Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Kommunens økonomi

Kommunens økonomi

Få overblik over Skive Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Skive Kommunens regnskab for 2020 viser samlede udgifter på 3.208.858 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2020) i 1.000 kr. 52.638   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2020) i 1.000 kr. 210   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2020) i 1.000 kr. 102.693   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2020) i 1.000 kr. 540.121   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2020) i 1.000 kr. 260.578   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2020) i 1.000 kr. 1.921.029   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2020) i 1.000 kr. 331.589   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2020) i 1.000 kr. 3.208.858   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2021) 2.340 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2021) 41.720 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2021) 638 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2021) 26.885 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2021) 4.742 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2021) -170 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2021) 343 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2021) 71.612 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2021) 2.219 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2021) 46.902 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) 8.675 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2021) 1.503 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2021) 1.458 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2021) 5.590 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2020) 18.876 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2020) 6.135 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2021) 10.669 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner