Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Guldborgsund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   60.722    -14.871  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   55.534    -13.019  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   56.976    -13.732  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   3.746    -1.139  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   262    -11  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   355    -37  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   71,8    +5,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   67    +0  
Areal (km2) (2020)
684   901    -217  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   79,1    +1,7  
Antal levendefødte (2019)
377   480    -103  
Antal døde (2019)
499   816    -317  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   60.520    -15.590  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   60.518    -16.274  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   60.334    -17.231  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   203.449    +11.854  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   215.234    +19.160  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   191.773    +3.889  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   280.180    +14.451  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   300.438    +26.628  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   260.112    +1.149  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.281    -699  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,9    -2,2  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   248    -205  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   1,0    -0,8  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   46,5    -1,9  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.086    -658  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   6.626    -907  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   34.668    -7.964  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   16.342    -5.342  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,1    +0,2  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,9    +1,6  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   57,1    +1,1  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   26,9    -2,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   2.612    -513  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   3.150    -415  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   2.745    -676  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   2.799    -648  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   3.657    -886  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   4.468    -1.143  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.550    -1.360  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.131    -1.485  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.836    -620  
Kvinder 90+ år (2020)
312   445    -133  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   2.670    -469  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   3.337    -490  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   3.078    -448  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   2.966    -539  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.686    -768  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   4.630    -1.241  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.536    -1.319  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.851    -1.308  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.371    -358  
Mænd 90+ år (2020)
152   204    -52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   30.393    -7.879  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   30.329    -6.992  
Enlige kvinder (2020)
5.682   9.799    -4.117  
Enlige mænd (2020)
6.093   9.166    -3.073  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   11.005    -1.965  
Registreret partnerskab (2020)
13   24    -11  
Samlevende par (2020)
1.040   1.401    -361  
Samboende par (2020)
1.645   2.226    -581  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   49.038    -9.337  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   11.684    -5.534  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   50    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   6.571    -2.358  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.762    -833  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.767    -1.155  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune