Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Indbyggere & Politik

Indbyggere & Politik

Her får du viden om indbyggerne i Skive Kommune. Antal borgere, aldersfordeling, indkomst, ledighed og meget mere. Du kan også følge tallenes udvikling år for år og se om kommunens tal er højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
Den 1. januar 2022 boede der 45.078 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 66 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.143 af borgerne er kvinder og 22.935 mænd. 42.401 personer har dansk statsborgerskab og 2.677 personer har udenlandsk statsborgerskab.

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 326.206 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 353.737 kr. En forskel på -27.531 kr. I gennemsnit har hver borger 237.359 kr. til rådighed efter skatten er betalt.

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2022) er 45,4 år, hvilket er 3,2 år over landsgennemsnittet (42,2 år). Den forventede levealder i kommunen er 81,4 år.

Tilflyttere

I 2021 flyttede 1.697 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (326)
2. Aarhus Kommune (166)
3. Aalborg Kommune (124)
4. Holstebro Kommune (117)
5. Morsø Kommune (107)
6. Herning Kommune (72)
7. Thisted Kommune (55)
8. Silkeborg Kommune (47)
9. Københavns Kommune (43)
10. Vejle Kommune (41)

Samme år forlod 1.978 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (381), Aarhus Kommune (304), Aalborg Kommune (174), Holstebro Kommune (154), Herning Kommune (86).

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2022 var der 332 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 1,6 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,9 %.

Indbyggertal

INDBYGGERE
Indbyggertal den 1. januar (2022) 45.078   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer med dansk oprindelse (2022) 41.673   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/dansk statsborgerskab (2022) 42.401   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2022) 2.677   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022) 283   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2022) 311   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkningstæthed (indb/km2) (2022) 66   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Areal (km2) (2022) 684   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Levendefødte, døde & levetid

INDBYGGERE
Forventet levealder i år (2021) 81,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal levendefødte (2021) 370   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal døde (2021) 530   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Prognose, indbyggere

INDBYGGERE
Befolkning i år 2025 (2022) 44.303   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2030 (2022) 43.015   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Befolkning i år 2040 (2022) 40.982   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Indkomster

INDBYGGERE
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2020) 237.359 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, mænd (2020) 261.760 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2020) 212.205 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2020) 326.206 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, mænd (2020) 365.578 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indkomst før skat i gns, kvinder (2020) 285.619 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Ledige i kommunen

INDBYGGERE
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2022) 332   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) % 1,6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2022) 26   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2022) % 0,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling

INDBYGGERE
Gennemsnitsalder (2022) 45,4   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 0-5 årige (2022) 2.350   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 6-16 årige (2022) 5.414   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 17-64 årige (2022) 25.920   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal 65+ årige (2022) 11.394   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2022) % 5,2   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2022) % 12,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 17-64-årige (2022) % 57,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 65+-årige (2022) % 25,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, Kvinder

INDBYGGERE
Kvinder 0 - 9 år (2022) 1.978   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 10 - 19 år (2022) 2.673   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 20 - 29 år (2022) 1.944   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 30 - 39 år (2022) 2.151   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 40 - 49 år (2022) 2.594   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 50 - 59 år (2022) 3.285   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 60 - 69 år (2022) 3.193   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 70 - 79 år (2022) 2.714   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 80 - 89 år (2022) 1.309   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Kvinder 90+ år (2022) 302   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Aldersfordeling, mænd

INDBYGGERE
Mænd 0 - 9 år (2022) 2.094   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 10 - 19 år (2022) 2.717   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 20 - 29 år (2022) 2.471   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 30 - 39 år (2022) 2.397   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 40 - 49 år (2022) 2.808   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 50 - 59 år (2022) 3.299   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 60 - 69 år (2022) 3.243   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 70 - 79 år (2022) 2.640   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 80 - 89 år (2022) 1.117   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Mænd 90+ år (2022) 149   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Civilstand, køn

INDBYGGERE
Antal kvinder i kommunen (2022) 22.143   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal mænd i kommunen (2022) 22.935   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige kvinder (2022) 5.729   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Enlige mænd (2022) 6.169   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ægtepar med forskelligt køn (2022) 8.838   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Registreret partnerskab (2022) 16   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samlevende par (2022) 1.046   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Samboende par (2022) 1.624   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Folkekirken

MEDLEMMER AF FOLKEKIRKEN
Medlemmer af folkekirken (2022) 38.708   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke medlemmer af folkekirken (2022) 6.370   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 47   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Flytninger

FLYTNINGER
Flytninger inden for kommunen (2021) 4.357   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, fra kommunen (2021) 1.978   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Flytninger, til kommunen (2021) 1.697   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalvalg

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021) 3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021) 5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021) 1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte kvinder) (2021) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
V. Venstre (valgte mænd) (2021) 6   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021) 0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021) 2   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

KOMMUNALBESTYRELSE & VALG
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021) 27   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021) 10   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021) 17   Danmarkskort - sammenlign kommuner