Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Haderslev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Haderslev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   55.670    -9.819  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   49.510    -6.995  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   51.206    -7.962  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   4.464    -1.857  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   430    -179  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   372    -54  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   80,4    -3,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   68    -1  
Areal (km2) (2020)
684   817    -133  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,5    -0,7  
Antal levendefødte (2019)
377   456    -79  
Antal døde (2019)
499   559    -60  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   55.128    -10.198  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   54.788    -10.544  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   54.368    -11.265  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   219.616    +3.428  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   238.913    +6.829  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   200.410    -834  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   298.430    -3.799  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   331.045    -3.979  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   266.101    -4.840  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.045    -463  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,0    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   132    -89  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,5    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   44,1    +0,5  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.065    -637  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   7.135    -1.416  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   32.631    -5.927  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   12.839    -1.839  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,5    -0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,8    -0,3  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   58,6    -0,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   23,1    +0,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   2.629    -530  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.418    -683  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   2.639    -570  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   2.849    -698  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.434    -663  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.109    -784  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   3.652    -462  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   3.088    -442  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.611    -395  
Kvinder 90+ år (2020)
312   333    -21  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   2.750    -549  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.462    -615  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.096    -466  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   2.914    -487  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.571    -653  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.160    -771  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   3.729    -512  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.944    -401  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.126    -113  
Mænd 90+ år (2020)
152   156    -4  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   27.762    -5.248  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   27.908    -4.571  
Enlige kvinder (2020)
5.682   7.551    -1.869  
Enlige mænd (2020)
6.093   7.221    -1.128  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   10.625    -1.585  
Registreret partnerskab (2020)
13   10    +3  
Samlevende par (2020)
1.040   1.300    -260  
Samboende par (2020)
1.645   1.984    -339  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   45.990    -6.289  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   9.680    -3.530  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   28    +19  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   5.715    -1.502  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.873    -944  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.681    -1.069  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   3    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   23    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune