Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Køge Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Køge   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   61.475    -16.050  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   53.644    -11.550  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   56.482    -13.645  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.993    -2.405  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   360    -103  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   452    -139  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   89,9    -12,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   239    -173  
Areal (km2) (2021)
684   258    +426  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,1    +0,1  
Antal levendefødte (2020)
385   603    -218  
Antal døde (2020)
518   588    -70  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   62.774    -18.118  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   64.437    -20.546  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   67.203    -24.590  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   243.517    -20.473  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   265.682    -19.940  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   221.976    -22.400  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   339.180    -33.502  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   379.150    -36.430  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   300.335    -32.956  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.245    -603  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,1    -1,1  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   266    -188  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   42,5    +2,5  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.999    -1.622  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.898    -2.285  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   37.121    -10.928  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   12.457    -1.215  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,5    -1,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,8    -0,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,4    -2,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   20,3    +4,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.117    -1.099  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.795    -1.085  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.048    -1.025  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   3.368    -1.235  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   4.332    -1.643  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.687    -1.364  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.330    -123  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.582    -891  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.374    -125  
Kvinder 90+ år (2021)
307   275    +32  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.299    -1.179  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   4.102    -1.321  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.426    -895  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.435    -1.025  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   4.177    -1.323  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.742    -1.408  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.183    +67  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.030    -465  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.048    +34  
Mænd 90+ år (2021)
148   125    +23  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   30.908    -8.558  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   30.567    -7.492  
Enlige kvinder (2021)
5.758   8.493    -2.735  
Enlige mænd (2021)
6.150   7.371    -1.221  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   11.679    -2.761  
Registreret partnerskab (2021)
15   36    -21  
Samlevende par (2021)
1.026   1.437    -411  
Samboende par (2021)
1.633   1.880    -247  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   46.042    -6.880  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   15.433    -9.170  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   15    +32  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   4.744    -429  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   3.631    -1.582  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   3.935    -2.235  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune