Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Allerød Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Allerød   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   25.893    +19.532  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   23.342    +18.752  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   24.264    +18.573  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   1.629    +959  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   288    -31  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   341    -28  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   94,3    -16,7  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   384    -318  
Areal (km2) (2021)
684   67    +617  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   83,2    -2,0  
Antal levendefødte (2020)
385   239    +146  
Antal døde (2020)
518   217    +301  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   26.810    +17.846  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   27.980    +15.911  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   30.128    +12.485  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   319.855    -96.811  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   361.178    -115.436  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   280.868    -81.292  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   437.980    -132.302  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   511.981    -169.261  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   368.163    -100.784  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   385    +257  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,0    +0,0  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   84    -6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,7    -0,3  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   42,6    +2,4  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   1.853    +524  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   3.985    +1.628  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   14.627    +11.566  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   5.428    +5.814  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   7,2    -2,0  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   15,4    -3,0  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   56,5    +1,2  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   21,0    +3,7  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   1.550    +468  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   1.875    +835  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   752    +1.271  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   1.367    +766  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   1.909    +780  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   2.059    +1.264  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   1.410    +1.797  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   1.477    +1.214  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   680    +569  
Kvinder 90+ år (2021)
307   136    +171  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   1.607    +513  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   1.940    +841  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   837    +1.694  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   1.315    +1.095  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   1.729    +1.125  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   2.009    +1.325  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   1.382    +1.868  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   1.268    +1.297  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   519    +563  
Mænd 90+ år (2021)
148   72    +76  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   13.215    +9.135  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   12.678    +10.397  
Enlige kvinder (2021)
5.758   2.754    +3.004  
Enlige mænd (2021)
6.150   1.996    +4.154  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   5.812    +3.106  
Registreret partnerskab (2021)
15   10    +5  
Samlevende par (2021)
1.026   510    +516  
Samboende par (2021)
1.633   479    +1.154  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   19.419    +19.743  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   6.474    -211  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   5    +42  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   1.265    +3.050  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   1.527    +522  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   1.675    +25  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   1    +2  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   4    +2  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   0    +1  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   5    -5  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   0    +1  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   2    -1  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   2    +2  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   3    +4  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   2    +0  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   4    +4  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   17    +2  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune