Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | Børn & Pasning

Børn & PasningBørn & Pasning

Her kan du se hvad det koster at få passet dine børn, antallet af pladser og hvor mange pladser kommunen køber i andre kommuner. Du kan også følge tallenes udvikling år for år. Er kommunens tal højere eller lavere end nabokommunernes? Klik på Se udvikling, sammenlign kommuner og få svaret.
8.147 af borgerne i kommunen er børn og unge mellem 0 og 16 år. Tallene fordeler sig med 2.428 i aldersgruppen 0-5 år (5,3 %) og 5.719 mellem 6 og 16 år (12,5 %).

En børnehaveplads, for de 3-5 årige, koster 1.816 kr. om måneden.

I 2020 købte kommunen 5 pladser hos andre kommuner. Samtidig solgte kommunen 17 pladser til andre kommuner.

To børn - børnepasning

Børn, demografi

BØRN, DEMOGRAFI
Indbyggertal den 1. januar (2020) 45.851   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 0-5-årige (2020) % 5,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Andel 6-16-årige (2020) % 12,5   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 0 - 2 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 3.365 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Dagpleje 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 2.523 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 3 - 5 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.816 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.816 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 6 - 9 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
Fritidshjem 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner
SFO 6-9 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) 1.673 Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Børnepasning: 10 - 13 år

TAKSTER, BØRNEPASNING
SFO 10-13 år pr. md. Gns i 12 md. (2020) - Kr.   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Antal indskrevne børn

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje, indskrevne (2018) 636   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 0-2 år, indskrevne (2018) 136   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Daginstitution 3-5 år, indskrevne (2018) 1.088   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Personale i kommunale og selvejende daginstitutioner

TAKSTER, BØRNEPASNING
Dagpleje (personale) (2018) 177   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagog (personale) (2018) 125   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent (personale) (2018) 53   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Leder (personale) (2018) 15   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Dagtilbud, pladser

DAGTILBUD
Pladser i dagpasning i alt pr. 100 0-10-årige (2020) 70,8   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i dagpleje pr. 100 0-2-årige (2020) 48,9   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 0-2 årige (2020) 11,3   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i daginstitutioner pr. 100 3-5 årige (2020) 87,0   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i SFO pr. 100 6-13-årige (2020) 37,1   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Pladser i fritidshjem pr. 100 6-9-årige (2020) -   Danmarkskort - sammenlign kommuner

Pladser over kommunegrænsen

DAGTILBUD
Købte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2020) 5   Danmarkskort - sammenlign kommuner
Solgte pladser i dagtilbud over kom.grænser (2020) 17   Danmarkskort - sammenlign kommuner