Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Næstved Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Næstved   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   83.143    -37.292  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   75.446    -32.931  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   78.064    -34.820  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   5.079    -2.472  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   244    +7  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   367    -49  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   81,7    -4,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   123    -56  
Areal (km2) (2020)
684   677    +7  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   80,0    +0,8  
Antal levendefødte (2019)
377   719    -342  
Antal døde (2019)
499   789    -290  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   83.594    -38.664  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   84.140    -39.896  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   84.936    -41.833  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   223.879    -8.576  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   243.392    -8.998  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   205.002    -9.340  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   305.457    -10.826  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   338.580    -11.514  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   273.412    -12.151  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.662    -1.080  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,2    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   281    -238  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,7    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   43,3    +1,3  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   4.690    -2.262  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   10.489    -4.770  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   49.983    -23.279  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   17.981    -6.981  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,6    -0,3  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   60,1    -1,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,6    +2,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.907    -1.808  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   4.977    -2.242  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   4.484    -2.415  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   4.358    -2.207  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   5.508    -2.737  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   6.112    -2.787  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   5.439    -2.249  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.702    -2.056  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.966    -750  
Kvinder 90+ år (2020)
312   433    -121  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   4.218    -2.017  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   5.226    -2.379  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   4.735    -2.105  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   4.489    -2.062  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   5.555    -2.637  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   6.087    -2.698  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   5.188    -1.971  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   4.168    -1.625  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.411    -398  
Mænd 90+ år (2020)
152   180    -28  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   41.886    -19.372  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   41.257    -17.920  
Enlige kvinder (2020)
5.682   12.639    -6.957  
Enlige mænd (2020)
6.093   11.068    -4.975  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   14.838    -5.798  
Registreret partnerskab (2020)
13   29    -16  
Samlevende par (2020)
1.040   2.062    -1.022  
Samboende par (2020)
1.645   3.067    -1.422  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   67.365    -27.664  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   15.778    -9.628  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   42    +5  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   8.517    -4.304  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   3.950    -2.021  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   4.203    -2.591  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   6    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   12    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune