Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland

Hvor godt kender du din region og ved du hvilke opgaver regionen løser? Som borger i Skive Kommune er du en del af Region Midtjylland. Regionen dækker et areal på 13.007 km2 og omfatter 19 Kommuner med tilsammen 1.326.340 indbyggere.

Regionens opgaver

Region Midtjylland varetager en række opgaver som kræver et større befolkningsgrundlag end selv større kommuner har. Regionen har ansvaret for:
  • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.
  • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.
  • Jordforurening.
  • Råstofkortlægning og -planlægning.
  • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.
  • Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Regionsrådet

Regionsrådet består af 41 folkevalgte medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Under → "Valg" kan du se resultat af det seneste Regionsvalg med stemmefordeling, mandater, antal stemmer, kønsfordeling m.m.

Regionsrådsformand:
Anders Kühnau, Socialdemokraterne.

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 87 28 50 00
Hjemmeside: www.regionmidtjylland.dk
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

 
Driftsregnskab i 1.000 kr. Region Midtjylland
1. Sundhed (i 1.000 kr.) (2019) 24.602.601
2. Social og specialundervisning (i 1.000 kr.) (2019) 4.951
3. Regional udvikling (i 1.000 kr.) (2019) 526.963
4. Fælles formål og administration (i 1.000 kr.) (2019) 332.737
5. Renter m.v. (i 1.000 kr.) (2019) -55.649
I alt hovedkonto 0-5 (i 1.000 kr.) (2019) 25.411.603
 
Driftsregnskab pr. indbygger (i hele kr.) Region Midtjylland
1. Sundhed (kr. pr. indbygger) 18.549
2. Social og specialundervisning (kr. pr. indbygger) 4
3. Regional udvikling (kr. pr. indbygger) 397
4. Fælles formål og administration (kr. pr. indbygger) 251
5. Renter m.v. (kr. pr. indbygger) -42
I alt hovedkonto 0-5, pr. indbygger i kr. 19.159
 
Indbyggertal Region Midtjylland
Indbyggertal pr. 1. januar (2020) 1.326.340
Antal 0 - 18 årige (2020) 287.571
Antal 19 - 67 årige (2020) 827.217
Antal +68 årige (2020) 211.552
Antal kvinder i regionen (2020) 662.718
Antal mænd i regionen (2020) 663.622
Areal (km2) (2017) km2 13.007
→ Sammenlign med de andre regioner

Kommuner i Region Midtjylland

Danmark består af de fem regioner "Region Nordjylland", "Region Midtjylland", "Region Syddanmark", "Region Sjælland" og "Region Hovedstaden". Følgende kommuner indgår i "Region Midtjylland":

Aarhus Kommune (349.983 indb.)
Randers Kommune (97.805 indb.)
Viborg Kommune (96.921 indb.)
Silkeborg Kommune (94.026 indb.)
Horsens Kommune (90.966 indb.)
Herning Kommune (89.127 indb.)
Skanderborg Kommune (62.678 indb.)
Holstebro Kommune (58.591 indb.)
Ringkøbing-Skjern Kommune (56.594 indb.)
Favrskov Kommune (48.397 indb.)
Hedensted Kommune (46.722 indb.)
Skive Kommune (45.851 indb.)
Syddjurs Kommune (42.962 indb.)
Ikast-Brande Kommune (41.369 indb.)
Norddjurs Kommune (37.089 indb.)
Odder Kommune (22.844 indb.)
Struer Kommune (21.036 indb.)
Lemvig Kommune (19.722 indb.)
Samsø Kommune (3.657 indb.)

Nyttige links: Vejviser