Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK

Indbyggere & Politik

Tjek indbyggertal, indkomster, kønsfordeling og sammensætningen af byrådet.  Er kommunens tal højere eller lavere end Lyngby-Taarbæk Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Lyngby-Taarbæk   +/-  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   56.614    -11.189  
Personer med dansk oprindelse (2021)
42.094   47.774    -5.680  
Personer m/dansk statsborgerskab (2021)
42.837   50.483    -7.646  
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021)
2.588   6.131    -3.543  
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
257   525    -268  
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021)
313   558    -245  
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) (%)
77,6   99,7    -22,1  
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021)
66   1.459    -1.393  
Areal (km2) (2021)
684   39    +645  

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år (2020)
81,2   82,5    -1,3  
Antal levendefødte (2020)
385   500    -115  
Antal døde (2020)
518   597    -79  

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025 (2021)
44.656   57.227    -12.571  
Befolkning i år 2030 (2021)
43.891   58.134    -14.243  
Befolkning i år 2040 (2021)
42.613   59.626    -17.013  

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
223.044   335.602    -112.558  
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) (Kr.)
245.742   375.211    -129.469  
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) (Kr.)
199.576   298.925    -99.349  
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) (Kr.)
305.678   470.822    -165.144  
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) (Kr.)
342.720   546.485    -203.765  
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) (Kr.)
267.379   400.758    -133.379  

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021)
642   996    -354  
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
3,0   3,6    -0,6  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021)
78   232    -154  
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) (%)
0,4   0,8    -0,4  

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder (2021)
45,0   41,7    +3,3  
Antal 0-5 årige (2021)
2.377   3.401    -1.024  
Antal 6-16 årige (2021)
5.613   7.903    -2.290  
Antal 17-64 årige (2021)
26.193   34.140    -7.947  
Antal 65+ årige (2021)
11.242   11.170    +72  
Andel 0-5-årige (2021) (%)
5,2   6,0    -0,8  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,0    -1,6  
Andel 17-64-årige (2021) (%)
57,7   60,3    -2,6  
Andel 65+-årige (2021) (%)
24,7   19,7    +5,0  

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år (2021)
2.018   3.001    -983  
Kvinder 10 - 19 år (2021)
2.710   3.467    -757  
Kvinder 20 - 29 år (2021)
2.023   3.149    -1.126  
Kvinder 30 - 39 år (2021)
2.133   2.999    -866  
Kvinder 40 - 49 år (2021)
2.689   3.949    -1.260  
Kvinder 50 - 59 år (2021)
3.323   4.028    -705  
Kvinder 60 - 69 år (2021)
3.207   3.234    -27  
Kvinder 70 - 79 år (2021)
2.691   2.839    -148  
Kvinder 80 - 89 år (2021)
1.249   1.504    -255  
Kvinder 90+ år (2021)
307   581    -274  

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år (2021)
2.120   3.148    -1.028  
Mænd 10 - 19 år (2021)
2.781   3.886    -1.105  
Mænd 20 - 29 år (2021)
2.531   4.263    -1.732  
Mænd 30 - 39 år (2021)
2.410   2.888    -478  
Mænd 40 - 49 år (2021)
2.854   3.680    -826  
Mænd 50 - 59 år (2021)
3.334   3.708    -374  
Mænd 60 - 69 år (2021)
3.250   2.976    +274  
Mænd 70 - 79 år (2021)
2.565   2.283    +282  
Mænd 80 - 89 år (2021)
1.082   837    +245  
Mænd 90+ år (2021)
148   194    -46  

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen (2021)
22.350   28.751    -6.401  
Antal mænd i kommunen (2021)
23.075   27.863    -4.788  
Enlige kvinder (2021)
5.758   9.433    -3.675  
Enlige mænd (2021)
6.150   7.852    -1.702  
Ægtepar med forskelligt køn (2021)
8.918   9.669    -751  
Registreret partnerskab (2021)
15   14    +1  
Samlevende par (2021)
1.026   1.162    -136  
Samboende par (2021)
1.633   1.634    -1  

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken (2021)
39.162   38.186    +976  
Ikke medlemmer af folkekirken (2021)
6.263   18.428    -12.165  
Antal kirkesogne i kommunen (2017)
47   6    +41  

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen (2020)
4.315   3.020    +1.295  
Flytninger, fra kommunen (2020)
2.049   4.536    -2.487  
Flytninger, til kommunen (2020)
1.700   4.623    -2.923  

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017)
3   2    +1  
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017)
6   2    +4  
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017)
0   1    -1  
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   4    -4  
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017)
0   6    -6  
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017)
1   1    +0  
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017)
1   1    +0  
V. Venstre (valgte kvinder) (2017)
4   1    +3  
V. Venstre (valgte mænd) (2017)
7   1    +6  
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017)
0   1    -1  
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017)
0   0    +0  
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017)
2   0    +2  

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017)
27   21    +6  
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017)
8   9    -1  
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017)
19   12    +7  
Pil - tilbage til Indbyggere & Politik Se kun værdier for Skive Kommune