Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Guldborgsund Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Guldborgsund   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   60.328    -14.903  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   55.277    -13.183  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   56.719    -13.882  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   3.609    -1.021  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   255    +2  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   343    -30  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   72,0    +5,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   67    -1  
Areal (km2) (2021)
684   901    -217  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   78,9    +2,3  
Antal levendefødte (2020)
385   466    -81  
Antal døde (2020)
518   896    -378  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   59.793    -15.137  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   59.395    -15.504  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   58.597    -15.984  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   210.439    +12.605  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   224.344    +21.398  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   196.686    +2.890  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   289.707    +15.971  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   312.158    +30.562  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   267.500    -121  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.410    -768  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   5,4    -2,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   293    -215  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,1    -0,7  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   46,8    -1,8  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.081    -704  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   6.492    -879  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   34.208    -8.015  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   16.547    -5.305  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,1    +0,1  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,8    +1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   56,7    +1,0  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   27,4    -2,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   2.575    -557  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.092    -382  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   2.690    -667  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.796    -663  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.625    -936  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.445    -1.122  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.513    -1.306  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.177    -1.486  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.896    -647  
Kvinder 90+ år (2021)
307   442    -135  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   2.633    -513  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.268    -487  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   2.981    -450  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.988    -578  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.602    -748  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   4.574    -1.240  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.493    -1.243  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.926    -1.361  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.415    -333  
Mænd 90+ år (2021)
148   197    -49  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   30.251    -7.901  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   30.077    -7.002  
Enlige kvinder (2021)
5.758   9.873    -4.115  
Enlige mænd (2021)
6.150   9.139    -2.989  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   10.867    -1.949  
Registreret partnerskab (2021)
15   24    -9  
Samlevende par (2021)
1.026   1.414    -388  
Samboende par (2021)
1.633   2.217    -584  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   48.572    -9.410  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   11.756    -5.493  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   50    -3  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   6.269    -1.954  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.754    -705  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.877    -1.177  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   0    +4  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   8    -6  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   29    -2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   10    -2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune