Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   367.095    -322.356  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   299.355    -258.437  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   327.790    -286.154  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   39.305    -36.202  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
307   522    -215  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
375   522    -147  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
77,8   97,3    -19,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
66   772    -706  
Areal (km2) (2023)
684   468    +215  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   82,1    -1,2  
Antal levendefødte (2023)
341   4.220    -3.879  
Antal døde (2023)
533   2.472    -1.939  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
44.365   366.509    -322.144  
Befolkning i år 2030 (2023)
43.170   381.679    -338.509  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   397.506    -356.524  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   261.816    -13.885  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   292.760    -12.377  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   232.344    -17.818  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   361.364    -22.350  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   416.650    -26.582  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   308.707    -22.246  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
581   7.469    -6.889  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,7   3,9    -1,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
25   720    -695  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,1   0,4    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   38,1    +7,7  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   22.992    -20.719  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   38.154    -32.899  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   249.948    -224.437  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   56.001    -44.301  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   6,3    -1,2  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   10,4    +1,3  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   68,1    -11,1  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   15,3    +10,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   18.048    -16.150  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   17.506    -14.869  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   48.415    -46.537  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   24.505    -22.248  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   18.895    -16.467  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   19.969    -16.759  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   17.364    -14.087  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   14.129    -11.404  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   6.804    -5.369  
Kvinder 90+ år (2024)
290   1.475    -1.185  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   19.096    -17.026  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   17.692    -15.052  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   45.392    -43.057  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   26.447    -23.961  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   18.751    -16.116  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   18.876    -15.646  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   16.028    -12.771  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   12.305    -9.604  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   4.800    -3.614  
Mænd 90+ år (2024)
164   598    -434  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   187.110    -165.075  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   179.985    -157.281  
Enlige kvinder (2024)
5.865   70.150    -64.285  
Enlige mænd (2024)
6.170   60.960    -54.790  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   49.202    -40.468  
Registreret partnerskab (2024)
14   180    -166  
Samlevende par (2024)
1.032   9.094    -8.062  
Samboende par (2024)
1.551   20.696    -19.145  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   250.245    -212.445  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   116.850    -109.911  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   58    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   52.627    -48.645  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   19.620    -17.854  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   21.817    -20.246  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   5    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   1    +5  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   3    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   12    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   19    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune