Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Rudersdal Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Rudersdal   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   57.024    -11.599  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   49.722    -7.628  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   52.002    -9.165  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   5.022    -2.434  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   447    -190  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   434    -121  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   98,7    -21,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   778    -712  
Areal (km2) (2021)
684   73    +611  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   83,5    -2,3  
Antal levendefødte (2020)
385   499    -114  
Antal døde (2020)
518   614    -96  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   57.522    -12.866  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   58.370    -14.479  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   60.340    -17.727  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   440.723    -217.679  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   539.265    -293.523  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   349.565    -149.989  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   619.415    -313.737  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   793.386    -450.666  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   458.480    -191.101  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   869    -227  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,3    -0,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   185    -107  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   43,6    +1,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.833    -1.456  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   8.259    -2.646  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   31.796    -5.603  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   13.136    -1.894  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,7    -1,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,5    -2,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   55,8    +1,9  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   23,0    +1,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.165    -1.147  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.866    -1.156  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.005    +18  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.743    -610  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.928    -1.239  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.422    -1.099  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.231    -24  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.393    -702  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.912    -663  
Kvinder 90+ år (2021)
307   551    -244  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.298    -1.178  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   4.237    -1.456  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.518    +13  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.463    -53  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.614    -760  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.132    -798  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.263    -13  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.739    -174  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.297    -215  
Mænd 90+ år (2021)
148   247    -99  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   29.216    -6.866  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   27.808    -4.733  
Enlige kvinder (2021)
5.758   7.933    -2.175  
Enlige mænd (2021)
6.150   5.782    +368  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   11.385    -2.467  
Registreret partnerskab (2021)
15   18    -3  
Samlevende par (2021)
1.026   1.190    -164  
Samboende par (2021)
1.633   1.246    +387  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   40.559    -1.397  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   16.465    -10.202  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   7    +40  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   2.782    +1.533  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.140    -2.091  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   4.366    -2.666  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   3    +3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   15    +4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune