Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | INDBYGGERE & POLITIK | UDVIKLING 2018 - 2021

Indbyggere & Politik

Her kan du se hvordan tallene indenfor "Indbyggere & Politik" har udviklet sig i perioden 2018 - 2021.

Indbyggertal

2018   2019   2020   2021
Indbyggertal den 1. januar (2021) 46.599   46.224   45.851   45.425
Personer med dansk oprindelse (2021) 43.418   42.953   42.515   42.094
Personer m/dansk statsborgerskab (2021) 44.155   43.678   43.244   42.837
Personer m/udenlandsk statsborgerskab (2021) 2.444   2.546   2.607   2.588
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021) 224   241   251   257
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb. (2021) 301   309   318   313
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (2020) % 77,4   77,4   77,6   -
Befolkningstæthed (indb/km2) (2021) 68   68   67   66
Areal (km2) (2021) 683   683   684   684

Levendefødte, døde & levetid

2018   2019   2020   2021
Forventet levealder i år (2020) 81,1   80,8   81,2   -
Antal levendefødte (2020) 372   377   385   -
Antal døde (2020) 538   499   518   -

Prognose, indbyggere

2018   2019   2020   2021
Befolkning i år 2025 (2021) -   -   44.930   44.656
Befolkning i år 2030 (2021) -   -   44.244   43.891
Befolkning i år 2040 (2021) -   -   43.103   42.613

Indkomster

2018   2019   2020   2021
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder (2019) 215.303   223.044   -   -
Disponibel indkomst i gns, mænd (2019) 234.394   245.742   -   -
Disponibel indkomst i gns, kvinder (2019) 195.662   199.576   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder (2019) 294.751   305.678   -   -
Indkomst før skat i gns, mænd (2019) 327.180   342.720   -   -
Indkomst før skat i gns, kvinder (2019) 261.387   267.379   -   -

Ledige i kommunen

2018   2019   2020   2021
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske) (2021) 757   654   582   642
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) % 3,6   3,1   2,7   3,0
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal) (2021) 134   76   43   78
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken) (2021) % 0,6   0,4   0,2   0,4

Aldersfordeling

2018   2019   2020   2021
Gennemsnitsalder (2021) 43,8   44,2   44,6   45,0
Antal 0-5 årige (2021) 2.587   2.491   2.428   2.377
Antal 6-16 årige (2021) 5.990   5.868   5.719   5.613
Antal 17-64 årige (2021) 27.410   27.078   26.704   26.193
Antal 65+ årige (2021) 10.612   10.787   11.000   11.242
Andel 0-5-årige (2021) % 5,6   5,4   5,3   5,2
Andel 6-16-årige (2021) % 12,9   12,7   12,5   12,4
Andel 17-64-årige (2021) % 58,8   58,6   58,2   57,7
Andel 65+-årige (2021) % 22,8   23,3   24,0   24,7

Aldersfordeling, Kvinder

2018   2019   2020   2021
Kvinder 0 - 9 år (2021) 2.281   2.191   2.099   2.018
Kvinder 10 - 19 år (2021) 2.846   2.823   2.735   2.710
Kvinder 20 - 29 år (2021) 2.121   2.086   2.069   2.023
Kvinder 30 - 39 år (2021) 2.196   2.168   2.151   2.133
Kvinder 40 - 49 år (2021) 2.888   2.823   2.771   2.689
Kvinder 50 - 59 år (2021) 3.471   3.400   3.325   3.323
Kvinder 60 - 69 år (2021) 3.111   3.158   3.190   3.207
Kvinder 70 - 79 år (2021) 2.514   2.600   2.646   2.691
Kvinder 80 - 89 år (2021) 1.199   1.209   1.216   1.249
Kvinder 90+ år (2021) 301   309   312   307

