Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.591    -12.740  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   53.238    -10.723  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   54.644    -11.400  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   3.947    -1.340  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   310    -59  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   364    -46  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   84,9    -7,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   74    -7  
Areal (km2) (2020)
684   793    -110  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,7    -0,9  
Antal levendefødte (2019)
377   619    -242  
Antal døde (2019)
499   527    -28  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   59.380    -14.450  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   60.174    -15.930  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   61.133    -18.030  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   231.857    -8.813  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   257.294    -11.552  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   206.915    -7.339  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   304.284    -9.653  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   342.689    -15.623  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   266.669    -5.408  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   888    -306  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,1    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   110    -67  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,4    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   41,9    +2,7  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.965    -1.537  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   7.831    -2.112  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   34.605    -7.901  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   12.190    -1.190  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,8    -1,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,4    -0,9  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   59,1    -0,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,8    +3,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.218    -1.119  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.656    -921  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   3.429    -1.360  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   3.227    -1.076  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.601    -830  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   3.923    -598  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   3.613    -423  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.942    -296  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.395    -179  
Kvinder 90+ år (2020)
312   322    -10  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   3.408    -1.207  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.836    -989  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.533    -903  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.336    -909  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.715    -797  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   3.942    -553  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   3.523    -306  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.751    -208  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.054    -41  
Mænd 90+ år (2020)
152   167    -15  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   29.326    -6.812  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   29.265    -5.928  
Enlige kvinder (2020)
5.682   7.502    -1.820  
Enlige mænd (2020)
6.093   6.819    -726  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   11.355    -2.315  
Registreret partnerskab (2020)
13   13    +0  
Samlevende par (2020)
1.040   1.255    -215  
Samboende par (2020)
1.645   2.093    -448  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   49.591    -9.890  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   9.000    -2.850  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   30    +17  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   5.582    -1.369  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.879    -950  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.798    -1.186  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   8    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   7    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune