Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | FORSIDE

Tag på rundtur i Skive Kommune

Tag en rundtur, hvis du vil opleve Skive Kommune fra vandkanten, vejkanten og skovkanten. Skive er en gammel købstad og kommune med 45.069 indbyggere. Med naturskøn placering lige ved Limfjorden, Krabbesholm Skov mod øst, og Skive Å, der bugter sig gennem bydelene, har du her mulighed for at bo i byen med naturen lige udenfor døren.

I det kuperede Nordfjends, på den frodige halvø Salling og molérøen Fur ligger mange mindre byer og landsbyer, som alle er kendetegnet ved et aktivt fællesskab. Også her bor du naturskønt, og uanset hvor du finder din drømmebolig, vil der aldrig være længere end 12 km til nærmeste kyst.

Klik dig frem til vigtig viden om kommunen

Vil du vide mere? Her får du god og nyttig viden om Skive Kommune. Hvem bor der? Hvad koster boligerne? Hvor ligger fx skolerne? Hvilke brancher har flest job? Klik ind og find ud af, hvor dejligt der er i Skive Kommune. Bliver du vores indbygger nr. 45.070?

Kultur over gennemsnittet

I Skive Kommune er der fokus på kulturen og kulturlivet. Kommunen ligger på eller over landsgennemsnittet, hvad angår kulturudgifter. Kulturudgifterne beløber sig til 650 kr. pr. indbygger. Landsgennemsnittet er 546 kr. → Læs mere om Kultur & Fritid

Kultur - danser

Til sport og fritid bruger kommunen 1.713 kr. årligt pr. indbygger.

Sportsgrene med flest medlemmer

De fem største sportsgrene i kommunen, baseret på idrætsforeningernes medlemstal, er fodbold (3.030 medlemmer), gymnastik (2.920 medlemmer), badminton (1.750 medlemmer), fitness (1.700 medlemmer), golf (1.470 medlemmer). → Læs mere om Kultur & Fritid

Boligmarkedet

I Skive Kommune ligger 17.894 parcel- og række/dobbelthuse, 6.102 lejligheder og 3.525 fritidshuse. Herudover findes der 37 kollegieboliger. Andelen af ejerboliger er 55,4 %, mens andelen af almennyttige boliger ligger på 14,4 %.

Priserne for parcel- og rækkehuse ligger 9.570 kr. under landsgennemsnittet pr. kvm. Postnummeret med de højeste kvmpriser er lige nu "7800 Skive", der rammer en pris på 7.788 kr. (seneste opgørelse 2023K2). → Læs mere om Bolig
Parcelhus

Parcel- & rækkehuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 6.688 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 16.258 kr.
Antal handler, seneste kvt. 68
Salgstider, kommunen (gns) 245 dage
Salgstider, landet (gns) 136 dage
Bebyggelse med ejerlejligheder

Ejerlejligheder:

Kvmpriser, kommunen (gns) N/A kr.
Kvmpriser, landet (gns) 33.353 kr.
Antal handler, seneste kvt. 5
Salgstider, kommunen (gns) 0 dage
Salgstider, landet (gns) 101 dage
Fritidshus

Fritidshuse:

Kvmpriser, kommunen (gns) 12.998 kr.
Kvmpriser, landet (gns) 22.042 kr.
Antal handler, seneste kvt. 26
Salgstider, kommunen (gns) 124 dage
Salgstider, landet (gns) 124 dage

Skoler

SkoletaskeI Skive Kommune ligger 16 folkeskoler med 233 normalklasser og en gennemsnitlig klassekvotient på 17,7 elever. Den gennemsnitlige klassekvotient for landet er 21,2 elever i hver klasse. 6,4% af kommunens folkeskoleelever går i privatskole.

Det koster årligt 72.178 kr. pr. elev, at drive folkeskolen. Landsgennemsnittet er 80.088 kr. Der findes 1 gymnasier / HF kurser i kommunen. → Læs mere om Skole & Uddannelse

Kommuneskat over landsgennemsnittet

I Skive er kommuneskatten fastsat til 25,50 % i 2023. Landsgennemsnittet for alle landets kommuner er 25,36 % - en forskel på 0,1%. Er du medlem af den danske folkekirke, skal du desuden betale en kirkeskat på 1,09 %.

Boligejere betaler en grundskyld (ejendomsskat/grundskat) på 20,680 ‰ i 2023. Landsgennemsnittet er 26,197 ‰. Grundskyld er ikke en beskatning af boligen – men af selve den grund, du ejer. → Læs mere om Skat

Flest stemmer på Venstre

Kryds - kommunalvalgVed kommunalvalget i 2021 blev Venstre kommunens største parti. Partiet fik 10.619 af de 25.525 gyldige stemmer, der blev afgivet. 21.951 af alle stemmer var personlige stemmer. I kommunen var der 36.441 vælgere. Kommunalbestyrelsen i Skive Kommune består af 27 medlemmer. → Læs mere om Valg

Borgmester er Peder Christian Kirkegaard fra Venstre.

Hvem bor i Skive Kommune?

Den 1. januar 2023 boede der 45.069 indbyggere i Skive Kommune. Kommunens samlede areal er på 684 km2. Det giver en befolkningstæthed på 66 indbyggere pr. km2.

Borgere på gaden

22.190 af borgerne er kvinder og 22.879 mænd. 41.994 personer har dansk statsborgerskab og 3.075 personer har udenlandsk statsborgerskab. → Læs mere om Indbyggere

38.227 af kommunens borgere er medlem af den danske folkekirke.

Kommunen deler kommunegrænse med følgende kommuner: Holstebro Kommune, Struer Kommune, Morsø Kommune, Viborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune.

I 2040 forventes der at være 40.982 borgere i kommunen.

Skive Kommune er en del af Region Midtjylland.

Borgernes uddannelsesniveau

Som højest fuldførte uddannelse har 1.171 af borgerne en "Lang videregående uddannelse". 4.465 har en "Mellemlang videregående uddannelse" og 1.555 en "Kortere videregående uddannelse". 11.314 borgere har en "erhvervsfaglig uddannelse".

176 borgere har en "Batchelor" uddannelse og 62 borgere en "Forskeruddannelse". 1.229 har alene en gymnasial uddannelse. → Læs mere om Uddannelse

Her tjener man mindre end gennemsnittet

PengesedlerI Skive Kommune tjener indbyggerne i gennemsnit 336.185 kr. før skat. Landsgennemsnittet er 373.850 kr. En forskel på -37.665 kr.

I gennemsnit har hver borger 245.330 kr. til rådighed efter skatten er betalt.
→ Læs mere om Indkomst

Højere gennemsnitsalder

Gennemsnitsalderen i kommunen (2023) er 45,6 år, hvilket er 3,4 år over landsgennemsnittet (42,2 år). Den forventede levealder er 81,1 år. → Læs mere om Indbyggere

Børn & pasning

7.730 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.353 i aldersgruppen 0-5 år (5,2 %) og 5.377 mellem 6 og 16 år (11,9 %).

Er dit barn mellem 0 og 2 år, så koster en plads i daginstitution 3.685 kr. pr. måned (årstakst/12 mdr.). En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.947 kr. om måneden. → Læs mere om Børnepasning

To børn - børnepasning

De ældre borgere

To pensionister bag en computer11.524 af kommunens borgerne er over 65 år. Det svarer til 25,6 % af det samlede indbyggertal. 10.239 borgere modtager folkepension. 420 dyrker "Idræt for seniorer".

Kommunen har i 2023 ældreudgifter på 46.503 kr. pr. borger over 67 år. Har du eller en af dine pårørende behov for en plejebolig, så er der en gennemsnitlig ventetid på 3 dage.

302 kvinder og 159 mænd er over 90 år. → Læs mere om Ældreservice

Tilflyttere

I 2022 flyttede 1.669 personer til Skive Kommune. De fleste kom fra disse 10 kommuner:

1. Viborg Kommune (348)
2. Aarhus Kommune (167)
3. Morsø Kommune (142)
4. Herning Kommune (102)
5. Holstebro Kommune (97)
6. Aalborg Kommune (79)
7. Københavns Kommune (55)
8. Thisted Kommune (53)
9. Silkeborg Kommune (51)
10. Randers Kommune (36)

Samme år forlod 1.883 borgere Skive Kommune for bl.a. at slå sig ned i Viborg Kommune (348), Aarhus Kommune (330), Aalborg Kommune (156), Morsø Kommune (121), Holstebro Kommune (104). → Læs mere om Indbyggere

Døde og nyfødte

I 2022 døde 579 af kommunens borgere, mens der kom 373 levendefødte til.

Ledighed under landsgennemsnittet

Den 1. januar 2023 var der 504 fuldtidsledige i kommunen. Det svarer til 2,0 % af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet for hele landet ligger på 2,8 %.

Erhverv, de største brancher

VærktøjskasseOvervejer du at søge job hos en virksomhed beliggende i Skive Kommune, så tjek de brancher som har flest ansatte. → Læs mere om Erhverv

1. Handel (3.578 ansatte)
2. Sociale institutioner (2.904 ansatte)
3. Offentlig administration, forsvar og politi (1.838 ansatte)
4. Bygge og anlæg (1.707 ansatte)
5. Undervisning (1.512 ansatte)
6. Landbrug, skovbrug og fiskeri (1.170 ansatte)
7. Maskinindustri (943 ansatte)
8. Transport (793 ansatte)
9. Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (724 ansatte)
10. Metalindustri (688 ansatte)
11. Hoteller og restauranter (686 ansatte)
12. Sundhedsvæsen (674 ansatte)
13. Plast-, glas- og betonindustri (670 ansatte)
14. Møbel og anden industri mv. (489 ansatte)
15. Træ- og papirindustri, trykkerier (421 ansatte) 

Erhvervsklima

Hvert år måler Dansk Industri kommunernes erhvervsvenlighed. I den seneste måling "Lokalt Erhvervsklima" blev Skive Kommune placeret som nummer 8 → Læs mere om Erhvervsklima.

Biblioteker

Kommunen har 1 hovedbibliotek og 1 biblioteksfilialer. Hovedbiblioteket har en ugentlig åbningstid på 52 timer. I Skive Kommune blev der i 2022 udlånt 145.196 materialer. Personalemæssigt koster det i alt 24,5 årsværk at drive kommunens biblioteker. → Læs mere om Kultur & Fritid
Parcelhus

Antal materialer:

Bøger 77.045
Lydbøger 1.637
Musikoptagelser 8.474
Film 2.727
Boligblok med ejerlejligheder

Arrangementer/besøg:

Udstillinger 20
Arrangementer på biblioteket 334
Besøgstal, biblioteker 166.000
Besøgstal, bibl. website 186
Fritidshus

Udgifter/årsværk:

Udg.til biblioteker pr.indbygger 401 kr.
Udg.til materialer pr.indbygger 56 kr.
Bibliotekarer, årsværk 12,2
Assistenter, årsværk 8,5
Byskilt