Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Randers Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Randers   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   97.805    -51.954  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   88.921    -46.406  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   91.603    -48.359  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   6.202    -3.595  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   277    -26  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   357    -39  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   88,1    -10,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   131    -64  
Areal (km2) (2020)
684   748    -64  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   80,1    +0,7  
Antal levendefødte (2019)
377   978    -601  
Antal døde (2019)
499   968    -469  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   98.771    -53.841  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   100.106    -55.862  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   102.473    -59.370  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   216.009    -706  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   237.001    -2.607  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   195.221    +441  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   298.476    -3.845  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   335.136    -8.070  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   262.174    -913  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.955    -1.373  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,2    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   288    -245  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   42,4    +2,2  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   5.993    -3.565  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   12.369    -6.650  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   59.214    -32.510  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   20.229    -9.229  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,1    -0,8  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,6    -0,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   60,5    -2,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,7    +3,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   4.934    -2.835  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   5.840    -3.105  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   5.738    -3.669  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   5.314    -3.163  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   6.586    -3.815  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   6.728    -3.403  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   5.703    -2.513  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   5.170    -2.524  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   2.292    -1.076  
Kvinder 90+ år (2020)
312   566    -254  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   5.205    -3.004  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   6.048    -3.201  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   6.117    -3.487  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   5.581    -3.154  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   6.736    -3.818  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   7.020    -3.631  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   5.522    -2.305  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   4.782    -2.239  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.673    -660  
Mænd 90+ år (2020)
152   250    -98  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   48.871    -26.357  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   48.934    -25.597  
Enlige kvinder (2020)
5.682   14.057    -8.375  
Enlige mænd (2020)
6.093   13.211    -7.118  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   17.289    -8.249  
Registreret partnerskab (2020)
13   22    -9  
Samlevende par (2020)
1.040   2.471    -1.431  
Samboende par (2020)
1.645   3.795    -2.150  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   80.678    -40.977  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   17.127    -10.977  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   55    -8  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   11.409    -7.196  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   4.157    -2.228  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   4.167    -2.555  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   8    -5  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   14    -6  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   17    +2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune