Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Sønderborg Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Sønderborg   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   73.831    -28.406  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   63.247    -21.153  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   66.563    -23.726  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   7.268    -4.680  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   510    -253  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   474    -161  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   88,2    -10,6  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   149    -83  
Areal (km2) (2021)
684   497    +187  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   81,7    -0,5  
Antal levendefødte (2020)
385   594    -209  
Antal døde (2020)
518   799    -281  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   72.896    -28.240  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   72.044    -28.153  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   70.678    -28.065  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   222.671    +373  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   246.181    -439  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   199.567    +9  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   312.845    -7.167  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   353.474    -10.754  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   272.918    -5.539  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   1.472    -830  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   4,4    -1,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   334    -256  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   1,0    -0,6  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   45,2    -0,2  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.961    -1.584  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   9.009    -3.396  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   42.477    -16.284  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   18.384    -7.142  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   5,4    -0,2  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   12,2    +0,2  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   57,5    +0,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   24,9    -0,2  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.357    -1.339  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   4.298    -1.588  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.181    -1.158  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   3.596    -1.463  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   4.508    -1.819  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   5.511    -2.188  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   4.786    -1.579  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   4.687    -1.996  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   2.474    -1.225  
Kvinder 90+ år (2021)
307   509    -202  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.553    -1.433  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   4.640    -1.859  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   4.012    -1.481  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   3.730    -1.320  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   4.430    -1.576  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   5.680    -2.346  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   4.660    -1.410  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   4.152    -1.587  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   1.850    -768  
Mænd 90+ år (2021)
148   217    -69  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   36.907    -14.557  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   36.924    -13.849  
Enlige kvinder (2021)
5.758   10.419    -4.661  
Enlige mænd (2021)
6.150   9.613    -3.463  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   14.488    -5.570  
Registreret partnerskab (2021)
15   20    -5  
Samlevende par (2021)
1.026   1.666    -640  
Samboende par (2021)
1.633   2.319    -686  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   58.528    -19.366  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   15.303    -9.040  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   27    +20  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   7.779    -3.464  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   2.551    -502  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   2.108    -408  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   11    -5  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   6    +1  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   2    -2  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   31    -4  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   22    -3  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune