Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Kommunens økonomi

Kommunens økonomi

Få overblik over Skive Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Skive Kommunens regnskab for 2022 viser samlede udgifter på 3.376.775 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2022) i 1.000 kr. 70.671   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2022) i 1.000 kr. 260   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2022) i 1.000 kr. 112.226   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2022) i 1.000 kr. 577.003   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2022) i 1.000 kr. 271.537   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2022) i 1.000 kr. 1.992.087   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2022) i 1.000 kr. 352.991   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-8 (2022) i 1.000 kr. 3.376.775   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2023) 46.167 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2023) 2.279 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2023) 1.050 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2023) 24.348 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2023) 5.124 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2023) 72 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2023) 348 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2023) 74.025 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2023) 1.998 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2023) 49.743 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2023) 9.071 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2023) 1.585 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2023) 1.649 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2023) 5.919 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2022) 7.625 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2022) 17.617 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2023) 11.064 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner