Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   41.105    +4.746  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   37.514    +5.001  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   38.476    +4.768  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   2.629    -22  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   253    -2  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   386    -68  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   71,1    +6,3  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   46    +21  
Areal (km2) (2020)
684   886    -203  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   77,9    +2,9  
Antal levendefødte (2019)
377   290    +87  
Antal døde (2019)
499   694    -195  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   39.883    +5.047  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   38.997    +5.247  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   37.607    +5.496  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   199.553    +23.491  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   214.375    +31.367  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   184.451    +15.125  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   266.931    +27.700  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   284.713    +42.353  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   248.836    +12.425  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   892    -310  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   5,6    -2,9  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   153    -110  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   1,0    -0,8  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   48,4    -3,8  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   1.829    +599  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   4.325    +1.394  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   22.749    +3.955  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   12.202    -1.202  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   4,4    +0,9  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   10,5    +2,0  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   55,3    +2,9  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   29,7    -5,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   1.598    +501  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   2.045    +690  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   1.461    +608  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   1.724    +427  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   2.276    +495  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   3.127    +198  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   3.421    -231  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.965    -319  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.352    -136  
Kvinder 90+ år (2020)
312   337    -25  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   1.650    +551  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   2.124    +723  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   1.780    +850  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   1.885    +542  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   2.503    +415  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   3.278    +111  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   3.393    -176  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   3.033    -490  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.024    -11  
Mænd 90+ år (2020)
152   129    +23  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   20.306    +2.208  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   20.799    +2.538  
Enlige kvinder (2020)
5.682   6.772    -1.090  
Enlige mænd (2020)
6.093   6.948    -855  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   7.327    +1.713  
Registreret partnerskab (2020)
13   13    +0  
Samlevende par (2020)
1.040   1.032    +8  
Samboende par (2020)
1.645   1.421    +224  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   33.081    +6.620  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   8.024    -1.874  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   54    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   4.394    -181  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   1.971    -42  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   1.844    -232  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   9    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   6    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune