Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ærø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ærø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   5.960    +38.779  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   5.277    +35.641  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   5.356    +36.280  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   604    +2.499  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
307   689    -382  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
375   245    +130  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
77,8   65,6    +12,2  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
66   67    -1  
Areal (km2) (2023)
684   90    +593  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   -      
Antal levendefødte (2023)
341   30    +311  
Antal døde (2023)
533   108    +425  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
44.365   5.957    +38.408  
Befolkning i år 2030 (2023)
43.170   5.904    +37.266  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   5.840    +35.142  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   223.526    +24.405  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   245.977    +34.406  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   201.401    +13.125  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   298.257    +40.757  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   330.386    +59.682  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   266.594    +19.867  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
504   62    +442  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   1,9    +0,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
25   5    +20  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,1   0,2    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   52,9    -7,1  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   207    +2.066  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   553    +4.702  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   2.930    +22.581  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   2.270    +9.430  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   3,5    +1,6  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   9,3    +2,4  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   49,2    +7,8  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   38,1    -11,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   203    +1.695  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   267    +2.370  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   141    +1.737  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   205    +2.052  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   277    +2.151  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   456    +2.754  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   582    +2.695  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   532    +2.193  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   304    +1.131  
Kvinder 90+ år (2024)
290   69    +221  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   190    +1.880  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   271    +2.369  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   215    +2.120  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   212    +2.274  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   254    +2.381  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   447    +2.783  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   542    +2.715  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   520    +2.181  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   241    +945  
Mænd 90+ år (2024)
164   32    +132  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   3.036    +18.999  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   2.924    +19.780  
Enlige kvinder (2024)
5.865   1.124    +4.741  
Enlige mænd (2024)
6.170   1.016    +5.154  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   1.156    +7.578  
Registreret partnerskab (2024)
14   3    +11  
Samlevende par (2024)
1.032   127    +905  
Samboende par (2024)
1.551   164    +1.387  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   4.654    +33.146  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   1.306    +5.633  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   6    +41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   479    +3.503  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   350    +1.416  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   319    +1.252  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   15    +12  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   3    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   1    +5  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   0    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   4    -2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   15    +12  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   4    +6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   11    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune