Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Haderslev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   55.376    -9.951  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   49.193    -7.099  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   50.910    -8.073  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.466    -1.878  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   438    -181  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   368    -55  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   80,1    -2,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   68    -2  
Areal (km2) (2021)
684   817    -133  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,5    -0,3  
Antal levendefødte (2020)
385   513    -128  
Antal døde (2020)
518   622    -104  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   54.828    -10.172  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   54.318    -10.427  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   53.597    -10.984  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   219.616    +3.428  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   238.913    +6.829  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   200.410    -834  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   307.969    -2.291  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   340.572    +2.148  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   275.520    -8.141  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.142    -500  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,4    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   221    -143  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   44,4    +0,6  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.073    -696  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   6.991    -1.378  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   32.347    -6.154  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   12.965    -1.723  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,5    -0,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,6    -0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   58,4    -0,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   23,4    +1,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.570    -552  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.392    -682  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.496    -473  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.850    -717  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.389    -700  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.062    -739  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.689    -482  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.122    -431  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.643    -394  
Kvinder 90+ år (2021)
307   328    -21  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.710    -590  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.431    -650  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.016    -485  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.943    -533  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.536    -682  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.166    -832  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.709    -459  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.013    -448  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.137    -55  
Mænd 90+ år (2021)
148   174    -26  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   27.541    -5.191  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   27.835    -4.760  
Enlige kvinder (2021)
5.758   7.514    -1.756  
Enlige mænd (2021)
6.150   7.299    -1.149  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   10.512    -1.594  
Registreret partnerskab (2021)
15   8    +7  
Samlevende par (2021)
1.026   1.346    -320  
Samboende par (2021)
1.633   1.966    -333  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   45.506    -6.344  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   9.870    -3.607  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   28    +19  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   5.888    -1.573  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   3.014    -965  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.800    -1.100  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   23    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune