Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | FORSIDE

Tag på rundtur i Skive Kommune

Tag en rundtur, hvis du vil opleve Skive Kommune fra vandkanten, vejkanten og skovkanten. Skive er en gammel købstad og kommune med 45.425 indbyggere. Med naturskøn placering lige ved Limfjorden, Krabbesholm Skov mod øst, og Skive Å, der bugter sig gennem bydelene, har du her mulighed for at bo i byen med naturen lige udenfor døren.

I det kuperede Nordfjends, på den frodige halvø Salling og molérøen Fur ligger mange mindre byer og landsbyer, som alle er kendetegnet ved et aktivt fællesskab. Også her bor du naturskønt, og uanset hvor du finder din drømmebolig, vil der aldrig være længere end 12 km til nærmeste kyst.

Klik dig frem til vigtig viden om kommunen

Vil du vide mere? Her får du god og nyttig viden om Skive Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger fx skolerne? Hvilke brancher har flest job? Klik ind og find ud af, hvor dejligt der er i Skive Kommune. Bliver du vores indbygger nr. 45.426?

Kultur over gennemsnittet

I Skive Kommune er der fokus på kulturen og kulturlivet. Kommunen ligger på eller over landsgennemsnittet, hvad angår kulturudgifter. Kulturudgifterne beløber sig til 601 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 517 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.622 kr. årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er gymnastik (3.067 medlemmer), fodbold (2.419 medlemmer), badminton (1.948 medlemmer), fitness (1.678 medlemmer), håndbold (1.576 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Skive Kommune ligger 17.847 parcel- og række/dobbelthuse, 6.062 lejligheder og 3.466 fritidshuse. Herudover findes der 37 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 56,0 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 14,6 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 9.969 kr. under landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "7800 Skive", der rammer en pris på 7.899 kr. (seneste opgørelse 2021K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 6.524 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.493 kr.
Antal handler, seneste kvt. 93
Salgstider, kommunen (gns) 245 dage
Salgstider, landet (gns) 134 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 33.535 kr.
Antal handler, seneste kvt. 2
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 70 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 10.159 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 20.479 kr.
Antal handler, seneste kvt. 41
Salgstider, kommunen (gns) 180 dage
Salgstider, landet (gns) 120 dage

Skoler

SkoletaskeI Skive Kommune ligger 16 folkeskoler med 247 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 18,3 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,4 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 64.253 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 73.838 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Skive er kommuneskatten fastsat til 25,50 % i 2021. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 24,97 % - en forskel på 0,5%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 1,09 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 20,680 ‰ i 2021. Landsgennemsnittet er 26,153 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Venstre

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2017 blev Venstre kommunens største parti. Partiet fik 9.964 af de 27.423 gyldige stemmer, der blev afgivet. 23.594 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 36.982 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Skive Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Peder Christian Kirkegaard fra Venstre.

Hvem bor i Skive Kommune?

Den 1. januar 2021 boede der 45.425 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 66 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.350 af borgerne er kvinder og 23.075 mænd. 42.837 personer har dansk statsborgerskab og 2.588 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

39.162 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Holstebro Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune, Viborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune.

I 2040 forventes der at være 42.613 borgere i kommunen.

Skive Kommune er en del af Region Midtjylland.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 1.071 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.385 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.513 en "Kortere videregående uddannelse". 11.519 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

155 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 44 borgere en "Forskeruddannelse". 1.207 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 305.678 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 338.122 kr. En forskel på -32.444 kr.

I gennemsnit har hver borger 223.044 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2021) er 45,0 år, hvilket er 3,0 år over landsgennemsnittet (42,0 år). Den forventede levealder er 81,2 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

7.990 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.377 i aldersgruppen 0-5 år (5,2 %) og 5.613 mellem 6 og 16 år (12,4 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.405 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.809 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.242 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 24,7 % af det samlede indbyggertal. 10.371 borgere modtager folkepension. 453 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2021 ældreudgifter på 44.908 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 0 dage.

307 kvinder og 148 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2020 flyttede 1.700 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (318)
2. Aarhus Kommune (151)
3. Holstebro Kommune (151)
4. Morsø Kommune (117)
5. Aalborg Kommune (106)
6. Thisted Kommune (63)
7. Herning Kommune (55)
8. Struer Kommune (50)
9. Københavns Kommune (47)
10. Silkeborg Kommune (42)

Samme år forlod 2.049 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (376), Aarhus Kommune (325), Aalborg Kommune (200), Holstebro Kommune (171), Morsø Kommune (124). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2020 døde 518 af kommunens borgere, mens der kom 385 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2021 var der 642 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 3,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 4,9 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Skive Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.352 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.838 ansatte)
3. Offentlig administration, forsvar og politi (1.738 ansatte)
4. Undervisning (1.578 ansatte)
5. Bygge og anlæg (1.552 ansatte)
6. Landbrug, skovbrug og fiskeri (1.216 ansatte)
7. Maskinindustri (952 ansatte)
8. Transport (702 ansatte)
9. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (692 ansatte)
10. Træ- og papirindustri, trykkerier (674 ansatte)
11. Hoteller og restauranter (674 ansatte)
12. Plast-, glas- og betonindustri (650 ansatte)
13. Metalindustri (644 ansatte)
14. Sundhedsvæsen (634 ansatte)
15. Møbel og anden industri mv. (481 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Skive Kommune placeret som nummer 9 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 0 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 52 timer. I Skive Kommune blev der i 2020 udlånt 149.264 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 26,5 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 80.030
Lydbøger 1.867
Musikoptagelser 9.391
Film 2.825
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 17
Arrangementer på biblioteket 237
Besøgstal, biblioteker 130.000
Besøgstal, bibl. website 102
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 391 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 52 kr.
Bibliotekarer, årsværk 13,2
Assistenter, årsværk 9,5
Byskilt