Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lolland Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lolland   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   40.539    +4.886  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   36.941    +5.153  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   37.899    +4.938  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   2.640    -52  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   263    -6  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   389    -76  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   71,2    +6,4  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   46    +20  
Areal (km2) (2021)
684   887    -203  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   78,2    +3,0  
Antal levendefødte (2020)
385   215    +170  
Antal døde (2020)
518   685    -167  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   39.486    +5.170  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   38.463    +5.428  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   36.830    +5.783  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   199.553    +23.491  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   214.375    +31.367  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   184.451    +15.125  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   276.923    +28.755  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   300.079    +42.641  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   253.331    +14.048  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   960    -318  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   6,0    -3,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   201    -123  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,3    -0,9  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   48,8    -3,8  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.724    +653  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   4.234    +1.379  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   22.299    +3.894  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   12.282    -1.040  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   4,3    +0,9  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   10,4    +2,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   55,0    +2,7  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   30,3    -5,6  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.536    +482  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.993    +717  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   1.472    +551  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.699    +434  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   2.245    +444  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   3.054    +269  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.385    -178  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.993    -302  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.359    -110  
Kvinder 90+ år (2021)
307   338    -31  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.559    +561  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   2.054    +727  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   1.737    +794  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.866    +544  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   2.437    +417  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.198    +136  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   3.383    -133  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   3.024    -459  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.067    +15  
Mænd 90+ år (2021)
148   140    +8  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   20.074    +2.276  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   20.465    +2.610  
Enlige kvinder (2021)
5.758   6.750    -992  
Enlige mænd (2021)
6.150   6.884    -734  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   7.196    +1.722  
Registreret partnerskab (2021)
15   14    +1  
Samlevende par (2021)
1.026   1.019    +7  
Samboende par (2021)
1.633   1.453    +180  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   32.478    +6.684  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   8.061    -1.798  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   54    -7  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   4.089    +226  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.974    +75  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.815    -115  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   9    -3  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   4    +3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   3    -1  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   25    +2  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   6    +2  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   19    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune