Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Kommunens økonomi

Kommunens økonomi

Få overblik over Skive Kommunens udgifter, indtægter og gæld. Se også kommunens seneste regnskab eller følg tallenes udviklingår for år. Er kommunens tal højere eller lavere end fx nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og find svaret.
Skive Kommunens regnskab for 2021 viser samlede udgifter på 3.272.329 .000 kr.

Kommunens seneste regnskab

REGNSKAB
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (2021) i 1.000 kr. 58.576   Danmarkskort - sammenlign kommuner
1. Forsyningsvirksomheder m.v. (2021) i 1.000 kr. -2.642   Danmarkskort - sammenlign kommuner
2. Transport og infrastruktur (2021) i 1.000 kr. 104.518   Danmarkskort - sammenlign kommuner
3. Undervisning og kultur (2021) i 1.000 kr. 553.318   Danmarkskort - sammenlign kommuner
4. Sundhedsområdet (2021) i 1.000 kr. 266.300   Danmarkskort - sammenlign kommuner
5. Sociale opgaver og beskæftigelse (2021) i 1.000 kr. 1.948.831   Danmarkskort - sammenlign kommuner
6. Fællesudgifter og administration (2021) i 1.000 kr. 343.428   Danmarkskort - sammenlign kommuner
I alt hovedkonto 0-6 (2021) i 1.000 kr. 3.272.329   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - indtægter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Indtægter fra indkomstskat pr. indb. (2022) 43.745 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. (2022) 2.283 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra selskabsskat pr. indb. (2022) 934 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra tilskud og udlign. pr. indb. (2022) 26.546 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. (2022) 4.968 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anden finansiering pr. indb. (2022) 100 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Anlægsindt. excl. forsyningsvirksomhed pr. indb. (2022) 535 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Økonomi - udgifter

KOMMUNENS INDTÆGTER & UDGIFTER
Udgifter i alt pr. indb. (2022) 73.598 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til skattefinansieret anlæg pr. indb. (2022) 2.405 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Serviceudgifter pr. indb. (2022) 48.606 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2022) 8.948 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til bibl./kultur/folkeopl. pr. indb. (2022) 1.526 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter til sundhedsydelser ekskl. medfinanciering pr. indb. (2022) 1.570 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Udgifter (brutto) til dagtilbud pr. indb. (2022) 5.743 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Kommunens gæld

KOMMUNENS GÆLD & AKTIVER
Langfristet gæld ultimo året pr. indb. (2021) 17.038 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likvide aktiver ultimo året pr. indb. (2021) 5.084 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. (2022) 12.148 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner