Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Herlev Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Herlev   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   28.913    +16.512  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   23.199    +18.895  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   25.980    +16.857  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.933    -345  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   329    -72  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   685    -372  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   99,9    -22,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   2.390    -2.324  
Areal (km2) (2021)
684   12    +672  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,0    +1,2  
Antal levendefødte (2020)
385   269    +116  
Antal døde (2020)
518   352    +166  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   29.538    +15.118  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   30.402    +13.489  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   31.587    +11.026  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   242.303    -19.259  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   259.031    -13.289  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   226.830    -27.254  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   334.649    -28.971  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   366.195    -23.475  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   305.470    -38.091  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   622    +20  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,4    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   109    -31  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,8    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,3    +3,7  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   2.029    +348  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   4.020    +1.593  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   17.342    +8.851  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   5.522    +5.720  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,0    -1,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   13,9    -1,5  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,0    -2,3  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   19,1    +5,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.746    +272  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.715    +995  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.542    +481  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.785    +348  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   1.976    +713  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   1.960    +1.363  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   1.778    +1.429  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   1.364    +1.327  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   750    +499  
Kvinder 90+ år (2021)
307   218    +89  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.766    +354  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   1.850    +931  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.698    +833  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.761    +649  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   1.921    +933  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   1.861    +1.473  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   1.581    +1.669  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   1.097    +1.468  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   476    +606  
Mænd 90+ år (2021)
148   68    +80  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   14.834    +7.516  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   14.079    +8.996  
Enlige kvinder (2021)
5.758   4.623    +1.135  
Enlige mænd (2021)
6.150   3.616    +2.534  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   5.020    +3.898  
Registreret partnerskab (2021)
15   12    +3  
Samlevende par (2021)
1.026   652    +374  
Samboende par (2021)
1.633   807    +826  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   18.282    +20.880  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   10.631    -4.368  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   3    +44  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   1.651    +2.664  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.169    -120  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.141    -441  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   7    -1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   1    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   19    +8  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   7    +1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   12    +7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune