Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Tønder Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Tønder   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   37.050    +8.375  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   32.640    +9.454  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   33.390    +9.447  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   3.660    -1.072  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   611    -354  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   377    -64  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   72,1    +5,5  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   29    +37  
Areal (km2) (2021)
684   1.284    -600  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   80,7    +0,5  
Antal levendefødte (2020)
385   299    +86  
Antal døde (2020)
518   448    +70  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   36.532    +8.124  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   36.142    +7.749  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   35.376    +7.237  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   216.267    +6.777  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   238.083    +7.659  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   194.351    +5.225  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   298.550    +7.128  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   332.085    +10.635  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   264.862    +2.517  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   755    -113  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,5    -1,5  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   113    -35  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   45,7    -0,7  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   2.053    +324  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   4.431    +1.182  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   21.134    +5.059  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   9.432    +1.810  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,5    -0,3  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,0    +0,4  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,0    +0,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   25,5    -0,8  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.727    +291  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   2.110    +600  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.508    +515  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.783    +350  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.028    +661  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.829    +494  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   2.773    +434  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.223    +468  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.115    +134  
Kvinder 90+ år (2021)
307   301    +6  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.799    +321  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   2.185    +596  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.885    +646  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.925    +485  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   2.029    +825  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   2.801    +533  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.895    +355  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.209    +356  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   813    +269  
Mænd 90+ år (2021)
148   112    +36  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   18.397    +3.953  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   18.653    +4.422  
Enlige kvinder (2021)
5.758   4.876    +882  
Enlige mænd (2021)
6.150   4.775    +1.375  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   7.388    +1.530  
Registreret partnerskab (2021)
15   7    +8  
Samlevende par (2021)
1.026   891    +135  
Samboende par (2021)
1.633   1.254    +379  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   30.492    +8.670  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   6.558    -295  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   33    +14  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   3.461    +854  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.962    +87  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.619    +81  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   5    +1  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   5    -1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   10    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   22    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune