Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Indbyggere & Politik

Indbyggere & Politik

Her får du viden om indbyggerne i Skive Kommune. Antal borgere, aldersfordeling, indkomst, ledighed og meget mere. Du kan også følge tallenes udvikling år for år og se om kommunens tal er højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
Den 1. januar 2020 boede der 45.851 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 67 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.514 af borgerne er kvinder og 23.337 mænd. 43.244 personer har dansk statsborgerskab og 2.607 personer har udenlandsk statsborgerskab.

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 294.631 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 325.892 kr. En forskel på -31.261 kr. I gennemsnit har hver borger 223.044 kr. til rådighed efter skatten er betalt.

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2020) er 44,6 år, hvilket er 2,8 år over landsgennemsnittet (41,8 år). Den forventede levealder i kommunen er 80,8 år.

Tilflyttere

I 2019 flyttede 1.612 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (339)
2. Aarhus Kommune (162)
3. Holstebro Kommune (132)
4. Aalborg Kommune (127)
5. Morsø Kommune (90)
6. Thisted Kommune (58)
7. Herning Kommune (50)
8. Randers Kommune (42)
9. Silkeborg Kommune (41)
10. Københavns Kommune (33)

Samme år forlod 1.929 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Aarhus Kommune (315), Viborg Kommune (310), Aalborg Kommune (197), Holstebro Kommune (142), Morsø Kommune (89).

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2020 var der 582 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,7 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,7 %.

Indbyggertal

INDBYGGERE
Indbyggertal den 1. januar (2020) 45.851   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer med dansk oprindelse (2020) 42.515   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/dansk statsborgerskab (2020) 43.244   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020) 2.607   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020) 251   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020) 318   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) % 77,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020) 67   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Areal (km2) (2020) 684   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Levendefødte, døde & levetid

INDBYGGERE
Forventet levealder i år (2019) 80,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal levendefødte (2019) 377   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal døde (2019) 499   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Prognose, indbyggere

INDBYGGERE
Befolkning i år 2025 (2020) 44.930   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2030 (2020) 44.244   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2040 (2020) 43.103   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Indkomster

INDBYGGERE
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) 223.044 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) 245.742 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) 199.576 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) 294.631 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) 327.066 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) 261.261 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ledige i kommunen

INDBYGGERE
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020) 582   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) % 2,7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020) 43   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) % 0,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling

INDBYGGERE
Gennemsnitsalder (2020) 44,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 0-5 årige (2020) 2.428   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 6-16 årige (2020) 5.719   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 17-64 årige (2020) 26.704   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 65+ årige (2020) 11.000   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2020) % 5,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2020) % 12,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 17-64-årige (2020) % 58,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2020) % 24,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, Kvinder

INDBYGGERE
Kvinder 0 - 9 år (2020) 2.099   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 10 - 19 år (2020) 2.735   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 20 - 29 år (2020) 2.069   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 30 - 39 år (2020) 2.151   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 40 - 49 år (2020) 2.771   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 50 - 59 år (2020) 3.325   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 60 - 69 år (2020) 3.190   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 70 - 79 år (2020) 2.646   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 80 - 89 år (2020) 1.216   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 90+ år (2020) 312   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, mænd

INDBYGGERE
Mænd 0 - 9 år (2020) 2.201   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 10 - 19 år (2020) 2.847   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 20 - 29 år (2020) 2.630   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 30 - 39 år (2020) 2.427   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 40 - 49 år (2020) 2.918   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 50 - 59 år (2020) 3.389   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 60 - 69 år (2020) 3.217   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 70 - 79 år (2020) 2.543   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 80 - 89 år (2020) 1.013   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 90+ år (2020) 152   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Civilstand, køn

INDBYGGERE
Antal kvinder i kommunen (2020) 22.514   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal mænd i kommunen (2020) 23.337   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige kvinder (2020) 5.682   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige mænd (2020) 6.093   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ægtepar med forskelligt køn (2020) 9.040   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Registreret partnerskab (2020) 13   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samlevende par (2020) 1.040   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samboende par (2020) 1.645   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Folkekirken

MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN
Medlemmer af folkekirken (2020) 39.701   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke medlemmer af folkekirken (2020) 6.150   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 47   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Flytninger

FLYTNINGER
Flytninger inden for kommunen (2019) 4.213   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, fra kommunen (2019) 1.929   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, til kommunen (2019) 1.612   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalvalg

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) 3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) 4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte mænd) (2017) 7   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) 8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) 19   Danmarkskort - sammenlign kommuner