Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Svendborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Svendborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   58.296    -12.445  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   53.746    -11.231  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   55.339    -12.095  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   2.957    -350  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   192    +59  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   316    +2  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   82,7    -5,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   140    -73  
Areal (km2) (2020)
684   415    +268  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,0    -0,2  
Antal levendefødte (2019)
377   457    -80  
Antal døde (2019)
499   649    -150  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   58.666    -13.736  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   59.266    -15.022  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   60.185    -17.082  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   228.998    -5.954  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   251.942    -6.200  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   206.657    -7.081  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   296.421    -1.790  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   327.236    -170  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   266.239    -4.978  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.267    -685  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,9    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   177    -134  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,7    -0,5  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   44,5    +0,1  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.232    -804  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   7.312    -1.593  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   33.768    -7.064  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   13.984    -2.984  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,5    -0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,5    +0,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   57,9    +0,3  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   24,0    +0,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   2.802    -703  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.421    -686  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   2.680    -611  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   2.894    -743  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.612    -841  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.311    -986  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.182    -992  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   3.435    -789  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.578    -362  
Kvinder 90+ år (2020)
312   404    -92  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   2.892    -691  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.636    -789  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.323    -693  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   2.909    -482  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.528    -610  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.031    -642  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.110    -893  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.193    -650  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.185    -172  
Mænd 90+ år (2020)
152   170    -18  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   29.319    -6.805  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   28.977    -5.640  
Enlige kvinder (2020)
5.682   8.695    -3.013  
Enlige mænd (2020)
6.093   7.881    -1.788  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   10.786    -1.746  
Registreret partnerskab (2020)
13   21    -8  
Samlevende par (2020)
1.040   1.357    -317  
Samboende par (2020)
1.645   1.910    -265  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   46.218    -6.517  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   12.078    -5.928  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   28    +19  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   5.764    -1.551  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.850    -921  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.870    -1.258  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   6    +0  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   5    +2  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   8    +0  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   21    -2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune