Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   5.964    +39.887  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   5.514    +37.001  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   5.591    +37.653  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   373    +2.234  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   424    -173  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   201    +117  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   63,2    +14,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   66    +1  
Areal (km2) (2020)
684   90    +593  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8        
Antal levendefødte (2019)
377   29    +348  
Antal døde (2019)
499   124    +375  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   5.770    +39.160  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   5.651    +38.593  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   5.500    +37.603  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   201.430    +13.873  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   217.971    +16.423  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   185.012    +10.650  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   268.648    +25.983  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   291.480    +35.586  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   245.987    +15.274  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   109    +473  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,7    -2,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   17    +26  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,7    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   52,4    -7,8  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   204    +2.224  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   552    +5.167  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   3.020    +23.684  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   2.188    +8.812  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   3,4    +1,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   9,3    +3,2  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   50,6    +7,6  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   36,7    -12,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   181    +1.918  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   260    +2.475  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   141    +1.928  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   179    +1.972  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   288    +2.483  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   492    +2.833  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   569    +2.621  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   522    +2.124  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   264    +952  
Kvinder 90+ år (2020)
312   78    +234  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   198    +2.003  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   290    +2.557  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   256    +2.374  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   187    +2.240  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   289    +2.629  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   484    +2.905  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   539    +2.678  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   517    +2.026  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   200    +813  
Mænd 90+ år (2020)
152   30    +122  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   2.974    +19.540  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   2.990    +20.347  
Enlige kvinder (2020)
5.682   1.031    +4.651  
Enlige mænd (2020)
6.093   1.009    +5.084  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   1.205    +7.835  
Registreret partnerskab (2020)
13   4    +9  
Samlevende par (2020)
1.040   120    +920  
Samboende par (2020)
1.645   167    +1.478  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   4.956    +34.745  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   1.008    +5.142  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   6    +41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   529    +3.684  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   420    +1.509  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   407    +1.205  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   15    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   2    +5  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   15    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   4    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   11    +8  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune