Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Silkeborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   94.026    -48.175  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   86.209    -43.694  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   88.218    -44.974  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   5.808    -3.201  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   295    -44  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   323    -5  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   85,3    -7,9  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   111    -44  
Areal (km2) (2020)
684   850    -167  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,5    -0,7  
Antal levendefødte (2019)
377   1.048    -671  
Antal døde (2019)
499   778    -279  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   97.799    -52.869  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   101.748    -57.504  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   108.738    -65.635  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   242.114    -26.811  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   269.572    -35.178  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   215.159    -19.497  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   330.838    -36.207  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   379.778    -52.712  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   282.795    -21.534  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.573    -991  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,4    -0,7  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   231    -188  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,5    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   41,7    +2,9  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   6.382    -3.954  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   13.234    -7.515  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   55.755    -29.051  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   18.655    -7.655  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,8    -1,5  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   14,1    -1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   59,3    -1,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   19,8    +4,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   5.270    -3.171  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   6.160    -3.425  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   4.566    -2.497  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   5.225    -3.074  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   6.579    -3.808  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   6.592    -3.267  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   5.686    -2.496  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.662    -2.016  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   2.044    -828  
Kvinder 90+ år (2020)
312   429    -117  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   5.458    -3.257  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   6.437    -3.590  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   4.808    -2.178  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   5.385    -2.958  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   6.495    -3.577  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   6.650    -3.261  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   5.492    -2.275  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   4.392    -1.849  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.500    -487  
Mænd 90+ år (2020)
152   196    -44  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   47.213    -24.699  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   46.813    -23.476  
Enlige kvinder (2020)
5.682   11.627    -5.945  
Enlige mænd (2020)
6.093   10.313    -4.220  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   17.996    -8.956  
Registreret partnerskab (2020)
13   21    -8  
Samlevende par (2020)
1.040   2.413    -1.373  
Samboende par (2020)
1.645   3.133    -1.488  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   77.119    -37.418  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   16.907    -10.757  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   34    +13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   9.575    -5.362  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   4.149    -2.220  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   4.671    -3.059  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   23    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune