hvem bor i Skive Kommune?

Den 1. januar 2024 boede der 44.739 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 65 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.035 af borgerne er kvinder og 22.704 mænd. 41.636 personer har dansk statsborgerskab og 3.103 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

37.800 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Holstebro Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune, Viborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune.

I 2040 forventes der at være 40.982 borgere i kommunen.

Skive Kommune er en del af Region Midtjylland.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 1.171 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.412 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.581 en "Kortere videregående uddannelse". 11.128 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

229 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 50 borgere en "Forskeruddannelse". 1.248 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 339.014 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 371.900 kr. En forskel på -32.886 kr.

I gennemsnit har hver borger 247.931 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2024) er 45,8 år, hvilket er 3,4 år over landsgennemsnittet (42,4 år). Den forventede levealder er 80,9 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

7.528 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.273 i aldersgruppen 0-5 år (5,1 %) og 5.255 mellem 6 og 16 år (11,7 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 4.493 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 2.354 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.700 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 26,2 % af det samlede indbyggertal. 10.241 borgere modtager folkepension. 540 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2024 ældreudgifter på 47.999 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 0 dage.

290 kvinder og 164 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2023 flyttede 1.571 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (288)
2. Aarhus Kommune (149)
3. Holstebro Kommune (119)
4. Morsø Kommune (117)
5. Aalborg Kommune (81)
6. Thisted Kommune (58)
7. Herning Kommune (57)
8. Silkeborg Kommune (54)
9. Randers Kommune (40)
10. Københavns Kommune (36)

Samme år forlod 1.766 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (329), Aarhus Kommune (327), Holstebro Kommune (142), Aalborg Kommune (116), Morsø Kommune (84). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2023 døde 533 af kommunens borgere, mens der kom 341 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2024 var der 581 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,7 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 3,2 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Skive Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.526 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.890 ansatte)
3. Offentlig administration, forsvar og politi (1.747 ansatte)
4. Bygge og anlæg (1.709 ansatte)
5. Undervisning (1.499 ansatte)
6. Landbrug, skovbrug og fiskeri (1.087 ansatte)
7. Maskinindustri (1.034 ansatte)
8. Transport (806 ansatte)
9. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (742 ansatte)
10. Metalindustri (699 ansatte)
11. Hoteller og restauranter (698 ansatte)
12. Plast-, glas- og betonindustri (684 ansatte)
13. Sundhedsvæsen (668 ansatte)
14. Møbel og anden industri mv. (476 ansatte)
15. Elektronikindustri (418 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Skive Kommune placeret som nummer 8 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 1 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 52 timer. I Skive Kommune blev der i 2023 udlånt 151.489 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 22,9 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 75.758
Lydbøger 1.639
Musikoptagelser 8.559
Film 2.670
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 20
Arrangementer på biblioteket 296
Besøgstal, biblioteker 184.000
Besøgstal, bibl. website 161
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 418 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 60 kr.
Bibliotekarer, årsværk 11,8
Assistenter, årsværk 8,3
Byskilt