Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Haderslev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   55.438    -10.699  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   47.874    -6.956  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   49.583    -7.947  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   5.855    -2.752  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
316   583    -267  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2024)
378   473    -95  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2024) (%)
78,0   80,5    -2,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2024)
65   68    -3  
Areal (km2) (2024)
684   817    -133  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   81,8    -0,9  
Antal levendefødte (2023)
341   452    -111  
Antal døde (2023)
533   571    -38  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2024)
44.469   55.288    -10.819  
Befolkning i år 2030 (2024)
42.872   54.058    -11.186  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   53.351    -12.369  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   240.469    +7.462  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   267.838    +12.545  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   213.197    +1.329  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   335.529    +3.485  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   380.082    +9.986  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   291.134    -4.673  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
581   900    -319  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,7   3,4    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2024)
45   113    -68  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
0,2   0,4    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   45,0    +0,8  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   3.032    -759  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   6.677    -1.422  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   32.103    -6.592  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   13.626    -1.926  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   5,5    -0,4  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   12,0    -0,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   57,9    -0,9  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   24,6    +1,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   2.506    -608  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   3.247    -610  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   2.446    -568  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   2.924    -667  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   3.306    -878  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   3.939    -729  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   3.839    -562  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   3.195    -470  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   1.838    -403  
Kvinder 90+ år (2024)
290   358    -68  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   2.717    -647  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   3.367    -727  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   2.888    -553  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   3.075    -589  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   3.357    -722  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   4.061    -831  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   3.781    -524  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   3.116    -415  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   1.308    -122  
Mænd 90+ år (2024)
164   170    -6  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   27.598    -5.563  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   27.840    -5.136  
Enlige kvinder (2024)
5.865   7.839    -1.974  
Enlige mænd (2024)
6.170   7.564    -1.394  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   10.325    -1.591  
Registreret partnerskab (2024)
14   6    +8  
Samlevende par (2024)
1.032   1.409    -377  
Samboende par (2024)
1.551   1.902    -351  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   43.981    -6.181  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   11.457    -4.518  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   28    +19  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   5.075    -1.093  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   2.731    -965  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   2.629    -1.058  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   6    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   3    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   3    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   6    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   12    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   19    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune