Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sønderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   74.220    -28.369  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   63.809    -21.294  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   67.085    -23.841  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   7.135    -4.528  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   493    -242  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   468    -150  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   88,0    -10,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   149    -82  
Areal (km2) (2020)
684   497    +187  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,4    -0,6  
Antal levendefødte (2019)
377   573    -196  
Antal døde (2019)
499   825    -326  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   73.322    -28.392  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   72.730    -28.486  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   71.840    -28.737  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   222.671    +373  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   246.181    -439  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   199.567    +9  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   302.427    -7.796  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   339.895    -12.829  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   265.660    -4.399  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   1.348    -766  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   4,0    -1,3  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   192    -149  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,6    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   44,8    -0,2  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   3.996    -1.568  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   9.195    -3.476  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   42.896    -16.192  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   18.133    -7.133  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   5,4    -0,1  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   12,4    +0,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   57,8    +0,4  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   24,4    -0,4  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   3.449    -1.350  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   4.348    -1.613  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   3.291    -1.222  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   3.567    -1.416  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   4.643    -1.872  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   5.503    -2.178  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   4.785    -1.595  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   4.674    -2.028  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   2.368    -1.152  
Kvinder 90+ år (2020)
312   493    -181  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   3.651    -1.450  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   4.718    -1.871  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   4.027    -1.397  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   3.702    -1.275  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   4.577    -1.659  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   5.719    -2.330  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   4.594    -1.377  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   4.151    -1.608  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   1.756    -743  
Mænd 90+ år (2020)
152   204    -52  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   37.121    -14.607  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   37.099    -13.762  
Enlige kvinder (2020)
5.682   10.342    -4.660  
Enlige mænd (2020)
6.093   9.519    -3.426  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   14.660    -5.620  
Registreret partnerskab (2020)
13   20    -7  
Samlevende par (2020)
1.040   1.616    -576  
Samboende par (2020)
1.645   2.320    -675  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   59.277    -19.576  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   14.943    -8.793  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   27    +20  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   7.826    -3.613  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.467    -538  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   2.216    -604  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   11    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   22    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune