Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | ERHVERVSFAKTA | DÆKNINGSAFGIFT, GRUNDSKYLD

Dækningsafgift, grundskyld

Som erhvervsdrivende kan du blive opkrævet lokale skatter som fx dækningsafgiftspromille, grundskyldpromille. Tjek også skatten, hvis du eller dine medarbejder bor i Skive Kommune.

Dækningsafgift

ERHVERV, SKATTER
Afgiften svares af selve bygningsværdien af de ejendomme, der ligger på grundene ('forskelsværdien'). Denne dækningsafgift pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lign. Ejendomme, der er fritaget for grundskyld, kan ikke pålignes afgiften. Promillen fastsættes af kommunalbestyrelsen, dog højst 10 promille. Ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift af ejendommenes grundværdi efter lov om kommunal ejendomsskat.
Dækningsafgiftspromille af erhvervsejendomme (2024) (‰) -  
Dækningsafgiftspromille af andre off. ejendommes grundværdi (2021) (‰) 10,340  

Grundskyld

ERHVERV, SKATTER
Kommunen opkræver ejendomsskat (grundskyld) med en promillesats af ejendommenes grundværdier. Kommunerne fastsætter grundskyldspromillen til mindst 16 og højst 34 - dog max. 13 promille af produktionsjord.
Grundskyldspromille (2024) (‰) 11,600  
Grundskyldspromille for landbrugsejendomme og lign. (2024) (‰) 5,880  

Personskat

ERHVERV, SKATTER
Kommuneskatten også kaldet udskrivningsprocenten vedtages af byrådet i kommunen. Kirkeskat er det beløb, som folkekirkens medlemmer betaler til Folkekirken og beløbet opkræves af staten. Kirkeskatten fastsættes fælles for alle sogne i en kommune.
Udskrivningsprocent (2024) (%) 25,50  
Kirkeskat (2024) (%) 1,09