Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland

Hvor godt kender du din region og ved du hvilke opgaver regionen løser? Som borger i Skive Kommune er du en del af Region Midtjylland. Regionen dækker et areal på 13.007 km2 og omfatter 19 Kommuner med tilsammen 1.358.879 indbyggere.

Regionens opgaver

Region Midtjylland varetager en række opgaver som kræver et større befolkningsgrundlag end selv større kommuner har. Regionen har ansvaret for:
  • Sygehusvæsenet, herunder sygehusene, psykiatrien samt sygesikringen, herunder privatpraktiserende læger og speciallæger.
  • Regional udvikling, blandt andet vedr. natur og miljø, erhverv, turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udvikling i regionernes udkantsområder og landdistrikter. Sekretariatsbetjening af regionale vækstfora.
  • Jordforurening.
  • Råstofkortlægning og -planlægning.
  • Drift af en række institutioner for udsatte grupper og grupper med særlige behov på social- og specialundervisningsområdet.
  • Deltagelse i regionale trafikselskaber.

Regionsrådet

Regionsrådet består af 41 folkevalgte medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. Under → "Valg" kan du se resultat af det seneste Regionsvalg med stemmefordeling, mandater, antal stemmer, kønsfordeling m.m.

Regionsrådsformand:
Anders Kühnau, Socialdemokraterne.

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Tlf. 87 28 50 00
Hjemmeside: www.regionmidtjylland.dk
E-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk

 
Driftsregnskab i 1.000 kr. Region Midtjylland
1. Sundhed (i 1.000 kr.) (2023) 28.570.744
2. Social og specialundervisning (i 1.000 kr.) (2023) -64.125
3. Regional udvikling (i 1.000 kr.) (2023) 588.591
4. Fælles formål og administration (i 1.000 kr.) (2023) 309.991
5. Renter m.v. (i 1.000 kr.) (2023) 33.482
I alt hovedkonto 0-5 (i 1.000 kr.) (2023) 29.438.683
 
Driftsregnskab pr. indbygger (i hele kr.) Region Midtjylland
1. Sundhed (kr. pr. indbygger) 21.025
2. Social og specialundervisning (kr. pr. indbygger) -47
3. Regional udvikling (kr. pr. indbygger) 433
4. Fælles formål og administration (kr. pr. indbygger) 228
5. Renter m.v. (kr. pr. indbygger) 25
I alt hovedkonto 0-5, pr. indbygger i kr. 21.664
 
Indbyggertal Region Midtjylland
Indbyggertal pr. 1. januar (2023) 1.358.879
Antal 0 - 18 årige (2023) 289.278
Antal 19 - 67 årige (2023) 843.035
Antal +68 årige (2023) 226.566
Antal kvinder i regionen (2023) 680.405
Antal mænd i regionen (2023) 678.474
Areal (km2) (2017) km2 13.007
→ Sammenlign med de andre regioner

Kommuner i Region Midtjylland

Danmark består af de fem regioner "Region Nordjylland", "Region Midtjylland", "Region Syddanmark", "Region Sjælland" og "Region Hovedstaden". Følgende kommuner indgår i "Region Midtjylland":

Aarhus Kommune (367.095 indb.)
Silkeborg Kommune (100.747 indb.)
Randers Kommune (99.974 indb.)
Viborg Kommune (97.472 indb.)
Horsens Kommune (97.392 indb.)
Herning Kommune (89.848 indb.)
Skanderborg Kommune (65.205 indb.)
Holstebro Kommune (59.016 indb.)
Ringkøbing-Skjern Kommune (56.218 indb.)
Favrskov Kommune (49.377 indb.)
Hedensted Kommune (47.725 indb.)
Skive Kommune (44.739 indb.)
Syddjurs Kommune (44.076 indb.)
Ikast-Brande Kommune (42.737 indb.)
Norddjurs Kommune (36.773 indb.)
Odder Kommune (23.896 indb.)
Struer Kommune (20.594 indb.)
Lemvig Kommune (19.110 indb.)
Samsø Kommune (3.694 indb.)

Nyttige links: Vejviser