Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Fanø Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Fanø   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   3.456    +41.969  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   3.174    +38.920  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   3.226    +39.611  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   230    +2.358  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   437    -180  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   229    +84  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   88,6    -11,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   60    +6  
Areal (km2) (2021)
684   58    +626  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   -      
Antal levendefødte (2020)
385   22    +363  
Antal døde (2020)
518   45    +473  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   3.549    +41.107  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   3.637    +40.254  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   3.757    +38.856  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   246.571    -23.527  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   279.395    -33.653  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   215.834    -16.258  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   332.734    -27.056  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   380.020    -37.300  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   288.456    -21.077  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   72    +570  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,2    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   11    +67  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,8    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   50,2    -5,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   179    +2.198  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   393    +5.220  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   1.667    +24.526  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   1.217    +10.025  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,2    +0,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   11,4    +1,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   48,2    +9,5  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   35,2    -10,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   148    +1.870  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   195    +2.515  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   53    +1.970  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   135    +1.998  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   200    +2.489  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   253    +3.070  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   322    +2.885  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   337    +2.354  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   100    +1.149  
Kvinder 90+ år (2021)
307   33    +274  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   141    +1.979  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   208    +2.573  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   76    +2.455  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   101    +2.309  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   203    +2.651  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   222    +3.112  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   326    +2.924  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   310    +2.255  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   87    +995  
Mænd 90+ år (2021)
148   6    +142  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   1.776    +20.574  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   1.680    +21.395  
Enlige kvinder (2021)
5.758   532    +5.226  
Enlige mænd (2021)
6.150   411    +5.739  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   721    +8.197  
Registreret partnerskab (2021)
15   2    +13  
Samlevende par (2021)
1.026   65    +961  
Samboende par (2021)
1.633   102    +1.531  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   2.775    +36.387  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   681    +5.582  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   2    +45  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   169    +4.146  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   225    +1.824  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   199    +1.501  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   11    +16  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   0    +3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   1    +5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   11    +16  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   4    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   7    +12  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune