Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Randers   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   98.190    -52.765  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   89.068    -46.974  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   91.806    -48.969  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   6.384    -3.796  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   290    -33  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   360    -47  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   88,2    -10,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   131    -65  
Areal (km2) (2021)
684   748    -64  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,4    +0,8  
Antal levendefødte (2020)
385   973    -588  
Antal døde (2020)
518   957    -439  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   98.946    -54.290  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   100.349    -56.458  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   102.920    -60.307  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   222.865    +179  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   244.419    +1.323  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   201.573    -1.997  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   308.386    -2.708  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   345.582    -2.862  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   271.641    -4.262  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   2.235    -1.593  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,8    -1,8  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   434    -356  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   42,6    +2,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   6.072    -3.695  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   12.210    -6.597  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   59.377    -33.184  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   20.531    -9.289  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,2    -1,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,4    +0,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,5    -2,8  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   20,9    +3,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   4.894    -2.876  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   5.828    -3.118  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   5.742    -3.719  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   5.421    -3.288  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   6.453    -3.764  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   6.848    -3.525  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   5.685    -2.478  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   5.268    -2.577  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   2.397    -1.148  
Kvinder 90+ år (2021)
307   563    -256  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   5.204    -3.084  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   5.973    -3.192  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   6.038    -3.507  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   5.758    -3.348  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   6.635    -3.781  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   7.070    -3.736  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   5.509    -2.259  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   4.893    -2.328  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.755    -673  
Mænd 90+ år (2021)
148   256    -108  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   49.099    -26.749  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   49.091    -26.016  
Enlige kvinder (2021)
5.758   14.281    -8.523  
Enlige mænd (2021)
6.150   13.382    -7.232  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   17.297    -8.379  
Registreret partnerskab (2021)
15   21    -6  
Samlevende par (2021)
1.026   2.523    -1.497  
Samboende par (2021)
1.633   3.803    -2.170  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   80.526    -41.364  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   17.664    -11.401  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   55    -8  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   11.482    -7.167  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.247    -2.198  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   4.328    -2.628  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   8    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   14    -6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   17    +2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune