Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | FORSIDE

Tag på rundtur i Skive Kommune

Tag en rundtur, hvis du vil opleve Skive Kommune fra vandkanten, vejkanten og skovkanten. Skive er en gammel købstad og kommune med 45.078 indbyggere. Med naturskøn placering lige ved Limfjorden, Krabbesholm Skov mod øst, og Skive Å, der bugter sig gennem bydelene, har du her mulighed for at bo i byen med naturen lige udenfor døren.

I det kuperede Nordfjends, på den frodige halvø Salling og molérøen Fur ligger mange mindre byer og landsbyer, som alle er kendetegnet ved et aktivt fællesskab. Også her bor du naturskønt, og uanset hvor du finder din drømmebolig, vil der aldrig være længere end 12 km til nærmeste kyst.

Klik dig frem til vigtig viden om kommunen

Vil du vide mere? Her får du god og nyttig viden om Skive Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger fx skolerne? Hvilke brancher har flest job? Klik ind og find ud af, hvor dejligt der er i Skive Kommune. Bliver du vores indbygger nr. 45.079?

Kultur over gennemsnittet

I Skive Kommune er der fokus på kulturen og kulturlivet. Kommunen ligger på eller over landsgennemsnittet, hvad angår kulturudgifter. Kulturudgifterne beløber sig til 620 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 530 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.656 kr. årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (3.029 medlemmer), gymnastik (2.726 medlemmer), badminton (1.789 medlemmer), golf (1.500 medlemmer), håndbold (1.317 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Skive Kommune ligger 2.727 parcel- og række/dobbelthuse, 6.081 lejligheder og 3.494 fritidshuse. Herudover findes der 37 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 55,4 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 14,4 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 9.722 kr. under landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "7800 Skive", der rammer en pris på 7.916 kr. (seneste opgørelse 2022K3). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 6.823 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.545 kr.
Antal handler, seneste kvt. 64
Salgstider, kommunen (gns) 144 dage
Salgstider, landet (gns) 110 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 33.298 kr.
Antal handler, seneste kvt. 1
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 88 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 12.606 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 21.267 kr.
Antal handler, seneste kvt. 21
Salgstider, kommunen (gns) 151 dage
Salgstider, landet (gns) 113 dage

Skoler

SkoletaskeI Skive Kommune ligger 16 folkeskoler med 238 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 18,2 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,3 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 66.715 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 77.071 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Skive er kommuneskatten fastsat til 25,50 % i 2023. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er [kommuneskat_procent_landgns]% - en forskel på 25,5%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 1,09 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 20,680 ‰ i 2023. Landsgennemsnittet er [grundskyldpromille_landgns]‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Venstre

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2021 blev Venstre kommunens største parti. Partiet fik 10.619 af de 25.525 gyldige stemmer, der blev afgivet. 21.951 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 36.441 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Skive Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Peder Christian Kirkegaard fra Venstre.

Hvem bor i Skive Kommune?

Den 1. januar 2022 boede der 45.078 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 66 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.143 af borgerne er kvinder og 22.935 mænd. 42.401 personer har dansk statsborgerskab og 2.677 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

38.708 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Holstebro Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune, Viborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune.

I 2040 forventes der at være 40.982 borgere i kommunen.

Skive Kommune er en del af Region Midtjylland.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 1.084 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.380 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.540 en "Kortere videregående uddannelse". 11.294 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

167 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 44 borgere en "Forskeruddannelse". 1.209 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 326.206 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 353.737 kr. En forskel på -27.531 kr.

I gennemsnit har hver borger 237.359 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2022) er 45,4 år, hvilket er 3,2 år over landsgennemsnittet (42,2 år). Den forventede levealder er 81,4 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

7.764 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.350 i aldersgruppen 0-5 år (5,2 %) og 5.414 mellem 6 og 16 år (12,0 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.685 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.947 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.394 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 25,3 % af det samlede indbyggertal. 10.350 borgere modtager folkepension. 415 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2022 ældreudgifter på 46.086 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 0 dage.

302 kvinder og 149 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2021 flyttede 1.697 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (326)
2. Aarhus Kommune (166)
3. Aalborg Kommune (124)
4. Holstebro Kommune (117)
5. Morsø Kommune (107)
6. Herning Kommune (72)
7. Thisted Kommune (55)
8. Silkeborg Kommune (47)
9. Københavns Kommune (43)
10. Vejle Kommune (41)

Samme år forlod 1.978 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (381), Aarhus Kommune (304), Aalborg Kommune (174), Holstebro Kommune (154), Herning Kommune (86). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2021 døde 530 af kommunens borgere, mens der kom 370 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2022 var der 332 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 1,6 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,9 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Skive Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.578 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.904 ansatte)
3. Offentlig administration, forsvar og politi (1.838 ansatte)
4. Bygge og anlæg (1.707 ansatte)
5. Undervisning (1.512 ansatte)
6. Landbrug, skovbrug og fiskeri (1.170 ansatte)
7. Maskinindustri (943 ansatte)
8. Transport (793 ansatte)
9. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (724 ansatte)
10. Metalindustri (688 ansatte)
11. Hoteller og restauranter (686 ansatte)
12. Sundhedsvæsen (674 ansatte)
13. Plast-, glas- og betonindustri (670 ansatte)
14. Møbel og anden industri mv. (489 ansatte)
15. Træ- og papirindustri, trykkerier (421 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Skive Kommune placeret som nummer 11 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 0 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 52 timer. I Skive Kommune blev der i 2021 udlånt 119.088 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 25,1 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 77.656
Lydbøger 1.786
Musikoptagelser 9.452
Film 2.905
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 11
Arrangementer på biblioteket 257
Besøgstal, biblioteker 106.000
Besøgstal, bibl. website 147
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 395 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 52 kr.
Bibliotekarer, årsværk 12,8
Assistenter, årsværk 8,5
Byskilt