Aldersfordeling, mænd

2018   2019   2020   2021
Mænd 0 - 9 år (2021) 2.376   2.289   2.201   2.120
Mænd 10 - 19 år (2021) 2.977   2.890   2.847   2.781
Mænd 20 - 29 år (2021) 2.678   2.655   2.630   2.531
Mænd 30 - 39 år (2021) 2.492   2.422   2.427   2.410
Mænd 40 - 49 år (2021) 3.009   2.993   2.918   2.854
Mænd 50 - 59 år (2021) 3.406   3.388   3.389   3.334
Mænd 60 - 69 år (2021) 3.215   3.214   3.217   3.250
Mænd 70 - 79 år (2021) 2.416   2.495   2.543   2.565
Mænd 80 - 89 år (2021) 955   961   1.013   1.082
Mænd 90+ år (2021) 147   150   152   148

Civilstand, køn

2018   2019   2020   2021
Antal kvinder i kommunen (2021) 22.928   22.767   22.514   22.350
Antal mænd i kommunen (2021) 23.671   23.457   23.337   23.075
Enlige kvinder (2021) 5.702   5.742   5.682   5.758
Enlige mænd (2021) 5.953   6.002   6.093   6.150
Ægtepar med forskelligt køn (2021) 18.392   9.118   9.040   8.918
Registreret partnerskab (2021) 26   14   13   15
Samlevende par (2021) 2.094   1.049   1.040   1.026
Samboende par (2021) 3.286   1.630   1.645   1.633

Folkekirken

2018   2019   2020   2021
Medlemmer af folkekirken (2021) 40.641   40.161   39.701   39.162
Ikke medlemmer af folkekirken (2021) 5.958   6.063   6.150   6.263
Antal kirkesogne i kommunen (2017) -   -   -   -

Flytninger

2018   2019   2020   2021
Flytninger inden for kommunen (2020) 4.363   4.213   4.315   -
Flytninger, fra kommunen (2020) 1.945   1.929   2.049   -
Flytninger, til kommunen (2020) 1.607   1.612   1.700   -

Kommunalvalg

2018   2019   2020   2021
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) -   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
B. Radikale Venstre (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
V. Venstre (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
V. Venstre (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
I. Liberal Alliance (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd) (2017) -   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder) (2017) -   -   -   -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd) (2017) -   -   -   -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

2018   2019   2020   2021
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen (2017) -   -   -   -
Valgte kvinder (kommunalvalg) (2017) -   -   -   -
Valgte mænd (kommunalvalg) (2017) -   -   -   -
Tilbage til de aktuelle tal indenfor "Indbyggere & Politik"  

Indbyggertal

 
Indbyggertal den 1. januar  :
 
- 2021 45.425
- 2020 45.851
- 2019 46.224
- 2018 46.599
Personer med dansk oprindelse  :
 
- 2021 42.094
- 2020 42.515
- 2019 42.953
- 2018 43.418
Personer m/dansk statsborgerskab  :
 
- 2021 42.837
- 2020 43.244
- 2019 43.678
- 2018 44.155
Personer m/udenlandsk statsborgerskab  :
 
- 2021 2.588
- 2020 2.607
- 2019 2.546
- 2018 2.444
Statsborgere fra vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2021 257
- 2020 251
- 2019 241
- 2018 224
Statsborgere fra ikke-vestlige lande pr. 10.000 indb.  :
 
- 2021 313
- 2020 318
- 2019 309
- 2018 301
Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse  (%):
 
- 2021 -
- 2020 77,6
- 2019 77,4
- 2018 77,4
Befolkningstæthed (indb/km2)  :
 
- 2021 66
- 2020 67
- 2019 68
- 2018 68
Areal (km2)  :
 
- 2021 684
- 2020 684
- 2019 683
- 2018 683

Levendefødte, døde & levetid

 
Forventet levealder i år  :
 
- 2021 -
- 2020 81,2
- 2019 80,8
- 2018 81,1
Antal levendefødte  :
 
- 2021 -
- 2020 385
- 2019 377
- 2018 372
Antal døde  :
 
- 2021 -
- 2020 518
- 2019 499
- 2018 538

Prognose, indbyggere

 
Befolkning i år 2025  :
 
- 2021 44.656
- 2020 44.930
- 2019 -
- 2018 -
Befolkning i år 2030  :
 
- 2021 43.891
- 2020 44.244
- 2019 -
- 2018 -
Befolkning i år 2040  :
 
- 2021 42.613
- 2020 43.103
- 2019 -
- 2018 -

Indkomster

 
Disponibel indkomst i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 223.044
- 2018 215.303
Disponibel indkomst i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 245.742
- 2018 234.394
Disponibel indkomst i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 199.576
- 2018 195.662
Indkomst før skat i gns, mænd + kvinder  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 305.678
- 2018 294.751
Indkomst før skat i gns, mænd  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 342.720
- 2018 327.180
Indkomst før skat i gns, kvinder  (Kr.):
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 267.379
- 2018 261.387

Ledige i kommunen

 
Fuldtidsledige pr. 1. januar (opregnede faktiske)  :
 
- 2021 642
- 2020 582
- 2019 654
- 2018 757
Fuldtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2021 3,0
- 2020 2,7
- 2019 3,1
- 2018 3,6
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske antal)  :
 
- 2021 78
- 2020 43
- 2019 76
- 2018 134
Langtidsledige pr. 1. januar (faktiske % af arbejdsstyrken)  (%):
 
- 2021 0,4
- 2020 0,2
- 2019 0,4
- 2018 0,6

Aldersfordeling

 
Gennemsnitsalder  :
 
- 2021 45,0
- 2020 44,6
- 2019 44,2
- 2018 43,8
Antal 0-5 årige  :
 
- 2021 2.377
- 2020 2.428
- 2019 2.491
- 2018 2.587
Antal 6-16 årige  :
 
- 2021 5.613
- 2020 5.719
- 2019 5.868
- 2018 5.990
Antal 17-64 årige  :
 
- 2021 26.193
- 2020 26.704
- 2019 27.078
- 2018 27.410
Antal 65+ årige  :
 
- 2021 11.242
- 2020 11.000
- 2019 10.787
- 2018 10.612
Andel 0-5-årige  (%):
 
- 2021 5,2
- 2020 5,3
- 2019 5,4
- 2018 5,6
Andel 6-16-årige  (%):
 
- 2021 12,4
- 2020 12,5
- 2019 12,7
- 2018 12,9
Andel 17-64-årige  (%):
 
- 2021 57,7
- 2020 58,2
- 2019 58,6
- 2018 58,8
Andel 65+-årige  (%):
 
- 2021 24,7
- 2020 24,0
- 2019 23,3
- 2018 22,8

Aldersfordeling, Kvinder

 
Kvinder 0 - 9 år  :
 
- 2021 2.018
- 2020 2.099
- 2019 2.191
- 2018 2.281
Kvinder 10 - 19 år  :
 
- 2021 2.710
- 2020 2.735
- 2019 2.823
- 2018 2.846
Kvinder 20 - 29 år  :
 
- 2021 2.023
- 2020 2.069
- 2019 2.086
- 2018 2.121
Kvinder 30 - 39 år  :
 
- 2021 2.133
- 2020 2.151
- 2019 2.168
- 2018 2.196
Kvinder 40 - 49 år  :
 
- 2021 2.689
- 2020 2.771
- 2019 2.823
- 2018 2.888
Kvinder 50 - 59 år  :
 
- 2021 3.323
- 2020 3.325
- 2019 3.400
- 2018 3.471
Kvinder 60 - 69 år  :
 
- 2021 3.207
- 2020 3.190
- 2019 3.158
- 2018 3.111
Kvinder 70 - 79 år  :
 
- 2021 2.691
- 2020 2.646
- 2019 2.600
- 2018 2.514
Kvinder 80 - 89 år  :
 
- 2021 1.249
- 2020 1.216
- 2019 1.209
- 2018 1.199
Kvinder 90+ år  :
 
- 2021 307
- 2020 312
- 2019 309
- 2018 301

Aldersfordeling, mænd

 
Mænd 0 - 9 år  :
 
- 2021 2.120
- 2020 2.201
- 2019 2.289
- 2018 2.376
Mænd 10 - 19 år  :
 
- 2021 2.781
- 2020 2.847
- 2019 2.890
- 2018 2.977
Mænd 20 - 29 år  :
 
- 2021 2.531
- 2020 2.630
- 2019 2.655
- 2018 2.678
Mænd 30 - 39 år  :
 
- 2021 2.410
- 2020 2.427
- 2019 2.422
- 2018 2.492
Mænd 40 - 49 år  :
 
- 2021 2.854
- 2020 2.918
- 2019 2.993
- 2018 3.009
Mænd 50 - 59 år  :
 
- 2021 3.334
- 2020 3.389
- 2019 3.388
- 2018 3.406
Mænd 60 - 69 år  :
 
- 2021 3.250
- 2020 3.217
- 2019 3.214
- 2018 3.215
Mænd 70 - 79 år  :
 
- 2021 2.565
- 2020 2.543
- 2019 2.495
- 2018 2.416
Mænd 80 - 89 år  :
 
- 2021 1.082
- 2020 1.013
- 2019 961
- 2018 955
Mænd 90+ år  :
 
- 2021 148
- 2020 152
- 2019 150
- 2018 147

Civilstand, køn

 
Antal kvinder i kommunen  :
 
- 2021 22.350
- 2020 22.514
- 2019 22.767
- 2018 22.928
Antal mænd i kommunen  :
 
- 2021 23.075
- 2020 23.337
- 2019 23.457
- 2018 23.671
Enlige kvinder  :
 
- 2021 5.758
- 2020 5.682
- 2019 5.742
- 2018 5.702
Enlige mænd  :
 
- 2021 6.150
- 2020 6.093
- 2019 6.002
- 2018 5.953
Ægtepar med forskelligt køn  :
 
- 2021 8.918
- 2020 9.040
- 2019 9.118
- 2018 18.392
Registreret partnerskab  :
 
- 2021 15
- 2020 13
- 2019 14
- 2018 26
Samlevende par  :
 
- 2021 1.026
- 2020 1.040
- 2019 1.049
- 2018 2.094
Samboende par  :
 
- 2021 1.633
- 2020 1.645
- 2019 1.630
- 2018 3.286

Folkekirken

 
Medlemmer af folkekirken  :
 
- 2021 39.162
- 2020 39.701
- 2019 40.161
- 2018 40.641
Ikke medlemmer af folkekirken  :
 
- 2021 6.263
- 2020 6.150
- 2019 6.063
- 2018 5.958
Antal kirkesogne i kommunen  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -

Flytninger

 
Flytninger inden for kommunen  :
 
- 2021 -
- 2020 4.315
- 2019 4.213
- 2018 4.363
Flytninger, fra kommunen  :
 
- 2021 -
- 2020 2.049
- 2019 1.929
- 2018 1.945
Flytninger, til kommunen  :
 
- 2021 -
- 2020 1.700
- 2019 1.612
- 2018 1.607

Kommunalvalg

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
A. Socialdemokratiet (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
A. Socialdemokratiet (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
B. Radikale Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
B. Radikale Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
C. Konservative Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
C. Konservative Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
O. Dansk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
O. Dansk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
F. Socialistisk Folkeparti (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
V. Venstre (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
V. Venstre (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
I. Liberal Alliance (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
I. Liberal Alliance (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
S. Slesvigsk Parti (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
S. Slesvigsk Parti (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte kvinder)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
Ikke-reserverede bogstaver i alt (valgte mænd)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -

Kommunalbestyrelse & kønsfordeling

 
Antal medlemmer i kommunalbestyrelsen  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
Valgte kvinder (kommunalvalg)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -
Valgte mænd (kommunalvalg)  :
 
- 2021 -
- 2020 -
- 2019 -
- 2018 -