Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   349.983    -304.132  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   289.169    -246.654  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   315.966    -272.722  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   34.017    -31.410  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   506    -255  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   466    -148  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   97,1    -19,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   748    -681  
Areal (km2) (2020)
684   468    +216  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,6    -0,8  
Antal levendefødte (2019)
377   4.591    -4.214  
Antal døde (2019)
499   2.356    -1.857  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   367.410    -322.480  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   384.635    -340.391  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   408.623    -365.520  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   239.830    -16.786  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   263.340    -17.598  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   217.445    -17.869  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   319.969    -25.338  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   361.703    -34.637  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   280.183    -18.922  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   8.293    -7.711  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,7    -2,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   1.379    -1.336  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,8    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   37,7    +6,9  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   23.612    -21.184  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   36.946    -31.227  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   238.052    -211.348  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   51.373    -40.373  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,7    -1,4  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,6    +1,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   68,0    -9,8  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   14,7    +9,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   18.083    -15.984  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   17.147    -14.412  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   44.826    -42.757  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   22.368    -20.217  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   19.032    -16.261  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   19.578    -16.253  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   16.685    -13.495  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   12.920    -10.274  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   5.804    -4.588  
Kvinder 90+ år (2020)
312   1.546    -1.234  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   18.984    -16.783  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   17.405    -14.558  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   42.917    -40.287  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   23.744    -21.317  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   18.985    -16.067  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   18.629    -15.240  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   15.594    -12.377  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   11.261    -8.718  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   3.920    -2.907  
Mænd 90+ år (2020)
152   555    -403  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   177.989    -155.475  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   171.994    -148.657  
Enlige kvinder (2020)
5.682   64.573    -58.891  
Enlige mænd (2020)
6.093   56.426    -50.333  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   48.425    -39.385  
Registreret partnerskab (2020)
13   206    -193  
Samlevende par (2020)
1.040   8.449    -7.409  
Samboende par (2020)
1.645   19.619    -17.974  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   245.865    -206.164  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   104.118    -97.968  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   58    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   54.440    -50.227  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   19.686    -17.757  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   20.990    -19.378  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   13    -5  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune