Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Aarhus Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Aarhus   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2023)
45.069   361.544    -316.475  
Personer med dansk oprindelse (2023)
41.285   295.671    -254.386  
Personer m/dansk statsborgerskab (2023)
41.994   323.813    -281.819  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2023)
3.075   37.731    -34.656  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
307   522    -215  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
375   522    -147  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
77,1   97,1    -20,0  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2022) (%)
77,1   97,1    -20,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
66   772    -706  
Areal (km2) (2023)
684   468    +215  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2022)
81,1   82,0    -0,9  
Antal levendefødte (2022)
373   4.242    -3.869  
Antal døde (2022)
579   2.540    -1.961  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
44.365   366.509    -322.144  
Befolkning i år 2030 (2023)
43.170   381.679    -338.509  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   397.506    -356.524  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   261.816    -13.885  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   292.760    -12.377  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   232.344    -17.818  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   361.364    -22.350  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   416.650    -26.582  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   308.707    -22.246  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2023)
504   6.812    -6.308  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
2,0   3,5    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
25   720    -695  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,1   0,4    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2023)
45,6   38,0    +7,6  
Antal 0-5 årige (2023)
2.353   23.090    -20.737  
Antal 6-16 årige (2023)
5.377   37.858    -32.481  
Antal 17-64 årige (2023)
25.815   245.745    -219.930  
Antal 65+ årige (2023)
11.524   54.851    -43.327  
Andel 0-5-årige (2023) (%)
5,2   6,4    -1,2  
Andel 6-16-årige (2023) (%)
11,9   10,5    +1,4  
Andel 17-64-årige (2023) (%)
57,3   68,0    -10,7  
Andel 65+-årige (2023) (%)
25,6   15,2    +10,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2023)
1.953   17.964    -16.011  
Kvinder 10 - 19 år (2023)
2.660   17.481    -14.821  
Kvinder 20 - 29 år (2023)
1.938   47.226    -45.288  
Kvinder 30 - 39 år (2023)
2.208   23.602    -21.394  
Kvinder 40 - 49 år (2023)
2.538   18.881    -16.343  
Kvinder 50 - 59 år (2023)
3.250   19.966    -16.716  
Kvinder 60 - 69 år (2023)
3.244   17.110    -13.866  
Kvinder 70 - 79 år (2023)
2.731   13.934    -11.203  
Kvinder 80 - 89 år (2023)
1.366   6.470    -5.104  
Kvinder 90+ år (2023)
302   1.460    -1.158  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2023)
2.095   18.947    -16.852  
Mænd 10 - 19 år (2023)
2.675   17.674    -14.999  
Mænd 20 - 29 år (2023)
2.401   44.747    -42.346  
Mænd 30 - 39 år (2023)
2.454   25.348    -22.894  
Mænd 40 - 49 år (2023)
2.741   18.739    -15.998  
Mænd 50 - 59 år (2023)
3.293   18.836    -15.543  
Mænd 60 - 69 år (2023)
3.245   15.898    -12.653  
Mænd 70 - 79 år (2023)
2.666   12.140    -9.474  
Mænd 80 - 89 år (2023)
1.150   4.528    -3.378  
Mænd 90+ år (2023)
159   593    -434  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2023)
22.190   184.094    -161.904  
Antal mænd i kommunen (2023)
22.879   177.450    -154.571  
Enlige kvinder (2023)
5.810   68.914    -63.104  
Enlige mænd (2023)
6.156   60.145    -53.989  
Ægtepar med forskelligt køn (2023)
8.801   48.616    -39.815  
Registreret partnerskab (2023)
14   183    -169  
Samlevende par (2023)
1.052   8.924    -7.872  
Samboende par (2023)
1.614   20.155    -18.541  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2023)
38.227   248.307    -210.080  
Ikke medlemmer af folkekirken (2023)
6.842   113.237    -106.395  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   58    -11  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2022)
4.193   54.615    -50.422  
Flytninger, fra kommunen (2022)
1.883   20.887    -19.004  
Flytninger, til kommunen (2022)
1.669   21.772    -20.103  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   5    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   3    -3  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   2    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   1    +5  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   3    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   12    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   19    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune