Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Silkeborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Silkeborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   95.488    -50.063  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   87.467    -45.373  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   89.543    -46.706  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   5.945    -3.357  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   298    -41  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   325    -12  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   85,4    -7,8  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   112    -46  
Areal (km2) (2021)
684   850    -166  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,7    -0,5  
Antal levendefødte (2020)
385   1.095    -710  
Antal døde (2020)
518   789    -271  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   99.633    -54.977  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   104.974    -61.083  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   114.454    -71.841  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   249.196    -26.152  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   277.907    -32.165  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   221.086    -21.510  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   340.637    -34.959  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   390.484    -47.764  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   291.833    -24.454  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.836    -1.194  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,0    -1,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   347    -269  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,8    +3,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   6.789    -4.412  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   12.972    -7.359  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   56.610    -30.417  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   19.117    -7.875  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,1    -1,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,6    -1,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   59,3    -1,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   20,0    +4,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   5.432    -3.414  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   6.143    -3.433  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   4.547    -2.524  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   5.444    -3.311  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   6.599    -3.910  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   6.699    -3.376  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   5.711    -2.504  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.801    -2.110  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   2.107    -858  
Kvinder 90+ år (2021)
307   460    -153  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   5.566    -3.446  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   6.429    -3.648  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   4.824    -2.293  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   5.728    -3.318  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   6.459    -3.605  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   6.711    -3.377  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   5.528    -2.278  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   4.531    -1.966  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.559    -477  
Mænd 90+ år (2021)
148   210    -62  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   47.943    -25.593  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   47.545    -24.470  
Enlige kvinder (2021)
5.758   11.817    -6.059  
Enlige mænd (2021)
6.150   10.611    -4.461  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   18.212    -9.294  
Registreret partnerskab (2021)
15   20    -5  
Samlevende par (2021)
1.026   2.504    -1.478  
Samboende par (2021)
1.633   3.234    -1.601  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   77.778    -38.616  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   17.710    -11.447  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   34    +13  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   10.191    -5.876  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.391    -2.342  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   5.321    -3.621  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   8    -2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   4    +0  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   23    -4  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune