Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2017 - 2020

Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2017 - 2020.

Indbyggertal

2017   2018   2019   2020
Indbyggertal den 1. januar (2020) 46.540   46.599   46.224   45.851
Personer med dansk oprindelse (2020) 43.578   43.418   42.953   42.515
Personer m/dansk statsborgerskab (2020) 44.299   44.155   43.678   43.244
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2020) 2.241   2.444   2.546   2.607
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020) 203   224   241   251
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2020) 279   301   309   318
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2019) % 77,3   77,4   77,4   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2020) 68   68   68   67
Areal (km2) (2020) -   683   683   684

Levendefødte, døde & levetid

2017   2018   2019   2020
Forventet levealder i år (2019) 80,7   81,1   80,8   -
Antal levendefødte (2019) 412   372   377   -
Antal døde (2019) 468   538   499   -

Prognose, indbyggere

2017   2018   2019   2020
Befolkning i år 2025 (2020) -   -   -   44.930
Befolkning i år 2030 (2020) -   -   -   44.244
Befolkning i år 2040 (2020) -   -   -   43.103

Indkomster

2017   2018   2019   2020
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2018) 210.900   215.303   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2018) 231.166   234.394   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2018) 190.028   195.662   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2018) 290.346   294.631   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2018) 323.722   327.066   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2018) 255.971   261.261   -   -

Ledige i kommunen

2017   2018   2019   2020
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2020) 822   757   654   582
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) % 3,8   3,6   3,1   2,7
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2020) 56   134   76   43
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2020) % 0,3   0,6   0,4   0,2

Aldersfordeling

2017   2018   2019   2020
Gennemsnitsalder (2020) -   43,8   44,2   44,6
Antal 0-5 årige (2020) 2.570   2.587   2.491   2.428
Antal 6-16 årige (2020) 6.126   5.990   5.868   5.719
Antal 17-64 årige (2020) 27.489   27.410   27.078   26.704
Antal 65+ årige (2020) 10.355   10.612   10.787   11.000
Andel 0-5-årige (2020) % 5,5   5,6   5,4   5,3
Andel 6-16-årige (2020) % 13,2   12,9   12,7   12,5
Andel 17-64-årige (2020) % 59,1   58,8   58,6   58,2
Andel 65+-årige (2020) % 22,2   22,8   23,3   24,0

Aldersfordeling, Kvinder

2017   2018   2019   2020
Kvinder 0 - 9 år (2020) 2.328   2.281   2.191   2.099
Kvinder 10 - 19 år (2020) 2.858   2.846   2.823   2.735
Kvinder 20 - 29 år (2020) 2.123   2.121   2.086   2.069
Kvinder 30 - 39 år (2020) 2.181   2.196   2.168   2.151
Kvinder 40 - 49 år (2020) 2.949   2.888   2.823   2.771
Kvinder 50 - 59 år (2020) 3.465   3.471   3.400   3.325
Kvinder 60 - 69 år (2020) 3.097   3.111   3.158   3.190
Kvinder 70 - 79 år (2020) 2.437   2.514   2.600   2.646
Kvinder 80 - 89 år (2020) 1.187   1.199   1.209   1.216
Kvinder 90+ år (2020) 293   301   309   312

Aldersfordeling, mænd

2017   2018   2019   2020
Mænd 0 - 9 år (2020) 2.386   2.376   2.289   2.201
Mænd 10 - 19 år (2020) 3.016   2.977   2.890   2.847
Mænd 20 - 29 år (2020) 2.654   2.678   2.655   2.630
Mænd 30 - 39 år (2020) 2.489   2.492   2.422   2.427
Mænd 40 - 49 år (2020) 3.063   3.009   2.993   2.918
Mænd 50 - 59 år (2020) 3.393   3.406   3.388   3.389
Mænd 60 - 69 år (2020) 3.263   3.215   3.214   3.217
Mænd 70 - 79 år (2020) 2.317   2.416   2.495   2.543
Mænd 80 - 89 år (2020) 909   955   961   1.013
Mænd 90+ år (2020) 132   147   150   152

Civilstand, køn

2017   2018   2019   2020
Antal kvinder i kommunen (2020) 22.918   22.928   22.767   22.514
Antal mænd i kommunen (2020) 23.622   23.671   23.457   23.337
Enlige kvinder (2020) 5.643   5.702   5.742   5.682
Enlige mænd (2020) 5.876   5.953   6.002   6.093
Ægtepar med forskelligt køn (2020) 9.204   18.392   9.118   9.040
Registreret partnerskab (2020) 13   26   14   13
Samlevende par (2020) 1.008   2.094   1.049   1.040
Samboende par (2020) 1.656   3.286   1.630   1.645

Folkekirken

2017   2018   2019   2020
Medlemmer af folkekirken (2020) 40.867   40.641   40.161   39.701
Ikke medlemmer af folkekirken (2020) 5.673   5.958   6.063   6.150
Antal kirkesogne i kommunen (2017) 47   -   -   -

Flytninger

2017   2018   2019   2020
Flytninger inden for kommunen (2019) 4.240   4.363   4.213   -
Flytninger, fra kommunen (2019) 1.823   1.945   1.929   -
Flytninger, til kommunen (2019) 1.746   1.607   1.612   -

Kommunalvalg

2017   2018   2019   2020
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 27   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) 3   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) 6   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 2   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) 1   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) 1   -   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) 4   -   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2017) 7   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) 0   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) 2   -   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2017   2018   2019   2020
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) 27   -   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) 8   -   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) 19   -   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2020 45.851
- 2019 46.224
- 2018 46.599
- 2017 46.540
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2020 42.515
- 2019 42.953
- 2018 43.418
- 2017 43.578
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2020 43.244
- 2019 43.678
- 2018 44.155
- 2017 44.299
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2020 2.607
- 2019 2.546
- 2018 2.444
- 2017 2.241
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2020 251
- 2019 241
- 2018 224
- 2017 203
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2020 318
- 2019 309
- 2018 301
- 2017 279
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2020 -
- 2019 77,4
- 2018 77,4
- 2017 77,3
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2020 67
- 2019 68
- 2018 68
- 2017 68
Areal (km2)  :
 
- 2020 684
- 2019 683
- 2018 683
- 2017 -

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2020 -
- 2019 80,8
- 2018 81,1
- 2017 80,7
Antal levendefødte  :
 
- 2020 -
- 2019 377
- 2018 372
- 2017 412
Antal døde  :
 
- 2020 -
- 2019 499
- 2018 538
- 2017 468

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025  :
 
- 2020 44.930
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 -
Befolkning i år 2030  :
 
- 2020 44.244
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 -
Befolkning i år 2040  :
 
- 2020 43.103
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 -

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 215.303
- 2017 210.900
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 234.394
- 2017 231.166
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 195.662
- 2017 190.028
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 294.631
- 2017 290.346
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 327.066
- 2017 323.722
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 261.261
- 2017 255.971

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske)  :
 
- 2020 582
- 2019 654
- 2018 757
- 2017 822
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2020 2,7
- 2019 3,1
- 2018 3,6
- 2017 3,8
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2020 43
- 2019 76
- 2018 134
- 2017 56
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2020 0,2
- 2019 0,4
- 2018 0,6
- 2017 0,3

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2020 44,6
- 2019 44,2
- 2018 43,8
- 2017 -
Antal 0-5 årige  :
 
- 2020 2.428
- 2019 2.491
- 2018 2.587
- 2017 2.570
Antal 6-16 årige  :
 
- 2020 5.719
- 2019 5.868
- 2018 5.990
- 2017 6.126
Antal 17-64 årige  :
 
- 2020 26.704
- 2019 27.078
- 2018 27.410
- 2017 27.489
Antal 65+ årige  :
 
- 2020 11.000
- 2019 10.787
- 2018 10.612
- 2017 10.355
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2020 5,3
- 2019 5,4
- 2018 5,6
- 2017 5,5
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2020 12,5
- 2019 12,7
- 2018 12,9
- 2017 13,2
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2020 58,2
- 2019 58,6
- 2018 58,8
- 2017 59,1
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2020 24,0
- 2019 23,3
- 2018 22,8
- 2017 22,2

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2020 2.099
- 2019 2.191
- 2018 2.281
- 2017 2.328
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2020 2.735
- 2019 2.823
- 2018 2.846
- 2017 2.858
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2020 2.069
- 2019 2.086
- 2018 2.121
- 2017 2.123
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2020 2.151
- 2019 2.168
- 2018 2.196
- 2017 2.181
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2020 2.771
- 2019 2.823
- 2018 2.888
- 2017 2.949
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2020 3.325
- 2019 3.400
- 2018 3.471
- 2017 3.465
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2020 3.190
- 2019 3.158
- 2018 3.111
- 2017 3.097
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2020 2.646
- 2019 2.600
- 2018 2.514
- 2017 2.437
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2020 1.216
- 2019 1.209
- 2018 1.199
- 2017 1.187
Kvinder 90+ år  :
 
- 2020 312
- 2019 309
- 2018 301
- 2017 293

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2020 2.201
- 2019 2.289
- 2018 2.376
- 2017 2.386
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2020 2.847
- 2019 2.890
- 2018 2.977
- 2017 3.016
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2020 2.630
- 2019 2.655
- 2018 2.678
- 2017 2.654
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2020 2.427
- 2019 2.422
- 2018 2.492
- 2017 2.489
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2020 2.918
- 2019 2.993
- 2018 3.009
- 2017 3.063
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2020 3.389
- 2019 3.388
- 2018 3.406
- 2017 3.393
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2020 3.217
- 2019 3.214
- 2018 3.215
- 2017 3.263
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2020 2.543
- 2019 2.495
- 2018 2.416
- 2017 2.317
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2020 1.013
- 2019 961
- 2018 955
- 2017 909
Mænd 90+ år  :
 
- 2020 152
- 2019 150
- 2018 147
- 2017 132

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2020 22.514
- 2019 22.767
- 2018 22.928
- 2017 22.918
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2020 23.337
- 2019 23.457
- 2018 23.671
- 2017 23.622
Enlige kvinder  :
 
- 2020 5.682
- 2019 5.742
- 2018 5.702
- 2017 5.643
Enlige mænd  :
 
- 2020 6.093
- 2019 6.002
- 2018 5.953
- 2017 5.876
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2020 9.040
- 2019 9.118
- 2018 18.392
- 2017 9.204
Registreret partnerskab  :
 
- 2020 13
- 2019 14
- 2018 26
- 2017 13
Samlevende par  :
 
- 2020 1.040
- 2019 1.049
- 2018 2.094
- 2017 1.008
Samboende par  :
 
- 2020 1.645
- 2019 1.630
- 2018 3.286
- 2017 1.656

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2020 39.701
- 2019 40.161
- 2018 40.641
- 2017 40.867
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2020 6.150
- 2019 6.063
- 2018 5.958
- 2017 5.673
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 47

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 4.213
- 2018 4.363
- 2017 4.240
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 1.929
- 2018 1.945
- 2017 1.823
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2020 -
- 2019 1.612
- 2018 1.607
- 2017 1.746

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 27
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 3
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 6
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 1
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 4
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 7
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 0
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 2

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 27
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 8
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
- 2017 19