Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   39.570    +5.855  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   36.617    +5.477  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   37.056    +5.781  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.514    +74  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   338    -81  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   297    +16  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   76,5    +1,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   67    -1  
Areal (km2) (2021)
684   589    +95  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   79,6    +1,6  
Antal levendefødte (2020)
385   285    +100  
Antal døde (2020)
518   575    -57  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   39.652    +5.004  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   39.913    +3.978  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   40.267    +2.346  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   211.258    +11.786  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   229.343    +16.399  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   193.806    +5.770  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   291.198    +14.480  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   319.427    +23.293  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   263.957    +3.422  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.117    -475  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   6,7    -3,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   127    -49  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,8    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   48,4    -3,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.925    +452  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   4.273    +1.340  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   21.518    +4.675  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   11.854    -612  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   4,9    +0,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,8    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   54,4    +3,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   30,0    -5,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.570    +448  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.992    +718  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.374    +649  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.727    +406  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.333    +356  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   3.090    +233  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.304    -97  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.925    -234  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.337    -88  
Kvinder 90+ år (2021)
307   315    -8  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.716    +404  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   2.117    +664  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.554    +977  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.724    +686  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   2.235    +619  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.008    +326  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.277    -27  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.858    -293  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   986    +96  
Mænd 90+ år (2021)
148   128    +20  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   19.967    +2.383  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   19.603    +3.472  
Enlige kvinder (2021)
5.758   6.508    -750  
Enlige mænd (2021)
6.150   5.685    +465  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   7.638    +1.280  
Registreret partnerskab (2021)
15   15    +0  
Samlevende par (2021)
1.026   885    +141  
Samboende par (2021)
1.633   1.235    +398  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   30.999    +8.163  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   8.571    -2.308  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   21    +26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   4.301    +14  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.319    +730  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.509    +191  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   13    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune