Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Viborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Viborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2024)
44.739   97.472    -52.733  
Personer med dansk oprindelse (2024)
40.918   87.545    -46.627  
Personer m/dansk statsborgerskab (2024)
41.636   89.493    -47.857  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2024)
3.103   7.979    -4.876  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
307   375    -68  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2023)
375   446    -71  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2023) (%)
77,8   80,5    -2,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2023)
66   69    -3  
Areal (km2) (2023)
684   1.409    -725  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2023)
80,9   82,0    -1,1  
Antal levendefødte (2023)
341   859    -518  
Antal døde (2023)
533   973    -440  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2023)
44.365   97.223    -52.858  
Befolkning i år 2030 (2023)
43.170   96.887    -53.717  
Befolkning i år 2040 (2022)
40.982   95.919    -54.937  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
247.931   259.427    -11.496  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2022) (Kr.)
280.383   291.144    -10.761  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2022) (Kr.)
214.526   227.824    -13.298  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2022) (Kr.)
339.014   354.679    -15.665  
Indkomst før skat i gns, mænd (2022) (Kr.)
390.068   405.003    -14.935  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2022) (Kr.)
286.461   304.537    -18.076  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2024)
581   1.481    -900  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2024) (%)
2,7   3,1    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2023)
25   121    -96  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2023) (%)
0,1   0,3    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2024)
45,8   43,2    +2,6  
Antal 0-5 årige (2024)
2.273   5.782    -3.509  
Antal 6-16 årige (2024)
5.255   12.885    -7.630  
Antal 17-64 årige (2024)
25.511   57.323    -31.812  
Antal 65+ årige (2024)
11.700   21.482    -9.782  
Andel 0-5-årige (2024) (%)
5,1   5,9    -0,8  
Andel 6-16-årige (2024) (%)
11,7   13,2    -1,5  
Andel 17-64-årige (2024) (%)
57,0   58,8    -1,8  
Andel 65+-årige (2024) (%)
26,2   22,0    +4,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2024)
1.898   4.829    -2.931  
Kvinder 10 - 19 år (2024)
2.637   6.215    -3.578  
Kvinder 20 - 29 år (2024)
1.878   4.621    -2.743  
Kvinder 30 - 39 år (2024)
2.257   5.508    -3.251  
Kvinder 40 - 49 år (2024)
2.428   6.090    -3.662  
Kvinder 50 - 59 år (2024)
3.210   6.829    -3.619  
Kvinder 60 - 69 år (2024)
3.277   6.066    -2.789  
Kvinder 70 - 79 år (2024)
2.725   5.188    -2.463  
Kvinder 80 - 89 år (2024)
1.435   2.670    -1.235  
Kvinder 90+ år (2024)
290   529    -239  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2024)
2.070   5.196    -3.126  
Mænd 10 - 19 år (2024)
2.640   6.579    -3.939  
Mænd 20 - 29 år (2024)
2.335   5.122    -2.787  
Mænd 30 - 39 år (2024)
2.486   5.874    -3.388  
Mænd 40 - 49 år (2024)
2.635   5.988    -3.353  
Mænd 50 - 59 år (2024)
3.230   6.828    -3.598  
Mænd 60 - 69 år (2024)
3.257   6.043    -2.786  
Mænd 70 - 79 år (2024)
2.701   5.008    -2.307  
Mænd 80 - 89 år (2024)
1.186   2.006    -820  
Mænd 90+ år (2024)
164   283    -119  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2024)
22.035   48.545    -26.510  
Antal mænd i kommunen (2024)
22.704   48.927    -26.223  
Enlige kvinder (2024)
5.865   13.063    -7.198  
Enlige mænd (2024)
6.170   12.329    -6.159  
Ægtepar med forskelligt køn (2024)
8.734   18.299    -9.565  
Registreret partnerskab (2024)
14   17    -3  
Samlevende par (2024)
1.032   2.377    -1.345  
Samboende par (2024)
1.551   3.162    -1.611  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2024)
37.800   79.638    -41.838  
Ikke medlemmer af folkekirken (2024)
6.939   17.834    -10.895  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   71    -24  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2023)
3.982   8.921    -4.939  
Flytninger, fra kommunen (2023)
1.766   4.307    -2.541  
Flytninger, til kommunen (2023)
1.571   4.186    -2.615  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2021)
3   5    -2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2021)
5   3    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   4    -4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   3    -2  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2021)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2021)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2021)
6   3    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2021)
6   9    -3  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2021)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2021)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2021)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2021)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2021)
10   14    -4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2021)
17   17    +0  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune