Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Holstebro Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Holstebro   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   58.662    -13.237  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   53.237    -11.143  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   54.706    -11.869  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   3.956    -1.368  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   303    -46  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   371    -58  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   84,6    -7,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   74    -8  
Areal (km2) (2021)
684   793    -109  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,9    -0,7  
Antal levendefødte (2020)
385   644    -259  
Antal døde (2020)
518   549    -31  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   59.122    -14.466  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   59.721    -15.830  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   60.306    -17.693  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   231.857    -8.813  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   257.294    -11.552  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   206.915    -7.339  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   314.745    -9.067  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   356.550    -13.830  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   273.754    -6.375  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   986    -344  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,5    -0,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   140    -62  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,5    -0,1  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   42,0    +3,0  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   4.043    -1.666  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.739    -2.126  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   34.531    -8.338  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   12.349    -1.107  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,9    -1,7  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,2    -0,8  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   58,9    -1,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   21,1    +3,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.237    -1.219  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.571    -861  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.455    -1.432  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   3.226    -1.093  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.597    -908  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   3.901    -578  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.610    -403  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.002    -311  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.440    -191  
Kvinder 90+ år (2021)
307   325    -18  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.417    -1.297  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.804    -1.023  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.547    -1.016  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.360    -950  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.700    -846  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.895    -561  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.491    -241  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.810    -245  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.115    -33  
Mænd 90+ år (2021)
148   159    -11  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   29.364    -7.014  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   29.298    -6.223  
Enlige kvinder (2021)
5.758   7.577    -1.819  
Enlige mænd (2021)
6.150   6.928    -778  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   11.282    -2.364  
Registreret partnerskab (2021)
15   13    +2  
Samlevende par (2021)
1.026   1.297    -271  
Samboende par (2021)
1.633   2.108    -475  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   49.431    -10.269  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   9.231    -2.968  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   30    +17  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   5.925    -1.610  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.827    -778  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.786    -1.086  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   8    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   7    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   20    -1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune