Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Ikast-Brande Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Ikast-Brande   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   41.473    +3.952  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   36.176    +5.918  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   37.234    +5.603  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   4.239    -1.651  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   485    -228  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   537    -224  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   83,2    -5,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   57    +9  
Areal (km2) (2021)
684   734    -50  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,7    -0,5  
Antal levendefødte (2020)
385   395    -10  
Antal døde (2020)
518   391    +127  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   41.874    +2.782  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   42.392    +1.499  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   43.099    -486  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   235.166    -12.122  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   266.648    -20.906  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   202.678    -3.102  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   324.890    -19.212  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   378.482    -35.762  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   269.585    -2.206  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   879    -237  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,4    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   147    -69  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   42,4    +2,6  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   2.614    -237  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   5.717    -104  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   24.531    +1.662  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   8.611    +2.631  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,3    -1,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,8    -1,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   59,1    -1,4  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   20,8    +3,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.191    -173  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   2.668    +42  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.838    +185  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.339    -206  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.690    -1  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.855    +468  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.410    +797  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.180    +511  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   930    +319  
Kvinder 90+ år (2021)
307   222    +85  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.374    -254  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   2.861    -80  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.154    +377  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.513    -103  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   2.872    -18  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   2.947    +387  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.520    +730  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.067    +498  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   735    +347  
Mænd 90+ år (2021)
148   107    +41  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   20.323    +2.027  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   21.150    +1.925  
Enlige kvinder (2021)
5.758   4.723    +1.035  
Enlige mænd (2021)
6.150   4.969    +1.181  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   8.198    +720  
Registreret partnerskab (2021)
15   5    +10  
Samlevende par (2021)
1.026   980    +46  
Samboende par (2021)
1.633   1.372    +261  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   33.571    +5.591  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   7.902    -1.639  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   17    +30  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   3.389    +926  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.300    -251  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.208    -508  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   8    -1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   23    +4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   14    +5  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune