Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Køge   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   60.979    -15.128  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   53.412    -10.897  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   56.180    -12.936  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   4.799    -2.192  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   343    -92  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   444    -126  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   89,9    -12,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   237    -170  
Areal (km2) (2020)
684   258    +426  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,0    -0,2  
Antal levendefødte (2019)
377   603    -226  
Antal døde (2019)
499   531    -32  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   61.971    -17.041  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   63.049    -18.805  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   64.976    -21.873  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   236.936    -21.633  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   258.268    -23.874  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   216.220    -20.558  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   329.753    -35.122  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   368.499    -41.433  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   292.126    -30.865  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.064    -482  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,6    -0,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   168    -125  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   42,3    +2,3  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.844    -1.416  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   8.071    -2.352  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   36.811    -10.107  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   12.253    -1.253  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,3    -1,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,2    -0,7  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   60,4    -2,2  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   20,1    +3,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.112    -1.013  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.812    -1.077  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   3.047    -978  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   3.209    -1.058  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   4.442    -1.671  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.592    -1.267  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   3.346    -156  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   3.530    -884  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.272    -56  
Kvinder 90+ år (2020)
312   278    +34  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   3.302    -1.101  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   4.116    -1.269  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.434    -804  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.287    -860  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   4.250    -1.332  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.691    -1.302  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   3.104    +113  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.048    -505  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   985    +28  
Mænd 90+ år (2020)
152   122    +30  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   30.640    -8.126  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   30.339    -7.002  
Enlige kvinder (2020)
5.682   8.248    -2.566  
Enlige mænd (2020)
6.093   7.142    -1.049  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   11.715    -2.675  
Registreret partnerskab (2020)
13   37    -24  
Samlevende par (2020)
1.040   1.395    -355  
Samboende par (2020)
1.645   1.820    -175  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   46.092    -6.391  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   14.887    -8.737  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   15    +32  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   4.380    -167  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   3.533    -1.604  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   3.553    -1.941  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune