Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Hillerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Hillerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   51.528    -6.103  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   44.923    -2.829  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   47.356    -4.519  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.172    -1.584  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   390    -133  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   419    -106  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   91,1    -13,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   241    -175  
Areal (km2) (2021)
684   214    +470  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,8    -0,6  
Antal levendefødte (2020)
385   485    -100  
Antal døde (2020)
518   454    +64  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   52.713    -8.057  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   54.190    -10.299  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   56.693    -14.080  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   269.847    -46.803  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   296.167    -50.425  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   244.728    -45.152  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   375.970    -70.292  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   424.244    -81.524  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   329.896    -62.517  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   908    -266  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   190    -112  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,9    +3,1  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.307    -930  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.093    -1.480  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   31.266    -5.073  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   9.862    +1.380  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,4    -1,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,8    -1,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,7    -3,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   19,1    +5,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.813    -795  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.394    -684  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.523    -500  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.877    -744  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.597    -908  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.032    -709  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.808    +399  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.716    -25  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.207    +42  
Kvinder 90+ år (2021)
307   251    +56  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.850    -730  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.543    -762  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.853    -322  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.851    -441  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.408    -554  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.851    -517  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.755    +495  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.189    +376  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   894    +188  
Mænd 90+ år (2021)
148   116    +32  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   26.218    -3.868  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   25.310    -2.235  
Enlige kvinder (2021)
5.758   7.163    -1.405  
Enlige mænd (2021)
6.150   5.793    +357  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   9.936    -1.018  
Registreret partnerskab (2021)
15   22    -7  
Samlevende par (2021)
1.026   1.068    -42  
Samboende par (2021)
1.633   1.431    +202  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   37.486    +1.676  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   14.042    -7.779  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   15    +32  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   3.545    +770  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   3.667    -1.618  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   3.917    -2.217  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   6    -3  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   8    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   12    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   15    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune