Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland

Hvor godt kender du din region og ved du hvilke opgaver regionen løser? Som borger i Skive Kommune er du en del af Region Midtjylland. Regionen dækker et areal på 13.007 km2 og omfatter 19 Kommuner med tilsammen 1.332.048 indbyggere.

Regionens opgaver

Region Midtjylland varetager en række opgaver som kræver et større befolkningsgrundlag end selv større kommuner har. Regionen har ansvaret for:
  • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.
  • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.
  • Jordforurening.
  • Råstofkortlægning og -planlægning.
  • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.
  • Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Regionsrådet

Regionsrådet består af 41 folkevalgte medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Under → "Valg" kan du se resultat af det seneste Regionsvalg med stemmefordeling, mandater, antal stemmer, kønsfordeling m.m.

Regionsrådsformand:
, .

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 87 28 50 00
Hjemmeside: www.regionmidtjylland.dk
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

 
Driftsregnskab i 1.000 kr. Region Midtjylland
1. Sundhed (i 1.000 kr.) (2019) 24.602.601
2. Social og specialundervisning (i 1.000 kr.) (2019) 4.951
3. Regional udvikling (i 1.000 kr.) (2019) 526.963
4. Fælles formål og administration (i 1.000 kr.) (2019) 332.737
5. Renter m.v. (i 1.000 kr.) (2019) -55.649
I alt hovedkonto 0-5 (i 1.000 kr.) (2019) 25.411.603
 
Driftsregnskab pr. indbygger (i hele kr.) Region Midtjylland
1. Sundhed (kr. pr. indbygger) 18.470
2. Social og specialundervisning (kr. pr. indbygger) 4
3. Regional udvikling (kr. pr. indbygger) 396
4. Fælles formål og administration (kr. pr. indbygger) 250
5. Renter m.v. (kr. pr. indbygger) -42
I alt hovedkonto 0-5, pr. indbygger i kr. 19.077
 
Indbyggertal Region Midtjylland
Indbyggertal pr. 1. januar (2021) 1.332.048
Antal 0 - 18 årige (2021) 287.102
Antal 19 - 67 årige (2021) 827.953
Antal +68 årige (2021) 216.993
Antal kvinder i regionen (2021) 665.874
Antal mænd i regionen (2021) 666.174
Areal (km2) (2017) km2 13.007
→ Sammenlign med de andre regioner

Kommuner i Region Midtjylland

Danmark består af de fem regioner "Region Nordjylland", "Region Midtjylland", "Region Syddanmark", "Region Sjælland" og "Region Hovedstaden". Følgende kommuner indgår i "Region Midtjylland":

Aarhus Kommune (352.751 indb.)
Randers Kommune (98.190 indb.)
Viborg Kommune (96.679 indb.)
Silkeborg Kommune (95.488 indb.)
Horsens Kommune (92.229 indb.)
Herning Kommune (89.238 indb.)
Skanderborg Kommune (63.390 indb.)
Holstebro Kommune (58.662 indb.)
Ringkøbing-Skjern Kommune (56.182 indb.)
Favrskov Kommune (48.381 indb.)
Hedensted Kommune (46.773 indb.)
Skive Kommune (45.425 indb.)
Syddjurs Kommune (43.168 indb.)
Ikast-Brande Kommune (41.473 indb.)
Norddjurs Kommune (36.943 indb.)
Odder Kommune (22.979 indb.)
Struer Kommune (20.808 indb.)
Lemvig Kommune (19.607 indb.)
Samsø Kommune (3.682 indb.)

Nyttige links: Vejviser