Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Vejen Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Vejen   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2020)
45.851   42.742    +3.109  
Personer med dansk oprindelse (2020)
42.515   38.078    +4.437  
Personer m/dansk statsborgerskab (2020)
43.244   38.864    +4.380  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020)
2.607   3.878    -1.271  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
251   513    -262  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020)
318   394    -76  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) (%)
77,4   72,3    +5,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020)
67   53    +14  
Areal (km2) (2020)
684   814    -130  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2019)
80,8   81,4    -0,6  
Antal levendefødte (2019)
377   407    -30  
Antal døde (2019)
499   397    +102  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2020)
44.930   42.379    +2.551  
Befolkning i år 2030 (2020)
44.244   42.297    +1.947  
Befolkning i år 2040 (2020)
43.103   42.404    +699  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
215.303   218.332    -3.029  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) (Kr.)
234.394   238.084    -3.690  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) (Kr.)
195.662   198.001    -2.339  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) (Kr.)
294.631   305.189    -10.558  
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) (Kr.)
327.066   338.393    -11.327  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) (Kr.)
261.261   271.010    -9.749  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020)
582   646    -64  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
2,7   3,1    -0,4  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020)
43   84    -41  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) (%)
0,2   0,4    -0,2  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2020)
44,6   42,8    +1,8  
Antal 0-5 årige (2020)
2.428   2.698    -270  
Antal 6-16 årige (2020)
5.719   5.815    -96  
Antal 17-64 årige (2020)
26.704   25.195    +1.509  
Antal 65+ årige (2020)
11.000   9.034    +1.966  
Andel 0-5-årige (2020) (%)
5,3   6,3    -1,0  
Andel 6-16-årige (2020) (%)
12,5   13,6    -1,1  
Andel 17-64-årige (2020) (%)
58,2   58,9    -0,7  
Andel 65+-årige (2020) (%)
24,0   21,1    +2,9  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2020)
2.099   2.244    -145  
Kvinder 10 - 19 år (2020)
2.735   2.743    -8  
Kvinder 20 - 29 år (2020)
2.069   1.893    +176  
Kvinder 30 - 39 år (2020)
2.151   2.239    -88  
Kvinder 40 - 49 år (2020)
2.771   2.825    -54  
Kvinder 50 - 59 år (2020)
3.325   2.892    +433  
Kvinder 60 - 69 år (2020)
3.190   2.558    +632  
Kvinder 70 - 79 år (2020)
2.646   2.160    +486  
Kvinder 80 - 89 år (2020)
1.216   1.106    +110  
Kvinder 90+ år (2020)
312   269    +43  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2020)
2.201   2.375    -174  
Mænd 10 - 19 år (2020)
2.847   2.868    -21  
Mænd 20 - 29 år (2020)
2.630   2.224    +406  
Mænd 30 - 39 år (2020)
2.427   2.469    -42  
Mænd 40 - 49 år (2020)
2.918   3.045    -127  
Mænd 50 - 59 år (2020)
3.389   3.194    +195  
Mænd 60 - 69 år (2020)
3.217   2.581    +636  
Mænd 70 - 79 år (2020)
2.543   2.044    +499  
Mænd 80 - 89 år (2020)
1.013   878    +135  
Mænd 90+ år (2020)
152   135    +17  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2020)
22.514   20.929    +1.585  
Antal mænd i kommunen (2020)
23.337   21.813    +1.524  
Enlige kvinder (2020)
5.682   4.776    +906  
Enlige mænd (2020)
6.093   5.199    +894  
Ægtepar med forskelligt køn (2020)
9.040   8.360    +680  
Registreret partnerskab (2020)
13   12    +1  
Samlevende par (2020)
1.040   1.093    -53  
Samboende par (2020)
1.645   1.443    +202  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2020)
39.701   35.125    +4.576  
Ikke medlemmer af folkekirken (2020)
6.150   7.617    -1.467  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   26    +21  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2019)
4.213   3.508    +705  
Flytninger, fra kommunen (2019)
1.929   2.211    -282  
Flytninger, til kommunen (2019)
1.612   1.979    -367  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   4    -1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   3    -3  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   1    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   3    +1  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   7    +0  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   27    +0  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   18    +1  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune