Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Kommunens økonomi

Kommunens økonomi

Få overblik over Skive Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Skive Kommunens regnskab for 2019 viser samlede udgifter på 3.117.857 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2019) i 1.000 kr. 48.647   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2019) i 1.000 kr. 2.618   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2019) i 1.000 kr. 96.567   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2019) i 1.000 kr. 537.097   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2019) i 1.000 kr. 261.933   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2019) i 1.000 kr. 1.837.393   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2019) i 1.000 kr. 333.602   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2019) i 1.000 kr. 3.117.857   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2020) 41.763 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2020) 2.283 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2020) 809 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2020) 22.831 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2020) 4.387 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2020) 72 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2020) 275 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2020) 68.156 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2020) 2.128 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2020) 46.217 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2020) 8.769 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2020) 1.833 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2020) 1.399 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2020) 5.613 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2019) 19.886 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2019) 5.212 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2020) 9.841 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner