Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hillerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   54.422    -9.683  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   46.308    -5.390  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   48.993    -7.357  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   5.429    -2.326  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
307   461    -154  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
375   483    -108  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
77,8   91,3    -13,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
66   254    -188  
Areal (km2) (2023)
684   214    +470  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   82,2    -1,3  
Antal levendefødte (2023)
341   493    -152  
Antal døde (2023)
533   492    +41  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
44.365   54.783    -10.418  
Befolkning i år 2030 (2023)
43.170   56.944    -13.774  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   59.941    -18.959  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   293.383    -45.452  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   321.420    -41.037  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   266.857    -52.331  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   411.800    -72.786  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   459.272    -69.204  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   366.886    -80.425  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
581   622    -41  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,7   2,2    +0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
25   56    -31  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,1   0,2    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   42,1    +3,7  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   3.588    -1.315  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   6.945    -1.690  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   33.366    -7.855  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   10.523    +1.177  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   6,6    -1,5  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   12,8    -1,1  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   61,3    -4,3  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   19,3    +6,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   3.005    -1.107  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   3.365    -728  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   2.851    -973  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   3.330    -1.073  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   3.420    -992  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   4.187    -977  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   3.148    +129  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   2.734    -9  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   1.482    -47  
Kvinder 90+ år (2024)
290   230    +60  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   3.046    -976  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   3.359    -719  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   3.150    -815  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   3.353    -867  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   3.339    -704  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   3.967    -737  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   3.085    +172  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   2.203    +498  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   1.044    +142  
Mænd 90+ år (2024)
164   124    +40  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   27.752    -5.717  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   26.670    -3.966  
Enlige kvinder (2024)
5.865   7.864    -1.999  
Enlige mænd (2024)
6.170   6.532    -362  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   10.183    -1.449  
Registreret partnerskab (2024)
14   21    -7  
Samlevende par (2024)
1.032   1.178    -146  
Samboende par (2024)
1.551   1.553    -2  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   37.980    -180  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   16.442    -9.503  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   15    +32  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   3.666    +316  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   3.799    -2.033  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   3.838    -2.267  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   2    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   1    +5  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   5    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   10    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   17    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune