Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Indbyggere & Politik

Indbyggere & Politik

Her får du viden om indbyggerne i Skive Kommune. Antal borgere, aldersfordeling, indkomst, ledighed og meget mere. Du kan også følge tallenes udvikling år for år og se om kommunens tal er højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
Den 1. januar 2021 boede der 45.425 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 66 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.350 af borgerne er kvinder og 23.075 mænd. 42.837 personer har dansk statsborgerskab og 2.588 personer har udenlandsk statsborgerskab.

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 305.678 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 338.122 kr. En forskel på -32.444 kr. I gennemsnit har hver borger 223.044 kr. til rådighed efter skatten er betalt.

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2021) er 45,0 år, hvilket er 3,0 år over landsgennemsnittet (42,0 år). Den forventede levealder i kommunen er 81,2 år.

Tilflyttere

I 2020 flyttede 1.700 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (318)
2. Aarhus Kommune (151)
3. Holstebro Kommune (151)
4. Morsø Kommune (117)
5. Aalborg Kommune (106)
6. Thisted Kommune (63)
7. Herning Kommune (55)
8. Struer Kommune (50)
9. Københavns Kommune (47)
10. Silkeborg Kommune (42)

Samme år forlod 2.049 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (376), Aarhus Kommune (325), Aalborg Kommune (200), Holstebro Kommune (171), Morsø Kommune (124).

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2021 var der 642 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 3,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,9 %.

Indbyggertal

INDBYGGERE
Indbyggertal den 1. januar (2021) 45.425   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer med dansk oprindelse (2021) 42.094   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/dansk statsborgerskab (2021) 42.837   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021) 2.588   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021) 257   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021) 313   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) % 77,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021) 66   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Areal (km2) (2021) 684   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Levendefødte, døde & levetid

INDBYGGERE
Forventet levealder i år (2020) 81,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal levendefødte (2020) 385   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal døde (2020) 518   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Prognose, indbyggere

INDBYGGERE
Befolkning i år 2025 (2021) 44.656   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2030 (2021) 43.891   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2040 (2021) 42.613   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Indkomster

INDBYGGERE
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) 223.044 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) 245.742 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) 199.576 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) 305.678 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) 342.720 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) 267.379 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ledige i kommunen

INDBYGGERE
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021) 642   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) % 3,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021) 78   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) % 0,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling

INDBYGGERE
Gennemsnitsalder (2021) 45,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 0-5 årige (2021) 2.377   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 6-16 årige (2021) 5.613   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 17-64 årige (2021) 26.193   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 65+ årige (2021) 11.242   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2021) % 5,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2021) % 12,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 17-64-årige (2021) % 57,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2021) % 24,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, Kvinder

INDBYGGERE
Kvinder 0 - 9 år (2021) 2.018   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 10 - 19 år (2021) 2.710   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 20 - 29 år (2021) 2.023   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 30 - 39 år (2021) 2.133   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 40 - 49 år (2021) 2.689   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 50 - 59 år (2021) 3.323   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 60 - 69 år (2021) 3.207   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 70 - 79 år (2021) 2.691   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 80 - 89 år (2021) 1.249   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 90+ år (2021) 307   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, mænd

INDBYGGERE
Mænd 0 - 9 år (2021) 2.120   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 10 - 19 år (2021) 2.781   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 20 - 29 år (2021) 2.531   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 30 - 39 år (2021) 2.410   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 40 - 49 år (2021) 2.854   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 50 - 59 år (2021) 3.334   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 60 - 69 år (2021) 3.250   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 70 - 79 år (2021) 2.565   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 80 - 89 år (2021) 1.082   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 90+ år (2021) 148   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Civilstand, køn

INDBYGGERE
Antal kvinder i kommunen (2021) 22.350   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal mænd i kommunen (2021) 23.075   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige kvinder (2021) 5.758   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige mænd (2021) 6.150   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ægtepar med forskelligt køn (2021) 8.918   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Registreret partnerskab (2021) 15   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samlevende par (2021) 1.026   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samboende par (2021) 1.633   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Folkekirken

MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN
Medlemmer af folkekirken (2021) 39.162   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke medlemmer af folkekirken (2021) 6.263   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 47   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Flytninger

FLYTNINGER
Flytninger inden for kommunen (2020) 4.315   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, fra kommunen (2020) 2.049   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, til kommunen (2020) 1.700   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalvalg

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) 3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) 4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte mænd) (2017) 7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) 8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) 19   Danmarkskort - sammenlign kommuner