Kommunens logo Kommunens logo
foto fra Skive Kommune
 ☰
SKIVE | FAKTA | SKOLE & UDDANNELSE

Skole & Uddannelse

Se antallet af folkeskoler, klasser, klassekvotient, kommunens udgifter til undervisning m.v.  Er kommunens tal højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes?
SAMMENLIGN KOMMUNER: Skive   Gladsaxe   +/-  

Skolebørn, demografi

 
Indbyggertal den 1. januar (2021)
45.425   69.200    -23.775  
Andel 6-16-årige (2021) (%)
12,4   14,0    -1,6  

Antal folkeskoler, klasser

 
Antal folkeskoler (2020)
16   11    +5  
Antal normalklasser (2020)
245   269    -24  
Gennemsnitlig skolestørrelse (2020)
288   602    -314  
Gennemsnitlig klassekvotient (2020)
18,8   24,6    -5,8  
Privatskoleelever pr. 100 elever (2017)
6,4   22,0    -15,6  

Udgifter, folkeskolen

 
Udgifter til folkeskolen pr. elev (2021) (Kr.)
64.253   87.200    -22.947  
Udgifter til folkeskolen pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
51.673   58.702    -7.029  
Udgifter til privatskoler, efterskoler m.fl. pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
4.423   8.509    -4.086  
Udgifter til folkeskoleområdet pr. indb. (2021) (Kr.)
8.675   10.100    -1.425  

Udgifter, undervisning

 
Undervisningsudgifter pr. 6-16-årig (2021) (Kr.)
70.122   72.573    -2.451  

Højest fuldførte uddannelse

 
Almengymnasiale uddannelser (2019)
1.163   3.762    -2.599  
Erhvervsgymnasiale uddannelser (2019)
951   1.059    -108  
Erhvervsfaglige uddannelser (2019)
11.810   11.504    +306  
Korte videregående uddannelser (2019)
1.461   2.448    -987  
Mellemlange videregående uddannelser (2019)
4.295   7.689    -3.394  
Lange videregående uddannelser (2019)
1.040   7.408    -6.368  
Bacheloruddannelser (2019)
156   1.158    -1.002  
Ph.d. og forskeruddannelser (2019)
47   982    -935  
Uoplyst uddannelse (2019)
404   1.088    -684  

Musikskoler

 
Musikskoler, kommunale (2020)
1   1    +0  
Musikskoleelever (2020)
775   1.199    -424  
Venteliste - musikskole (2020)
42   351    -309  
Elever på musikalsk grundkursus (2020)
111   0    +111  
Talentelever på musikskoler (2020)
26   11    +15  
Deltagerbetaling forskole (2020) (Kr.)
1.273   2.644    -1.371  
Deltagerbetaling sammenspil (2020) (Kr.)
615   1.173    -558  
Pil - tilbage til Skole & Uddannelse Se kun værdier for Skive Kommune