Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Bornholm Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Bornholm   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   39.499    +6.352  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   36.647    +5.868  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   37.062    +6.182  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   2.437    +170  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   309    -58  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   308    +10  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   76,4    +1,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   67    +0  
Areal (km2) (2020)
684   588    +95  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   79,5    +1,3  
Antal levendefødte (2019)
377   293    +84  
Antal døde (2019)
499   608    -109  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   39.294    +5.636  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   39.328    +4.916  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   39.320    +3.783  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   202.976    +12.327  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   217.839    +16.555  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   188.627    +7.035  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   279.447    +15.184  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   303.841    +23.225  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   255.899    +5.362  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   913    -331  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   5,5    -2,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   53    -10  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,3    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   48,2    -3,6  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   1.865    +563  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   4.324    +1.395  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   21.667    +5.037  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   11.643    -643  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   4,7    +0,6  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,9    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   54,9    +3,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   29,5    -5,5  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   1.544    +555  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   2.038    +697  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   1.419    +650  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   1.682    +469  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   2.332    +439  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   3.168    +157  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   3.312    -122  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.810    -164  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.328    -112  
Kvinder 90+ år (2020)
312   306    +6  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   1.708    +493  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   2.119    +728  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   1.578    +1.052  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   1.673    +754  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   2.258    +660  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   3.047    +342  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   3.327    -110  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.780    -237  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   950    +63  
Mænd 90+ år (2020)
152   120    +32  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   19.939    +2.575  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   19.560    +3.777  
Enlige kvinder (2020)
5.682   6.389    -707  
Enlige mænd (2020)
6.093   5.546    +547  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   7.651    +1.389  
Registreret partnerskab (2020)
13   16    -3  
Samlevende par (2020)
1.040   884    +156  
Samboende par (2020)
1.645   1.293    +352  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   31.249    +8.452  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   8.250    -2.100  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   21    +26  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   4.401    -188  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   1.198    +731  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   1.307    +305  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   13    +6  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune