Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Svendborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   58.588    -13.163  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   53.995    -11.901  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   55.594    -12.757  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.994    -406  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   195    +62  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   316    -3  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   82,6    -5,0  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   141    -75  
Areal (km2) (2021)
684   415    +269  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,9    +0,3  
Antal levendefødte (2020)
385   472    -87  
Antal døde (2020)
518   678    -160  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   58.973    -14.317  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   59.739    -15.848  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   60.945    -18.332  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   228.998    -5.954  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   251.942    -6.200  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   206.657    -7.081  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   312.320    -6.642  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   348.576    -5.856  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   277.019    -9.640  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.399    -757  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,4    -2,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   232    -154  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,9    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   44,6    +0,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.343    -966  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.186    -1.573  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   33.779    -7.586  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   14.280    -3.038  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,7    -0,5  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,3    +0,1  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,7    +0,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   24,4    +0,3  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.827    -809  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.393    -683  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.671    -648  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.942    -809  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.657    -968  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.209    -886  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.271    -1.064  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   3.482    -791  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.628    -379  
Kvinder 90+ år (2021)
307   411    -104  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.866    -746  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.648    -867  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   3.305    -774  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.981    -571  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.540    -686  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.964    -630  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.139    -889  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.271    -706  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.201    -119  
Mænd 90+ år (2021)
148   182    -34  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   29.491    -7.141  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   29.097    -6.022  
Enlige kvinder (2021)
5.758   8.879    -3.121  
Enlige mænd (2021)
6.150   8.043    -1.893  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   10.725    -1.807  
Registreret partnerskab (2021)
15   18    -3  
Samlevende par (2021)
1.026   1.403    -377  
Samboende par (2021)
1.633   1.931    -298  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   46.127    -6.965  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   12.461    -6.198  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   28    +19  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   6.198    -1.883  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   3.022    -973  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   3.362    -1.662  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   21    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune